Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."— Transkript prezentace:

1 Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 VZTAH OBCÍ, KRAJE A STÁTU K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM, SOUKROMOPRÁVNÍ SUBJEKTY Za subjekty v sociálních službách rozumíme:  Ministerstvo práce a sociálních věcí  kraje  obce  poskytovatele sociálních služeb, osoby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Přímými poskytovateli sociálních služeb jsou:  orgány sociálního zabezpečení v systému sociální péče v ČR  soukromí poskytovatelé  nevládní neziskové organizace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Samospráva má dvojí podobu:  veřejnoprávní – uplatňování přirozené autority volených orgánů obce vůči veřejnosti – regulováno normami veřejného práva  soukromoprávní část samosprávy – obec jako právnická osoba má i vlastnické právo, je vlastníkem věcí movitých i nemovitých, má vlastní finanční zdroje, může zaměstnávat fyzické osoby a z tohoto pohledu může být vlastníkem objektů provozujících sociální služby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 Přenesenou působností se rozumí výkon státní správy, který je svěřen orgánu obce  pro územní obvod své obce  v rozsahu pověřeného obecního úřadu  v rozsahu obecního úřadu s rozšířenou působností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČR narůstá vliv a počet nevládních neziskových organizací.  neziskové organizace  dobrovolné organizace  organizace občanské společnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 4 typy nevládních organizací:  občanská sdružení  obecně prospěšné společnosti  nadace a nadační fondy  účelová zařízení církví Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 Kam se obrátit se žádostí o finance?  MPSV  MZ  MŠMT  MK  magistráty  městské úřady  obce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9  krajské úřady  úřady práce  zdravotní pojišťovny  soukromí dárci  zahraniční vládní zdroje  zahraniční soukromé zdroje Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 VÝDAJE OBCÍ A KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY  stát bude přispívat na sociální služby formou dotace  výše úhrady stanovena závaznou vyhláškou  nestátní neziskové organizace smluvně stanoví výši úhrady uživatele za služby  zdravotní pojišťovny budou hradit náklady zdravotní péče v ÚSP a DD Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 VYBAVENOST OBCÍ A KRAJE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI Ve vybavenosti jednotlivých územních celků službou sociální péče existují značné rozdíly:  strukturou osídlení jednotlivých územních celků  věkovou strukturou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12  sociální, kvalifikační a profesní strukturou obyvatelstva  sociologickými změnami probíhajícími ve společnosti  tradiční funkce rodiny v péči o staré občany Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13  změněné politické, ekonomické a společenské podmínky ovlivňují sociální služby  problém sociálních služeb přetrvává v malých obcích  roste tlak na ústavní sociální péči  je nedostatek zařízení pro dlouhodobě ležící  žádosti do domovů pro seniory se často dávají předčasně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 VÝVOJOVÝ TREND SOCALNÍCH SLUŽEB  význam a funkce sociálního poradenství  do ústavů zařazovat občany, kteří vyžadují komplexní péči  rozvíjení sociálních služeb do domácnosti  propojení sociálních a zdravotních služeb  spoluúčast občanů na financování sociálních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google