Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí."— Transkript prezentace:

1 Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Název sady:VY_52_INOVACE_O1LINB01 Autor:Mgr. Ing. Kristina Jiroušková Obor vzdělání:Veřejnosprávní činnost, sociálněprávní činnost Předmět:Právo Ročník:4.4. Učivo:Soukromé právo – rekodifikace soukromého práva - úvod Druh vzdělávacího materiálu:Prezentace PowerPoint Anotace: Žák prostřednictvím prezentace pochopí podstatu rekodifikace soukromého práva, s pomocí vysvětlení pojmů právo a rozdílu mezi právem soukromým a veřejným. V souvislosti s rekodifikací uvede derogované zákony a seznámí se s obsahem nově účinných nejdůležitějších zákonů upravujících převážně skutečnosti dříve uvedené v původním obchodním zákoníku (vyjma nového občanského zákoníku). Prezentaci doplňuje příklad. Prezentace je použitelná pro výuku v předmětu právo i v předmětech souvisejících. Vytvořeno v březnu 2014. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, autorem textů je Mgr. Ing. Kristina Jiroušková Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-156-7, s. 2, 5 AUTOR NEZNÁMÝ. O novém občanském zákoníku [online]. [cit. 19.3.2014]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/o-novem-obcanskem-zakoniku/ Zákon č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon o rejstřících)

2 Mgr. Ing. Kristina Jiroušková REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA ÚVOD

3 POJEM PRÁVO „Právo – souhrn norem stanovených a zabezpečovaných státem.“ Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-156-7, s. 2

4 PRÁVO VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ Jedno ze základních dělení práva je dělení na právo veřejné a právo soukromé.

5 PRÁVO VEŘEJNÉ „ Normy práva veřejného upravují takové vztahy ve společnosti, v nichž stát a jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám, kterým jsou uloženy povinnosti. Typickými veřejnoprávními normami jsou normy práva trestního, finančního a správního.“ Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-156-7, s. 5

6 PRÁVO SOUKROMÉ „Charakteristické pro právo soukromé je, že jeho normy upravují společenské vztahy na základě rovného postavení účastníků, a to i tehdy, když je jedním z účastníků stát. Do oblasti soukromého práva patří právo občanské, rodinné a obchodní.“ Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-156-7, s. 5

7 REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA Původní občanský zákoník, tedy základní právní norma soukromého práva, pochází z roku 1964 z období totality, kdy této době byl také poplatný. Navíc byl mnohokrát novelizován (upravován). A i z důvodu právní úpravy soukromého práva i v jiných právních předpisech, například v zákoně o rodině či v obchodním zákoníku, bylo přistoupeno k rekodifikaci soukromého práva.

8 PRÁVNÍ VÝCHODISKO Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, tedy zákon číslo 89/2012 Sb. Tento zákon zrušil některé zákony Například: původní občanský zákoník, zákon o rodině, obchodní zákoník, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor atd. A zrušil i některé části některých zákonů Například zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení, zákona o státní sociální podpoře, zákona o registrovaném partnerství a mnoho dalších.

9 PRÁVNÍ VÝCHODISKO Současně s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012, občanský zákoník, dne 1. 1. 2014, nabyly účinnosti i další zákony. Mezi tyto zákony patří i zákon č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

10 ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH Zákon o obchodních korporacích se zabývá pouze vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi. Obsahuje všeobecná společná ustanovení pro všechny korporace, zejména obchodní společnosti a družstva, ale obsahuje i jejich konkrétní úpravu.

11 ZÁKON O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH Zákonem o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob je upraven především obchodní rejstřík. Dále tento zákon obsahuje úpravu spolkového rejstříku, nadačního, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností.

12 ÚKOL Rozhodněte, zda se jedná o právo soukromé či právo veřejné: - správní právo - občanské právo - rodinné právo - trestní právo - finanční právo

13 ŘEŠENÍ Právo soukromé: občanské právo rodinné právo Právo veřejné: správní právo trestní právo finanční právo

14 POUŽITÁ LITERATURA Šíma, A., Suk, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-156-7, s. 2, 5 AUTOR NEZNÁMÝ. O novém občanském zákoníku [online]. [cit. 19.3.2014]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/o-novem-obcanskem- zakoniku/http://obcanskyzakonik.justice.cz/o-novem-obcanskem- zakoniku/ Zákon č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon o rejstřících)


Stáhnout ppt "Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google