Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzorce organických sloučenin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzorce organických sloučenin"— Transkript prezentace:

1

2 Vzorce organických sloučenin
Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_CHE.S5.11 Název dokumentu: Vzorce organických sloučenin Autor: Mgr. Sylva Kalenská Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Chemie V. – VII. ročník osmiletého a 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia Tematická oblast: Datum vytvoření: 4. září 2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

3 Anotace: Tento DUM je zaměřen na nejčastější typy vzorců, které se používají v organické chemii. Obsahuje základní zjednodušené rozdělení do několika skupin, včetně grafického znázornění a příkladů organických sloučenin. Na závěr studenti zakreslí chemické sloučeniny určitými typy vzorců. Jedná se o látku opakovací. Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

4 Vzorce organických sloučenin
Empirický Molekulový Molekulový (stechiometrický) (souhrnný, sumární) (strukturní) Molekulový (strukturní) : - konstituční - konfigurační - konformační

5 Typy vzorců Empirický (stechiometrický) Molekulový (sumární, souhrnný)
(prozatímní zjednodušené rozdělení): Empirický (stechiometrický) Molekulový (sumární, souhrnný) Molekulový (strukturní) Racionální (funkční) Elektronový Prostorový Ch

6 Ch Empirický vzorec udává nejmenší celočíselný poměr atomů v molekule, vzájemný poměr atomů C H C6H6

7 Ch Sumární, souhrnný (molekulový) = udává složení molekuly Kyselina octová C2H4O2 Glukosa C6H12O6

8 Ch Strukturní (molekulový, konstituční ) = zobrazují složení molekuly, pořadí atomů a vazebné poměry

9 Ch Strukturní vzorce zobrazují strukturu (nevyjadřují rozmístění v prostoru)

10 Ch Racionální (funkční) = znázorňuje charakteristické skupiny, ukazuje zjednodušený zápis vzorce strukturního CH3CH2CH2CH3 CH3COOH

11 Racionální zjednodušený
Ch Racionální zjednodušený H3C CH3

12 Ch Elektronový = ukazuje strukturní typ vzorce s vyznačenými nevazebnými elektronovými páry

13 Ch Prostorový (perspektivní) = vyjadřuje orientaci jednotlivých atomů a vazeb v prostoru skutečná prostorová stavba (vzorec geometrický)

14 Ch Grafická znázornění: úzký klín čára čárkování

15 O model jaké molekuly uhlovodíku se jedná?
Ch O model jaké molekuly uhlovodíku se jedná?

16 O model jaké molekuly uhlovodíku se jedná?
Ch O model jaké molekuly uhlovodíku se jedná?

17 Ch Zakreslete vzorce: 1. Zakreslete pentan. Využijte vzorce strukturního, racionálního, zjednodušené formy, sumárního (souhrnného). 2. Na vzorci methanu CH4 použijte prostorové znázornění pomocí grafických znázornění – úzký klín, čárkování. 3. Podle slidu 11 určete názvy organických sloučenin.

18 Zdroje použitých materiálů
Honza, J., Mareček, A. Chemie pro čtyřletá gymnazia. 3.vyd.Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2005. Veškeré obrázky jsou vytvořené či vyfotografované autorkou.


Stáhnout ppt "Vzorce organických sloučenin"

Podobné prezentace


Reklamy Google