Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí."— Transkript prezentace:

1 Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Název sady:VY_52_INOVACE_O1LINA01 Autor:JUDr. Lenka Zemanová Lindová Obor vzdělání:Veřejnosprávní činnost, sociálněprávní činnost Předmět:Právo Ročník:4.4. Učivo:Občanské právo hmotné Druh vzdělávacího materiálu:Prezentace PowerPoint Anotace: Prezentace je určená pro úvodní hodinu výuky občanského práva hmotného a představuje základní pramen soukromého práva, a to zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Soukromé právo je velmi významné pro život každého z nás. Prezentace dále představuje zásady občanského práva, které soukromé právo ovládají. V závěru se žák seznamuje se samotným zákoníkem a hledá kogentní a dispozitivní právní normu. Po kliknutí se objeví příklad těchto norem. Prezentace je použitelná pro výuku v předmětu právo i v předmětech souvisejících. Vytvořeno v lednu 2014. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a fotografií je JUDr. Lenka Zemanová Lindová Zákon č. 89/2012 SB., občanský zákoník RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-87204-573 AUTOR NEZNÁMÝ. Nový občanský zákoník [online]. [cit. 6.1.2014]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/ http://obcanskyzakonik.justice.cz/

2 JUDr. Lenka Zemanová Lindová

3 Úvod  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  Účinnost 1.1.2014  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10644493069-novy-obcansky- zakonik/213411000180013/ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10644493069-novy-obcansky- zakonik/213411000180013/  http://obcanskyzakonik.justice.cz/ http://obcanskyzakonik.justice.cz/  http://zpravy.ihned.cz/obcansky-zakonik/ http://zpravy.ihned.cz/obcansky-zakonik/

4 Obsah Pět částí Celkem 3081 ustanovení Obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva, přechodná ustanovení

5 Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.

6 Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

7 Zásady občanského práva  daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,  vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká,  nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží.

8 Zásady občanského práva  každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí,  rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,  nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých

9 Převaha dispozitivních norem Od zákona ke možné se ve většině případů odchýlit Menší nožství kogentních norem

10 Úkol Najděte v občanském zákoníku kogentní a dispozitivní normu! Kogentní: „Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti.“ Dispozitivní: “ Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let.“

11 Ochrana soukromých práv Orgán veřejné moci Soud Svépomoc přiměřenost a hrozba prodlení bezprostřední hrozba, přiměřenost obrany

12 Úkol Vyhledej soustavu soudů!

13 Použitá literatura RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: EDUKO nakladatelství, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-87204-573 AUTOR NEZNÁMÝ. Nový občanský zákoník [online]. [cit. 6.1.2014]. Dostupný na WWW: http://obcanskyzakonik.justice.cz/http://obcanskyzakonik.justice.cz/ klipart


Stáhnout ppt "Název projektu:Učení pro život Reg. číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony:V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google