Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manželství Občanský a společenskovědní základ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manželství Občanský a společenskovědní základ"— Transkript prezentace:

1 Manželství Občanský a společenskovědní základ
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Občanský a společenskovědní základ Manželství Autor: Mgr. Pavel Semerák

2 Obsah Manželství Uzavření manželství Zákonné překážky manželství
Příklady zdánlivého manželství Vztahy mezi manželi Použité zdroje

3 Manželství Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem formou občanského nebo církevního sňatku. Občanský sňatek je uzavření manželství před orgánem veřejné moci (zpravidla obce) v přítomnosti matrikáře. Církevní sňatek se uzavírá před orgánem církve nebo náboženské společnosti(registrované státem !).

4 Uzavření manželství • uskutečňuje se za přítomnosti dvou svědků
• je veřejný slavnostní obřad • uskutečňuje se za přítomnosti dvou svědků Snoubenci při něm prohlašují: • že spolu svobodně vstupují do manželství • že jim není známa překážka vylučující uzavření manželství • že znají navzájem svůj zdravotní stav • jak se dohodli o příjmení • že zvážili uspořádání svých majetkových poměrů • že zvážili své společné bydlení a hmotné zajištění

5 vznikne zákonným způsobem soud prohlásí manželství za neplatné
nevznikne zdánlivé

6 Zákonné překážky manželství
Platné manželství nemůže být uzavřeno: • s nezletilým, který není plně svéprávný (soud může povolit uzavřít manželství osobě, která dovršila 16 let) • s ženatým, vdanou (překážka bigamie) nebo osobou žijící v registrovaném partnerství • mezi předky a potomky ani mezi sourozenci (týká se to i osob, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením) • mezi poručníkem a poručencem, mezi pěstounem a jemu svěřeným dítětem • s osobou, jejíž svéprávnost byla omezena

7 Příklady zdánlivého manželství
Spolužití dvou osob, jejichž sňatek byl uskutečněn před státem neregistrovanou církví. Svatba se uskutečnila například v Las Vegas, následně ale nebyly doručeny potřebné dokumenty na příslušnou matriku v ČR. Obr. 1

8 Vztahy mezi manžely • muž a žena mají stejná práva a povinnosti
• mají žít spolu, být si věrní, vzájemně si pomáhat • společně pečovat o děti a vytvářet rodinné prostředí Plnění těchto povinností závisí pouze na morálce, nelze je vynutit uplatněním právních sankcí. • manželé se mohou bez plné moci navzájem zastupovat v běžných záležitostech • mají povinnost dohodnout se o podstatných záležitostech rodiny a hradit náklady společné domácnosti. Nedohodnou-li se o podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.

9 Použité zdroje Ryska, R., Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, ISBN Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, ISBN Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd . Brno: DIDAKTIS, ISBN Novotný, Z., Schelle, K., Tomancová, J. a kol. Právní nauka pro školy i praxi. Brno: Masarykova univerzita, ISBN Obr. 1: Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Manželství Občanský a společenskovědní základ"

Podobné prezentace


Reklamy Google