Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní řízení Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní řízení Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."— Transkript prezentace:

1 Trestní řízení Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488

2 2 Obsah Trestní řízení Orgány činné v trestním řízení Stadia trestního řízení ○ Přípravné řízení ○ Předběžné projednání obžaloby ○ Hlavní líčení ○ Odvolací řízení ○ Vykonávací řízení Použité zdroje

3 Trestní řízení 3 je zákonem (trestním řádem) upravený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů podílejících se na tomto postupu, jeho úkolem je zjistit, zda se trestný čin stal, zjistit jeho pachatele a uložit mu trest nebo ochranné opatření, zajistit jejich výkon a rozhodnout o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem, úkolem trestního řízení je též zajistit, aby nikdo nevinný nebyl trestně stíhán či dokonce odsouzen.

4 Orgány činné v trestném řízení 4 Orgány činné v trestném řízení jsou: ◘ soud – v trestním řízení rozhoduje senát nebo samosoudce ◘ státní zastupitelství – podává jménem státu obžalobu ◘ policejní orgán – vyšetřovatelé Dalšími účastníky jsou např. obviněný, obhájce, poškozeného, svědek, soudní znalec…

5 Stadia trestního řízení 5 Přípravné řízení - úkolem je zjistit, zda je podezření z TČ proti určité osobě natolik odůvodněné, že je možno podat obžalobu k soudu. Je třeba zjistit a obstarat důkazy svědčící o vině (nevině) obviněného. Významnou úlohu plní státní zástupce, který vykonává dozor nad činností policejního orgánu a rozhoduje o podání obžaloby k soudu. Předběžné projednání obžaloby – výsledkem je nařízení hlavního líčení nebo vrácení státnímu zástupci k došetření. Cílem tohoto stadia je zabránit projednávání neodůvodněných obžalob ve veřejném hlavním líčení.

6 Stadia trestního řízení 6 Hlavní líčení – soud v této etapě rozhoduje vině obžalovaného a o trestu za spáchaný TČ, přezkoumává obvinění, státní zástupce dokazuje vinu (obžalobu), obhájce dokazuje obhajobu, končí rozsudkem o vině či zproštěním viny. Je nejdůležitějším stadiem trestního řízení - může skončit i jiným způsobem (viz následující obrazovka). obžalovaný může a v některých případech musí mít obhájce.

7 7 HLAVNÍ LÍČENÍ - VÝSLEDEK obžalovaný uznaný vinným, uložen trest ◘ zproštění obžaloby ◘ vrácení věci státnímu zástupci ◘ zastavení trestního stíhání ◘ přerušení trestního stíhání

8 Stadia trestního řízení 8 Odvolací řízení se koná, jestliže se obžalovaný nebo státní zástupce proti rozsudku soudu prvního stupně odvolá. Mohou se odvolat i oba. Odvolání má odkladný účinek (na obžalovaného se musíme dívat jako na nevinného), rozsudek nenabývá právní moci. O odvolání rozhoduje soud vyššího stupně. Pokud k odvolání nedojde, rozsudek nabývá právní moci.

9 Stadia trestního řízení 9 Vykonávací řízení se uskutečňuje za účelem vykonání trestu, když rozsudek nabyl právní moci. Trestní řád podrobně stanoví, jak se jednotlivé druhy trestů vykonávají. Doba vazby se započítává do výkonu trestu odnětí svobody. Pachatel se v této etapě nazývá jako odsouzený. Uložené tresty se zaznamenávají do Rejstříku trestů. (vede ho Nejvyšší státní zastupitelství v Praze).

10 10 Použité zdroje Ryska, R., Puškinová, M. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2013. ISBN 978-80-87204-76-4 Bartoníčková, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251- 2631-8 Emmert, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: DIDAKTIS, 2004. ISBN 80-86285-68-5 Novotný, Z., Schelle, K., Tomancová, J. a kol. Právní nauka pro školy i praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1118-1 Eliáš, K., Svatoš, M. Nový občanský zákoník 2014 (Rejstřík). Ostrava-Hrabůvka: Sagit, 2013. ISBN 978-80- 7208-920-8.


Stáhnout ppt "Trestní řízení Autor: Mgr. Pavel Semerák Občanský a společenskovědní základ Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."

Podobné prezentace


Reklamy Google