Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální patologie SCPT SCPA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální patologie SCPT SCPA"— Transkript prezentace:

1 Sociální patologie SCPT SCPA
10. přednáška Systém reedukace poruch chování Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. FPE ZČU v Plzni

2 Legislativní vymezení
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

3 Náhradní rodinná péče osvojení (adopce) - zrušitelné a nezrušitelné
o osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele, kromě v zákoně uvedených případů je k osvojení třeba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného dítěte, osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr jaký je mezi rodiči a dětmi pěstounská péče - zákonným zástupcem dítěte zůstává rodič, pěstouni nemají vyživovací povinnost, dítě zastupují jen v běžných záležitostech, stát uplatňuje dohled podoba pěstounské péče: individuální nebo skupinová (SOS vesničky)

4 Ústavní výchova Má - li dítě nefunkční rodinu a vyžaduje-li to zájem dítěte, rozhodne soud o jeho náhradní výchově Náhradní rodinná péče má přednost před ústavní výchovou Ústavy plní tři hlavní funkce • podpůrná (u jedinců s nefunkční rodiny) • léčebná, výchovná, resocializační • represivní, ochranná (chrání společnost) Ústavní výchova: výchovné opatření, které v občanskoprávním řízení nařizuje soud nezletilým do 18 let - nařizuje se mravně ohroženým jedincům, kteří žijí v patologickém rodinném prostředí a tudíž je jejich vývoj ohrožen nebo mravně narušeným nezletilcům, u nichž byla rodičovská výchova zanedbána. Může se nařídit i z objektivních důvodů, kdy rodiče nemohou o dítě pečovat. U mravně narušených jedinců se ústavní výchova nařizuje pouze tehdy, nejsou -li splněny podmínky pro uložení ochranné výchovy

5 Systém ústavní výchovy
Kojenecký ústav Kojenecký ústav s dětským domovem Dětský domov Domov sociální péče Diagnostický ústav Pokud se u dítěte objevují poruchy chování, je třeba zajistit nápravná opatření. Ta mohou probíhat formou: • ambulantních opatření - zajišťují Střediska výchovné péče, Krizová centra, pedagogicko psychologické poradny atd. • ústavních opatření

6 Ochranná výchova Ochranná výchova:
opatření, které ukládá soud v trestním řízení mladistvým ( let), kteří se dopustili trestného činu, za který byli souzeni, avšak bylo upuštěno od potrestání nebo zároveň s uloženým trestem (např. podmínečným) b) v občansko právním řízení ukládá soud obligatorně, když osoba mezi rokem spáchala čin, který by byl u dospělého posuzován jako závažný trestný čin, za který je možné uložení výjimečného trestu, nebo fakultativně ve všech ostatních případech, kdy osoba mladší 15let spáchala čin, který by jinak byl trestným činem a uložení ochranné výchovy je nutné k zajištění její řádné výchovy

7 Speciální výchovná zařízení
Dětský domov: pro děti s nařízenou ústavní výchovou bez závažných poruch chování Dětský domov se školou: a) pro děti s nařízenou ústavní výchovou mají -li závažné poruchy chování nebo vyžadují výchovně léčebnou péči b) pro děti s uloženou ochrannou výchovou c) pro nezletilé matky Výchovný ústav : pro děti starší 15 let s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou se závažnými poruchami chování Před zařazením dvouměsíční pobyt v diagnostickém ústavu: pro děti a mládež Úkoly DÚ: - diagnostické - vzdělávací - terapeutické - výchovně sociální a sociálně právní - organizační - koordinační - záchytné


Stáhnout ppt "Sociální patologie SCPT SCPA"

Podobné prezentace


Reklamy Google