Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinné právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinné právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Rodinné právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Rodinné právo

2 Číslo a název klíčové aktivity
Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_02_C_20_ZSV Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Iveta Kašparová Předmět Právo Tematický okruh Občanské právo Téma Rodinné právo Ročník 2. ročník (dálkové studium), 4. ročník (denní studium) Datum tvorby Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 2. ročníku dálkového studia, popř. ve 4. ročníku denního studia. Téma je zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 13. snímek: výklad – Rodinné právo - zpracováno podle nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti (Občanské právo v rámci systému práva) 10. snímek: hypertextový odkaz na Institut náhradní rodinné péče 14. – 21. snímek: test pro ověření znalostí – žáci vybírají jednu správnou odpověď ze tří možných, po kliknutí myší na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“

4 Rodinné právo

5 Rodinné právo právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími blízkými příbuznými a vztahy při náhradní rodinné péči účelem – ochrana manželství, mateřství, rodiny a zájmů dětí hl. prameny – občanský zákoník a zákon o sociálně-právní ochraně dětí

6 Manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem
občanský sňatek církevní sňatek zákonné překážky manželství překážka nezletilosti překážka nezpůsobilosti překážka bigamie překážka příbuzenství překážka poručenství a pěstounství

7 platné – vzniklo zákonným způsobem
Manželství platné – vzniklo zákonným způsobem neplatné – soud ho prohlásil za neplatné zdánlivé – nevzniklo Zánik manželství smrtí manžela soudním rozhodnutím o prohlášení manžela za mrtvého soudním rozhodnutím o rozvodu manželství

8 Rodina manželé a jejich děti (ve smyslu právním)
ostatní spolužijící – příslušníci domácnosti narozením dítěte - příbuzenský vztah k rodičům Rodičovská zodpovědnost vůči nezletilému dítěti práva a povinnosti při jeho zastupování a při správě jeho jmění Povinnost dítěte pomáhat a přispívat na úhradu společných potřeb (má-li už své příjmy)

9 Příbuzenství v přímé linii – mezi osobami přímo pocházejícími jeden z druhého, podle počtu porodů – stupeň příbuzenství (otec se synem – příbuzní v 1. stupni) v pobočné linii – mezi osobami majícími společného předka (nejbližší příbuzní – sourozenci – ve 2. stupni) mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela – vztahy švagrovské (ne příbuzenské)

10 Institut náhradní rodinné péče
Osvojení (adopce) přijetí cizího dítěte za vlastní osvojitelé – stejná práva a povinnosti jako skuteční rodiče zanikají příbuzenské vztahy k původní rodině o osvojení rozhodne soud na návrh osvojitele zákonem stanovené podmínky (přiměřený věkový rozdíl, dobrý zdravotní stav osvojitele…) osvojení zrušitelné – soud ho může zrušit do 3 let (pak už je nezrušitelné) lze osvojit i zletilého Institut náhradní rodinné péče

11 Poručenství poručník (opatrovník) zajišťuje rodičovskou péči, jestliže rodiče zemřeli nebo nemohou vykonávat rodičovskou odpovědnost nevzniká právní vztah rodič – dítě ustanovuje ho soud (často příbuzný) vychovává, zastupuje a spravuje majetek nárok na finanční zabezpečení

12 Pěstounská péče pokud není výchova dítěte dlouhodobě zajišťována
nevzniká právní vztah rodič – dítě ustanovuje ho soud zaniká dosažením zletilosti dítěte při výchově - práva a povinnosti rodičů pěstoun zastupuje dítě a spravuje jeho záležitosti pouze v běžných případech příspěvek na dítě a odměna za pěstounskou péči

13 Vyživovací povinnosti
placení výživného a péče o vyživovanou osobu právo na výživné se nepromlčuje rodičů vůči dítěti dětí vůči rodičům mezi manžely mezi ostatními příbuznými v přímé linii příspěvek na výživu rozvedeného manžela příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (po dobu 2 let)

14 TEST 1) Manželství lze uzavřít a) pouze formou občanského sňatku
b) formou občanského nebo církevního sňatku c) pouze formou církevního sňatku

15 2) Zdánlivé manželství a) vzniklo zákonným způsobem b) je neplatné
c) nevzniklo

16 3) Překážka bigamie při uzavírání manželství znamená
a) s ženatým mužem nebo ženou b) mezi příbuznými c) s nezletilým

17 4) Uzavření manželství mezi bratrancem a sestřenicí
a) je přípustné b) není přípustné c) je za určitých podmínek přípustné

18 5) Rodinou ve smyslu právním jsou
a) manželé b) manželé a jejich děti c) manželé, jejich děti a ostatní příbuzní

19 6) Příbuzenství v pobočné linii je mezi
osobami přímo pocházejícími jeden druhého b) Jedním manželem a příbuznými druhého manžela. c) mezi osobami, které mají společného předka

20 7) Strýc s neteří jsou nejblíže příbuzní
a) ve 3. stupni v přímé linii b) ve 2. stupni v pobočné linii c) ve 3. stupni v pobočné linii

21 8) U pěstounské péče a) vzniká právní vztah rodič-dítě
b) nevzniká právní vztah rodič-dítě, ale pěstoun nezletilého zastupuje a spravuje majetek c) pěstoun spravuje záležitosti dítěte pouze v běžných věcech

22 Zdroje: RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN


Stáhnout ppt "Rodinné právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google