Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Absolutní majetková práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Absolutní majetková práva"— Transkript prezentace:

1 Absolutní majetková práva
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Absolutní majetková práva

2 Číslo a název klíčové aktivity
Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_02_C_13_ZSV Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Iveta Kašparová Předmět Právo Tematický okruh Občanské právo Téma Absolutní majetková práva Ročník 2. ročník (dálkové studium), 3. ročník (denní studium) Datum tvorby Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 2. ročníku dálkového studia, popř. ve 3. ročníku denního studia. Téma je zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 12. snímek: výkladová část – Absolutní majetková práva - zpracováno podle nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti (Občanské právo v rámci systému práva) 8. snímek: hypertextový odkaz na pojem autorský zákon (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 13. – 18. snímek: test – žáci po přečtení výroku posuzují, je-li pravdivý nebo ne (odpověď ANO-NE), po kliknutí myší na vybranou odpověď přiletí hodnotící „smajlík“ , pokud výrok není pravdivý, zobrazí se po kliknutí myší správná odpověď

4 Absolutní majetková práva

5 Absolutní majetková práva
se vztahují k věcem vlastním cizím Věcná práva k věcem vlastním držba vlastnictví spoluvlastnictví právo duševního vlastnictví

6 Držba faktické ovládání věci oprávněná (poctivá)
oprávněný věřitel je v dobré víře, že mu věc patří (např. nepravý dědic) vydržení – dlouhodobá nepřetržitá poctivá držba (movité věci – 3 roky, nemovité – 10 let) neoprávněná (nepoctivá) neoprávněný držitel ví, že nemá k věci vlastnické právo (např. nálezce)

7 Vlastnictví nejvýznamnější absolutní právo nabytí vlastnictví
smlouvou (např. kupní, darovací) rozhodnutím státního orgánu (např. vyvlastněním) jinou skutečností (např. vydržením) děděním omezení – tzv. „sousedské právo“

8 podílové – podle velikosti podílů (práva i povinnosti)
Spoluvlastnictví podílové – podle velikosti podílů (práva i povinnosti) společné jmění (jen mezi manžely) Právo duševního vlastnictví právní vztah k nehmotným produktům duševní práce hl. pramen – zákon o právu autorském Autorský zákon

9 Věcná práva k věcem cizím
právo stavby věcná břemena zástavní právo zadržovací právo

10 Právo stavby věcné právo osoby (stavebníka) mít stavbu na pozemku jiného vlastníka nabytí – smlouvou, vydržením, rozhodnutím orgánu veřejné moci vzniká zápisem do veřejného seznamu

11 Věcná břemena omezují vlastníka nemovitosti (povinnost něco trpět, něčeho se zdržet) nabývá se smlouvou nebo vydržením vzniká zápisem do veřejného seznamu

12 Zástavní právo Zadržovací právo
zástava je věc určená k zajištění pohledávky věc movitá i nemovitá (popř. cenný papír…) Zadržovací právo pouze movitá věc (patřící dlužníkovi) účel – zajištění splatné peněžní pohledávky věřitele

13 TEST Vydržení je dlouhodobá nepřetržitá poctivá držba. ANO NE

14 ANO NE Vydržecí doba u nemovitých věcí je 3 roky.
Vydržecí doba u nemovitých věcí je 10 let.

15 ANO NE Předmětem zadržovacího práva může být věc movitá i nemovitá.
Předmětem zadržovacího práva může být pouze věc movitá.

16 Zástava je věc určená k zajištění pohledávky.
ANO NE

17 ANO NE Hlavním pramenem práva duševního vlastnictví
je zákon o právu autorském. ANO NE

18 ANO NE Nálezce si může nalezenou věc ponechat.
Nálezce je povinen vydat věc vlastníkovi, popř. odevzdat na obecním úřadě.

19 Zdroje: RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 2007, ISBN


Stáhnout ppt "Absolutní majetková práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google