Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování - elektrolýza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování - elektrolýza"— Transkript prezentace:

1

2 Opakování - elektrolýza
Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_CHE.S5.03 Název dokumentu: Opakování - elektrolýza Autor: RNDr. Hana Hančová Ročník: VI. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tematická oblast: Chemie V. – VII. ročník osmiletého a 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia Datum vytvoření: Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 Anotace: Žáci si zopakují znalosti o elektrolýze.
Žáci si zopakují znalosti o Beketovově řadě kovů. Budou umět určit zda vybraná chemická rovnice popisuje probíhající, či neprobíhající chemický děj. U reakcí, které probíhají budou žáci schopni doplnit pravé strany chemických rovnic a rovnice vyčíslit. Anotace: Žáci si zopakují znalosti o elektrolýze. Budou umět určit, co se při elektrolýze odehrává na jednotlivých elektrodách. Dokážou určit katodu a anodu a také pojmenují děje, které na nich probíhají. Budou schopni jednotlivé děje zapsat chemickou rovnicí. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Elektrolýza Ch děje spojené s výměnou elektronů
lze ji uskutečnit působením stejnosměrného elektrického proudu probíhá v roztocích nebo taveninách elektrolytů – volně pohyblivé ionty

5 Elektrolýza roztoku CuCl2
Ch do vody vsypeme pevný chlorid měďnatý sůl disociuje = štěpí se na ionty: CuCl2 → Cu Cl- Cl- Cu2+ Cu Cl

6 Ch roztok CuCl2 nalijeme do elektrolyzéru vložíme elektrody
připojíme zdroj stejnosměrného proudu - - 2+ - - 2+ - 2+ - 2+ - - - - 2+

7 Ch kationty Cu2+ se přesunují k záporně nabité elektrodě = KATODA
anionty Cl- se přesunují ke kladně nabité elektrodě = ANODA - 2+ anoda katoda

8 Ch kationty Cu2+ přijímají elektrony od katody => REDUKCE na katodě
anionty Cl- odevzdávají elektrony anodě = > OXIDACE na anodě anoda katoda - +

9 Ch vyredukovaná měď se usazuje na katodě jako rezavá vrstvička Cu
atomy chlóru se spojují v molekuly Cl2 a unikají podél anody z elektrolyzéru jako dobře viditelné bublinky anoda katoda -

10 Zápis dějů probíhajících na elektrodách
Chemické reakce probíhající na elektrodách lze zapsat poloreakcemi: katoda: redukce => Cu e- → Cu anoda: oxidace => 2Cl- → Cl2 + 2e- Celkový zápis: Cu Cl- → Cu + Cl2

11 Procvičení získaných znalostí
Jaký děj probíhá při elektrolýze na katodě? Co je podstatou redukce? Navrhněte, k čemu je možné využít elektrolýzu. Co se děje s měďnatými ionty při elektrolýze taveniny chloridu měďnatého? Jaký druh elektrického proudu se používá při elektrolýze? Navrhněte, co byste použili jako zdroj elektrické energie pro elektrolýzu.

12 Zdroje použitých materiálů
Všechny texty a schémata jsou vlastní tvorbou autorky.


Stáhnout ppt "Opakování - elektrolýza"

Podobné prezentace


Reklamy Google