Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_316_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka VY_32_INOVACE_06_EKO_316_Dri

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Dědické právo 1 Anotace Prezentace seznamuje studenty s dědickým právem, které je vymezeno Občanským zákoníkem, a to s důrazem na nový zákoník. Na tento výukový materiál navazuje další prezentace. Materiál vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 8. listopadu 2013 Ověřeno 30. dubna 2014 2

3 Dědické právo 1 v novém Občanském zákoníku O BČANSKÉ PRÁVO 3

4 Valdštejnský palác- sídlo Senátu Autor: Hynek Moravec Zdroj: Transfered from en.wikipedia „Oznámíte-li někomu, že jste ho učinil svým dědicem, pak jediná slušná věc, kterou můžete udělat, je ihned umřít.“ Samuel Butler 4

5 DĚDICKÉ PRÁVO Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědictví náleží dědici a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona = tzv. dědické tituly: 5 Dědická smlouva Závěť Ze zákona

6 DĚDICKÉ PRÁVO Dědické tituly:  jsou seřazeny podle jejich síly a přednosti,  navzájem se nevylučují a může dojít k jejich spojení,  je stanovena priorita ( přednost ) dědické smlouvy nebo závěti (testamentu) před zákonnou posloupností,  od dědictví je nutno odlišit tzv. odkaz a od dědice tzv. odkazovníka ( odkazovník není dědic ),  odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání jen určité věci (například psa), nebo zřízení určitého práva (například starat se o psa),  dědic musí pohledávku odkazovníkovi vydat. 6

7 DĚDICKÉ PRÁVO Předpoklady dědění:  smrt zůstavitele (FO)  existence dědictví  dědický titul  způsobilý dědic 7 Pragmatická sankce podepsaná panovníkem Karlem VI. v roce 1713. Autor: User:Magellan, wikipedia.de Zdroj: Hungarian pictures archive

8 DĚDICKÉ PRÁVO Základní pojmy:  dědic je subjekt práva, fyzická (nasciturus) nebo právnická osoba, na kterou přešla práva (aktiva) a závazky (pasiva) zůstavitele nebo jejich část,  dědictví, které nenabyl žádný dědic, připadne státu jako odúmrť,  dědické právo vzniká okamžikem smrti zůstavitele, dědic nemusí učinit projev vůle (vyrozumět soud),  nabytí dědictví je povinně spojeno s řízením a rozhodnutím soudu v dědickém řízení,  řízení probíhá u notáře, ale v konečné fázi rozhoduje soud svým rozhodnutím. 8

9 DĚDICKÉ PRÁVO Dědická nezpůsobilost: z dědického práva je vyloučen:  ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu,  zavrženíhodnému činu proti zůstavitelovi poslední vůli (lze odpustit),  zákonný dědic manžel, pokud se dopustil domácího násilí,  zákonný dědic rodič, pokud byl zbaven rodičovské povinnosti, nebo rodičovské povinnosti zanedbával. 9

10 DĚDICKÉ PRÁVO Zřeknutí se dědického práva:  dědic se může dědické práva zříci předem, a to veřejnou listinou, kterou sepíše se zůstavitelem ještě za jeho života,  zřeknutí má působnost i na potomky dědice,  může se zříci celého dědictví, nebo jen jeho části. Například: dědic za života zůstavitele dostal byt, jeho sourozenec nic, lze se dohodnout na zřeknutí dědictví ve prospěch tohoto sourozence. 10

11 DĚDICKÉ PRÁVO Odmítnutí a vzdání se dědictví:  dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout, ovšem jen tehdy, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno,  pokud dědic odmítne dědictví, hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl,  dědictví se odmítá výslovným prohlášením vůči soudu, a to do jednoho měsíce po vyrozumění od soudu,  odmítnutí se týká celého dědictví, například: odmítnutí dědictví z důvodu vysokých dluhů zůstavitele,  dědic se před soudem může vzdát dědictví ve prospěch druhého dědice. 11

12 DĚDICKÉ PRÁVO Přechod pozůstalosti na dědice:  dědické řízení probíhá před notářem (tzv. soudní komisař), všechny úkony notáře jsou úkony soudu a státu,  úkolem notáře je zjistit, kdo by mohl být dědicem zemřelé osoby, a zjistit majetek a dluhy zůstavitele,  příslušnost soudu se řídí místem, kde měl zůstavitel poslední bydliště, nebo místem, kde se nachází jeho majetek,  určení konkrétního notáře provádí okresní soud, pokud není možné, aby si dědicové zvolili notáře, který bude jejich dědictví projednávat a rozhodovat. 12

13 DĚDICKÉ PRÁVO Přechod pozůstalosti na dědice:  cílem dědické řízení je rozhodnutí o potvrzení nabytí dědictví osobě, jejíž dědictví bylo prokázáno (jeden dědic), nebo schválení dohody u více dědiců,  pokud není u více dědiců dohoda, soud vyzve jednoho z účastníků, aby uplatnil žalobu,  soud také určí podmínky správy pozůstalosti od smrti zůstavitele až do doby rozhodnutí o vypořádání dědictví,  soud provede vypořádání manžela u SJM (určí, co z majetku patří do dědictví a co je majetkem manžela). 13

14 DĚDICKÉ PRÁVO Otázky k zamyšlení nebo k diskuzi!  Vysvětlete, proč rozlišujeme pojem pozůstalost a dědictví. Můžete uvést na příkladu z praxe.  Určete, kdo je zůstavitel a kdo je dědic.  Uveďte, jaká jsou pravidla ohledně dědění dluhů a koho těmito pravidly chráníme, dědice nebo věřitele?  Je dědické právo promlčitelné?  Uveďte příklady „nové“ úpravy dědických práv. Můžete využít diskuzi, nebo vyhledávání potřebných informací na internetu. 14

15 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., 2012. 86 s. ISBN 978-80-87204-573. Použité zdroje: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast2.aspx http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikiquote.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 15


Stáhnout ppt "V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google