Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní právní pojmy (2)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní právní pojmy (2)"— Transkript prezentace:

1 Základní právní pojmy (2)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Základní právní pojmy (2)

2 Číslo a název klíčové aktivity
Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_02_C_12_ZSV Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Iveta Kašparová Předmět Právo Tematický okruh Základy práva Téma Základní právní pojmy (2) Ročník 1. ročník (dálkové studium), 3. ročník (denní studium) Datum tvorby Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo v 1. ročníku dálkového studia, popř. ve 3. ročníku denního studia. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v nové formě výuky s důrazem na následnou aplikaci získaných poznatků. Interaktivita se projevuje v názornosti a systematičnosti probírané látky a ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 11. snímek: výklad základních právních pojmů – platnost, účinnost a působnost právních předpisů, právní vztahy, právní skutečnosti, právo veřejné a soukromé 7. snímek: hypertextový odkaz na příklad právního vztahu - kupní smlouva (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 12. – 17. snímek: test – žáci po přečtení výroku posuzují, je-li pravdivý nebo ne (odpověď ANO-NE), po kliknutí myší na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“ , pokud výrok není pravdivý, zobrazí se po kliknutí myší správná odpověď

4 Základní právní pojmy (2)

5 Platnost, účinnost a působnost právních předpisů
Platnost – předpis prošel legislativním procesem a stal se součástí právního řádu, je platný ode dne vydání Účinnost – povinnost předpisem se řídit (období od platnosti do účinnosti = vacatio legis)

6 Působnost osobní – na které osoby se vztahuje územní (prostorová, místní) – prostor, ve kterém se předpis uplatňuje časová – synonymum účinnosti (od kdy do kdy se předpis musí dodržovat) věcná – kterých záležitostí se předpis týká

7 Právní vztahy vztahy upravené právními normami Prvky právních vztahů:
účastníci (subjekty) - osoby fyzické i právnické obsah - práva a povinnosti účastníků předmět - cíl (účel), k němuž práva a povinnosti účastníků směřují Př. – kupní smlouva

8 Právní skutečnosti Právní skutečnost – každá skutečnost, s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu – k tomu dochází samočinně nebo záměrně 2 druhy právních skutečností – objektivní události a subjektivní právní jednání

9 Objektivní události vyplývají z přírodních zákonitostí
samočinné, nezávislé na vůli a jednání účastníků např. úmrtí člověka, uplynutí času, přírodní katastrofa

10 Subjektivní právní jednání
záměrné a uvědomělé platné právní jednání musí být – určité, srozumitelné, svobodné a vážně míněné např. závěť, smlouva, založení družstva

11 Právo veřejné a soukromé
Právo veřejné – upravuje společenské vztahy na základě nerovnosti účastníků (např. právo trestní a správní) Právo soukromé – upravuje společenské vztahy na základě rovnosti účastníků (např. právo občanské a pracovní)

12 TEST ANO NE U právních vztahů rozlišujeme 3 prvky:
účastníci, subjekty, předmět. ANO NE U právních vztahů rozlišujeme 3 prvky: účastníci, obsah, předmět.

13 2. Mezi subjektivní právní jednání nepatří
úmrtí člověka. ANO NE

14 ANO NE 3. Období od platnosti do účinnosti se nazývá legislativa.
legisvakanční lhůta (vacatio legis).

15 ANO NE 4. Platnost znamená povinnost předpisem se řídit.
Účinnost znamená povinnost předpisem se řídit. Platnost – předpis prošel legislativním procesem.

16 5. Objektivní události působí na právní vztahy samočinně, nezávisle na vůli a jednání účastníků.
ANO NE

17 6. Soukromé právo upravuje společenské vztahy na základě rovnosti účastníků.
ANO NE

18 Zdroje: RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN


Stáhnout ppt "Základní právní pojmy (2)"

Podobné prezentace


Reklamy Google