Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06_EKO_313_Dri

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06_EKO_313_Dri"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06_EKO_313_Dri
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_313_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen
Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Věcná práva k cizím věcem Anotace Prezentace seznamuje studenty s právy k cizím věcem, která jsou vymezena Občanským zákoníkem, a to s důrazem na nový zákoník. K procvičení látky slouží navazující pracovní list. Materiál vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 30. října 2013 Ověřeno 14. dubna 2014

3 Věcná práva k cizím věcem v novém Občanském zákoníku
Občanské právo Věcná práva k cizím věcem v novém Občanském zákoníku

4 Každý má jen tolik práva,
kolik má moci. Latinské přísloví Poslanecká sněmovna Parlamentu České Republiky v Praze na Malé Straně - Sněmovní ulice Autor: Hynek Moravec Zdroj: Transfered from en.wikipedia

5 Věcná práva k cizím věcem
Tato práva umožňují užívání cizích věcí. Do věcných práv k cizím věcem zahrnujeme: Právo stavby Věcná břemena Zástavní právo Zadržovací právo

6 Věcná práva k cizím věcem
Právo stavby: právo stavebníka mít stavbu na na pozemku jiného vlastníka, úzce souvisí se zásadou, že stavba je součástí pozemku (nová úprava), právo stavby je považováno za věc nemovitou, vzniká zápisem do katastru nemovitostí. Domy v různých zemích a kulturách Autor: Spangineer Zdroj: Transfered from en.wikipedia

7 Věcná práva k cizím věcem
Právo stavby: právo stavby lze zřídit jen dočasně, a to na max. 99 let, právo stavby lze sjednat za úplatu, obdoba věcného břemene, lze sjednat dokončení stavby do určité doby, stavebník musí stavbu udržovat v dobrém stavu, právo stavby lze převést na dědice, stavebník má předkupní právo na pozemek, majitel pozemku má předkupní právo na stavbu.

8 Věcná práva k cizím věcem
Věcná břemena: Věcná břemena Služebnosti Reálná břemena

9 Věcná práva k cizím věcem
Služebnosti: Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět (například přechod přes pozemek), nebo se něčeho zdržet (například nezvyšování stavby o další patro). služebnost vzniká smlouvou, nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, zapisuje se do veřejných seznamů, například do katastru nemovitostí, rozlišujeme služebnosti pozemkové a osobní.

10 Věcná práva k cizím věcem
Služebnosti pozemkové: služebnost inženýrské sítě, například vodovody opora cizí stavby, služebnost okapu, právo na svod dešťové vody, právo na vodu, například studny služebnost stezky, průhonu a cesty, právo pastvy apod.

11 Věcná práva k cizím věcem
Služebnosti osobní: užívací právo, požívací právo, služebnost bytu. Reálná břemena: Dočasný vlastník je zavázán stejně jako dlužník vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat (například výměnek může zavazovat dočasného vlastníka aby poskytoval jídlo, opravy a podobně).

12 Věcná práva k cizím věcem
Zástavní právo: při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, pokud dlužník nesplní dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy. zástavní právo má zajišťovací a uhrazovací funkci, věřitel má možnost se tzv. uspokojit z výtěžku zpeněžené zástavy (případný přebytek se vydá dlužníkovi), zástavou může být každá věc, například movitý a nemovitý majetek, zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou (může být i veřejná, viz hypotéční úvěr a zápis do KN).

13 Věcná práva k cizím věcem
Zadržovací právo: věřitel má právo ze své vůle zadržet cizí movitou věc k zajištění splatného dluhu. věc nelze zadržet násilím nebo lstí, věřitel věc zadržuje až do doby kdy uspokojí svoji pohledávku, zadržovací věřitel má přednostní právo uspokojit svoji pohledávku, a to i před věřitelem zástavním.

14 Věcná práva k cizím věcem
Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi! Určete co je to právo stavby, vysvětlete právní zásadu „pozemek a stavba jedno jest“. Můžete uvést příklady z praxe. Pokuste se vysvětlit, proč rozlišujeme zvlášť služebnosti a zvlášť reálná břemena. Uveďte k čemu slouží zástavní právo, jak jej lze realizovat a v čem se liší od zadržovacího práva. Uveďte příklady „nové“ úpravy věcných práv k cizím věcem. Můžete využít diskuzi, nebo vyhledávání potřebných informací na internetu.

15 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., s. ISBN Použité zdroje: Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06_EKO_313_Dri"

Podobné prezentace


Reklamy Google