Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."— Transkript prezentace:

1

2 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: VY_32_INOVACE_CHE.S5.02 Opakování - slučovací a spalná tepla 2. Člověk a příroda Chemie 12. 9. 2012 RNDr. Hana Hančová Tematická oblast: Chemie V. – VII. ročník osmiletého a 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia Číslo šablony: Číslo materiálu: III/2

3 Anotace: Žáci si zopakují znalosti z oblasti termochemie. Připomenou si termochemické zákony a způsoby výpočtu reakčního tepla dané chemické reakce. Jako nejčastější způsob výpočtu reakčního tepla pro danou reakci si připomenou vztahy pro výpočet ze standardních spalných a slučovacích tepel. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Žáci si zopakují znalosti o chemické rovnováze. Připomenou si faktory, kterými lze vyvolat posun chemické rovnováhy a princip, podle kterého určí směr posunu chemické rovnováhy. U obecně i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Výpočty reakčních tepel chemických reakcí Ch s využitím 2. termochemického zákona (Hessova) můžeme vypočítat reakční tepla reakcí, které nejsou přístupny přímému měření ale hodnoty reakčních tepel jednotlivých reakcí nejsou tabelovány - vzhledem k počtu možných chemických reakcí proto počítáme pomocí standardních slučovacích a spalných tepel

5 Žáci si zopakují znalosti o chemické rovnováze. Připomenou si faktory, kterými lze vyvolat posun chemické rovnováhy a princip, podle kterého určí směr posunu chemické rovnováhy. U obecně i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Standardní slučovací teplo Ch je reakční teplo (změna enthalpie) reakce, při které vznikne 1 mol sloučeniny přímo z prvků reagující prvky i produkty musí být ve standardním stavu jednotka: kJ/mol standardní slučovací tepla prvků = 0 !!! =

6 Žáci si zopakují znalosti o chemické rovnováze. Připomenou si faktory, kterými lze vyvolat posun chemické rovnováhy a princip, podle kterého určí směr posunu chemické rovnováhy. U obecně i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Ch je veličina charakterizující danou látku pro většinu sloučenin byla stanovena její hodnoty pro dané sloučeniny jsou tabelovány používají se při výpočtech reakčních tepel různých reakcí

7 Vztah pro výpočet reakčního tepla: Δ = Ch (produktů) - (reaktantů)

8 Žáci si zopakují znalosti o chemické rovnováze. Připomenou si faktory, kterými lze vyvolat posun chemické rovnováhy a princip, podle kterého určí směr posunu chemické rovnováhy. U obecně i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Standardní spalné teplo Ch je reakční teplo (změna enthalpie) reakce, při které je 1 mol látky spálen v nadbytku kyslíku – za těchto podmínek vznikají pouze konečné produkty reakce reaktanty i produkty musí být ve standardním stavu jednotka: kJ/mol standardní spalná tepla prvků 0 !!! =

9 Vztah pro výpočet reakčního tepla: Δ = Ch (reaktantů) - (produktů)

10 Žáci si zopakují znalosti o chemické rovnováze. Připomenou si faktory, kterými lze vyvolat posun chemické rovnováhy a princip, podle tn kter CH 4(g) + S (s) → CS 2(l) + H 2 S (g) CH 4(g) + S (s) → CS 2(l) + ) r směr posunu chemické rovnováhy. i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Řešení těchto příkladů Ch methanu = -74,8 kJ/mol sirouhlíku = 89,7 kJ/mol sulfanu = -20,6 kJ/mol 1. Vypočítejte reakční teplo následující reakce, jestliže znáte slučovací tepla VL i P: CH 4(g) + S (s) → CS 2(l) + H 2 S (g) 1. rovnici je nutné vyčíslit !!! CH 4(g) + 4S (s) → CS 2(l) + 2H 2 S (g) 2. dosadit do vztahu pro výpočet: 89,7 + 2(-20,6) – (-74,8) = 123,3 kJ/mol Δ =

11 i si zopakují znalosti o chemické rovnováze. S 2(l) + H 2 S (g) CH 4(g) + S (s) → CS 2(l) + ) r směr posunu chemické rovnováhy. i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Ch vody = -241,8 kJ/mol CO = -110,5 kJ/mol 2. Vypočítejte reakční teplo následující reakce, jestliže znáte slučovací tepla VL i P: C (s) + H 2 O (g) → CO (g) + H 2(g) Δ = -110,5 – (- 241,8) = 131,3 kJ/mol

12 i si zopakují znalosti o chemické rovnováze. S 2(l) + H 2 S (g) CH 4(g) + S (s) → CS 2(l) + ) r směr posunu chemické rovnováhy. i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Ch Δ = -393,1 – (- 282,6) – (-241,8) = 131,3 kJ/mol C (s) + H 2 O (g) → CO (g) + H 2(g) 3. Vypočítejte reakční teplo následující reakce, jestliže znáte spalná tepla VL i P: C = -393,1 kJ/mol CO = -282,6 kJ/mol H 2 = -241,8 kJ/mol H 2 O = ???? = 0

13 i si zopakují znalosti o chemické rovnováze. S 2(l) + H 2 S (g) CH 4(g) + S (s) → CS 2(l) + ) r směr posunu chemické rovnováhy. i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Ch Nezáleží na způsobu výpočtu reakčního tepla dané reakce, výsledek je vždy stejný. JE STEJNÝ Srovnejte výsledek 2. a 3. příkladu !!! Co z toho vyplývá ???

14 i si zopakují znalosti o chemické rovnováze. S 2(l) + H 2 S (g) CH 4(g) + S (s) → CS 2(l) + ) r směr posunu chemické rovnováhy. i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Ch 1.Definujte spalné teplo. 2.Definujte slučovací teplo. 3.Co jsou to standardní podmínky? 4.Zapište vztah, podle kterého spočítáme tepelné zabarvení chemické reakce ze standardních spalných tepel. 5.Proč se pro výpočty tepelného zabarvení chemických reakcí nepoužívá ve větší míře Hessův zákon? 6.Za domácí úkol spočítejte změny enthalpie daných reakcí. Zadání domácí úkolu vám rozdá vyučující. Ověření získaných znalostí

15 i si zopakují znalosti o chemické rovnováze. S 2(l) + H 2 S (g) CH 4(g) + S (s) → CS 2(l) + ) r směr posunu chemické rovnováhy. i schopni určit směr posunu chemické rovnováhy. Zdroje použitých materiálů 1.MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. opravené vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998 2.MIKULČÁK, J. a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2006


Stáhnout ppt "Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Název dokumentu: Ročník: Autor: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec."

Podobné prezentace


Reklamy Google