Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Administrativní styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Administrativní styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Administrativní styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Administrativní styl

2 Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_01_A_12_CJL Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Markéta Hadáčková Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Stylistika Téma Administrativní styl Ročník 1. ročník Datum tvorby Anotace Prezentace může být zařazena do výuky jako podpůrný materiál k výkladu nebo jako pomůcka sloužící k upevnění učiva. Metodický pokyn 1. výklad, 2. problémové vyučování, 3. soutěž – viz. dále

3 Metodické pokyny: Prezentace může být použita různými způsoby:
1. jako podpůrný materiál k výkladu učitele 2. jako základ problémového vyučování - žák využívá vědomosti nabyté v minulosti, popř. při práci využívá učebnici (nácvik vyhledávání informací) 3. jako soutěžní otázky pro žáky Práce s prezentací: po použití mezerníku přílet správné odpovědi 10. snímek: hypertextový odkaz – přílet po použití mezerníku Inovativnost materiálu spočívá v samostatném zamyšlení žáků nad danými otázkami, interaktivnost probíhá využitím ICT.

4 Administrativní styl

5 Co je administrativní styl?
styl informativní a věcné komunikace styl úředních jednání zahrnuje všechny oblasti veřejné správy (Mužíková a kol., 2007, s. 97 – 99)

6 Jaká jsou hlavní funkce administrativního stylu?
funkce řídící (směrnice, nařízení zákony) funkce odborně sdělná (zpráva, úřední dopis) funkce správní (žádost, protokol) (Mužíková a kol., 2007, s. 97 – 99)

7 Jaké jsou znaky administrativního stylu?
připravenost převážně písemná forma vznik projevů na základě norem stručnost srozumitelnost přehlednost věcná výstižnost maximální objektivnost standardizace a systematizace operativnost (Mašková, 2005, s )

8 Jaké jsou jazykové prostředky administrativního stylu?
výhradně spisovný jazyk ustálené formulace – schematické a šablonovité konstrukce (na základě jednání, obracet se se žádostí, předem děkuji za kladné vyřízení…) zhuštěné vyjadřování (kondenzace): heslovité formulace jednočlenné věty nevětné výpovědi trpný rod termíny (stanovená lhůta, nájemní smlouva…) zkratky a zkratková slova (pí – paní, fa – firma) nepůvodní předložky (za účelem, v souladu s…) (Mašková, 2005, s )

9 Jaké slohové postupy převažují v administrativním stylu?
slohový postup informační (úřední oznámení, obchodní dopis, dotazník) slohový postup popisný (životopis) někdy slohový postup charakterizační (posudek) (Mužíková a kol., 2007, s. 97 – 99)

10 co patří k útvarům administrativního stylu?
úřední dopis žádost životopis úřední zpráva oznámení zápis jednání vyhláška oběžník ŽIVOTOPIS (Mužíková a kol., 2007, s. 97 – 99)

11 Co je úřední dopis? oficiální prostředek písemného styku s úřady, písemné komunikace jedince s institucemi a institucí navzájem sdělení musí být věcné, stručné, citově neutrální jednou z forem je žádost (Mužíková a kol., 2007, s. 97 – 99)

12 Jaké náležitosti musí obsahovat úřední dopis?
záhlaví – vlevo nahoře adresa odesílatele a pod ní adresát, věc (obsah dopisu), číslo jednací, místo, čas vlastní text – jasné stručné zdůvodnění dopisu závěr – poděkování za kladné vyřízení, rozloučení (S pozdravem…), jméno a podpis, popřípadě razítko instituce (Mužíková a kol., 2007, s. 97 – 99)

13 Zdroje MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN


Stáhnout ppt "Administrativní styl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google