Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."— Transkript prezentace:

1 Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 VÝVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POČÁTKY INSTITUCIONALIZOVANÉ CHUDINSKÉ PÉČE V historii sociální služby byly a v současné době stále jsou motivovány snahou pomoci chudým a jinak sociálně slabým lidem. Ve starověku i po značnou dobu středověku společnost chudobu trestala a před chudými lidmi se bránila. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Raný středověk ovlivnil přijetí křesťanství a zřízení církve. Křesťanství hlásá pomoc chudým, poskytování almužen a milosrdných skutků. Kláštery a později farnosti poskytovaly přístřeší, stravu a do jisté míry zdravotnickou péči. Protestanské církve zakládaly charitativní organizace. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Počátky jednotné politiky státu Ve středověku existovaly 2 podoby sociálních služeb: Na jedné straně se o chudé lidi společnost určitým způsobem starala. Na druhé straně se k nim chovala represivně. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 V 18. a 19. století se zřizují:  sirotčince  starobince  chudobince  blázince  pastoušky na venkově Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DOMOVSKÉ PRÁVO, NOVÉ INICIATIVY CÍRKVE Zákon o domovském právu stanovil obsah práva domovského jako právo na pobyt v obci a nárok na zaopatření chudinské. Právo domovské v tuzemské obci příslušelo každému státnímu občanu československému (po roce 1918). Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 19. a 20. století je dobou vzniku církevních a jiných organizací:  salesiánská kongregace – práce s mládeží  skaut  YMCA  YWKA Jedná se o preventivní sociální služby sloužící mládeži. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 PODOBA CHUDINSKÉ PÉČE NA PŘELOMU 19. a 20. STOLETÍ V roce 1918 po vzniku Československé republiky přejímáme předpisy a zákony z Rakouska-Uherska. Rodina zabezpečuje chudé a nemocné. Další zabezpečení ze strany spolků a fondů. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ  VEŘEJNÉ CHUDINSTVÍ  SOUKROMÉ CHUDINSTVÍ  HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE  DOBROČINNÉ SPOLKY Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Nejvýznamnější dobrovolné spolky: SPOLEČNOST ČS. ČERVENÉHO KŘÍŽE Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Specializované poradenské služby:  poradny pro volbu povolání  poradny pro duševní zdraví  městské sociální poradny  poradny pro úchylné děti  poradny pro matky s dětmi  tuberkulózní poradny, venerické poradny  úřadovny pro péči o mládež Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO STÁTU 19. a 20. století – reziduální politika Stát zajišťuje jen to, co rodina a jednotlivec není schopen si zajistit. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 V Československé republice vznikají:  stacionáře a komunitní centra  chráněné či podporované bydlení  chráněné či podporované zaměstnávání  svépomocné skupiny a centra V této době se vypracovávají preventivní a terapeutické programy na ohrožené děti a mládež. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V SOCIALISTICKÉM STÁTĚ Byl zrušen institut domovského práva, nahrazen institutem československého občanství. Sociální péče byla centralizovaná, církevní a jiné nestátní ústavy se postupně rušily nebo je přebíral stát. Kontrola ze strany státu, komise sociálního zabezpečení. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 V 80. letech dochází k rozvoji odborů péče o pracující:  pečují o mladistvé zaměstnance  ženy s malými dětmi  svobodné matky  pracovníci se změněnou pracovní schopností  občany romského původu  organizují se kurzy, kluby důchodců Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 TRANSFORMAČNÍ OBDOBÍ V ČR, NOVÉ PRINCIPY A CÍLE V POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Po roce 1989 nastaly změny v oblasti sociální, politické a ekonomické. NUTNÁ SPOLUÚČAST UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google