Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 23. březen 2013VY_32_INOVACE_140214_Rodinne_pravo_DUM Rodinné právo

2  Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manželi, rodiči, dětmi a dalšími příbuznými a právní vztahy při náhradní výchově dětí.  Základní ochrana rodiny a rodičovství je zakotvena v Ústavě ČR. Základní právní normy rodinného práva obsahuje zákon o rodině.

3 Rodina  Je nejstarší lidskou institucí, po staletí plní potřebu lidí ochránit potomky, učit je a vychovávat a zajistit co nejpříznivější podmínky pro jejich vývoj.  Právo upravuje jen jádro rodiny, tvořené společenstvím ženy, muže a dětí, žijících obvykle ve společné domácnosti.

4 Manželství  Je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí.  Uzavírá se svobodným souhlasným prohlášením muže a ženy, že spolu vstupují do manželství (veřejně a za přítomnosti 2 svědků).

5 Vznik manželství:  Občanský sňatek – prohlášením před státním orgánem (starostou či primátorem nebo pověřeným členem zastupitelstva).  Církevní sňatek – před orgánem státem registrované církve.

6 Hlavní podmínky uzavření manželství:  Snoubenci si vyberou, zda budou užívat společné příjmení jednoho z nich, svá dosavadní příjmení či příjmení obě.  Prohlásí, že jim nejsou známy okolnosti vylučující manželství s ohledem na charakterové vlastnosti a zdravotní stav.  Musí být starší 18 let a opačného pohlaví.

7  Pokud spolu muž a žena žijí ve společné domácnosti, avšak bez uzavřeného manželství, označují se druh – družka.  Jejich vztah není právně upraven, což může být problematické např. v případě smrti jednoho z nich a při otázkách dědictví.

8 Zánik manželství  Zaniká smrtí jednoho z manželů, případně prohlášením manžela za mrtvého.  Jedinou cestou, jak zrušit manželství za života manželů, je rozvod. Rozvést manželství může pouze soud, pokud je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití.

9 Registrované partnerství  Od roku 2006 uzákoněno v ČR mezi osobami stejného pohlaví.  Tento institut upravuje vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a státu.

10 Práva a povinnosti účastníků rodinněprávních vztahů  Zákon o rodině stanoví práva a povinnosti rodičů a jejich dětí.  Vyživovací povinnost.  Rodičovská zodpovědnost.

11 Náhradní péče o dítě  Někdy dojde k případům, kdy se rodič o dítě postarat nemůže. Pak péči organizuje stát.  Rodinné právo definuje několik způsobů, jak se o dítě postarat: a) Opatrovnictví – vymezeno soudem v případě střetu zájmu rodičů a dětí, sourozenců, ohrožení majetkových zájmů dítěte nebo z jiných důvodů.

12 b) Pěstounská péče – dítě je svěřeno do péče fyzické osoby, která dostává od státu příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu za práci pěstouna. c) Poručenství – stanoví soud, pokud rodiče dítěte zemřeli nebo byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti.

13 d) Osvojení (adopce) – právně vytvořené rodinné pouto, mezi osvojitelem a osvojencem vzniká stejný poměr, jaký je mezi rodiči a dětmi a naopak zanikají práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou. e) Ústavní výchova – je užita v případě, že je výchova dítěte vážně ohrožena nebo narušena a není možné nalézt jiná výchovná opatření.

14 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google