Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální politika 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální politika 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Sociální politika 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 SOCIÁLNÍ POLITIKA VE VZTAHU K VYBRANÝM SKUPINÁM OBČANŮ DĚTI A MLÁDEŽ V SYSTÉMU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Kdo je dítě?  dítě – lidská bytost mladší 18 let  vývojové etapy dětství  dětství X mládí  dítě X mladistvý Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Historie dětství  ohrožení rodiny z důvodu bídy  upřednostnění mužských potomků  otcovské právo  pomsta nepříteli  obětování dětí  společenské odsouzení  znetvoření těl dětí  péče o kojence  kojná  dětská práce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Historie dětství  vliv křesťanství  pedagogický reformismus  Ellen Keyová – spis „Století dítěte“  pedocentrismus Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Dětská práva  10. 12. 1948 – Všeobecná deklarace lidských práv  1946 – UNICEF  20. 11. 1959 – Deklarace o právech dítěte  20. 11. 1989 – Úmluva o právech dítěte PRINCIP BLAHA A NEJVYŠŠÍHO ZÁJMU DÍTĚTE Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 Dětská práva v současném světě  děti bez formální identity  děti bez rodičovské péče  děti, které se předčasně dostávají do dospělých rolí  děti postižené chudobou  diskriminované děti  zneužívané děti  děti postižené HIV/AIDS Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Sociálně-právní ochrana dětí Cílové skupiny sociálně-právní ochrany dětí Děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (např. zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, ohrožují občanské soužití, páchají přestupky, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, které spáchaly čin, který by jinak byl trestný). Děti, které opakovaně utíkají z domova. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 Sociálně-právní ochrana dětí Cílové skupiny sociálně-právní ochrany dětí Děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění nebo je podezření ze spáchání takového činu. Děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti. Děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, osobami odpovědnými za výchovu dítěte nebo násilím mezi dalšími fyzickými osobami. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Sociálně-právní ochrana dětí Orgány sociálně-právní ochrany dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) obecní a krajské úřady – oddělení sociálně-právní ochrany dětí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí – sídlí v Brně pověřené osoby – nestátní neziskové organizace, které k SPOD potřebují rozhodnutí o pověření k výkonu od MPSV Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Sociálně-právní ochrana dětí Aktivity sociálně-právní ochrany dětí preventivní a poradenská činnost zprostředkování náhradní rodinné výchovy dohled nad výkonem ústavní a ochranné výchovy péče o děti, které vyžadují speciální ochranu před sociálně patologickými jevy sanace rodiny omezení nebo zbavení rodičovských práv v nutných případech vykonávání funkce opatrovníka nebo poručníka Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Sociálně-právní ochrana dětí Zařízení sociálně-právní ochrany dětí  zařízení odborného poradenství pro péči o děti  zařízení sociálně výchovné činnosti  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:  výchovně rekreační tábory pro děti  zařízení pro výkon pěstounské péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Sociální politika 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google