Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční možností svépomocných skupin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční možností svépomocných skupin"— Transkript prezentace:

1 Finanční možností svépomocných skupin
Zpracoval Jan Jaroš výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

2 Obsah přednášky financování právních subjektů (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost) možnosti financování svépomocných skupin pacientů příklad dotačního řízení - sociální firma-možnosti financování sociálních aktivit

3 Financování právních subjektů
občanské sdružení, obecně prospěšná společnost Ministerstva, Úřad vlády, další státní instituce (agentury) - Zdroje EU, strukturální fondy, Evropská komise - Kraje, obce - Nadace - Sponzoři - Prosazování zájmů (i finančních) do komunitního plánování obcí a krajù – „lobování“ - Partnerství s jinou organizací - Poskytování služeb (dle Zákona o sociálních služeb) - Příspěvek na péči - Podnikatelské aktivity(sociální podnikaní)

4

5 Financování svépomocných skupin
Vlastní zdroje – samofinancování drobných aktivit – příspěvky členů Finanční a materiální podpora poskytovatele komunitní péče Spolufinancování aktivit svépomocným občanským sdružením – patron skupiny Nelze žádat o dotace – není právní subjektivita

6

7 Ministerstvo zdravotnictví ČR
Program grantové podpory Program vyrovnávání příležitostí Evropské fondy

8

9 Program grantové podpory
Program je určen na podporu projektů nestátních neziskových organizací s  celostátní působností, které se zabývají péčí o zdravotně postižené a chronicky nemocné a seniory v České republice G/1 - Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem G/2 - Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky) G/3 - Ediční činnost G/4 – Přednášky G/5 - Organizačně administrativní servis občanských sdružení

10 PROGRAM VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Program vychází z usnesení vlády ČR ze dne č. 273 ke Zprávě o jednotlivých koncepčních opatřeních Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením realizovaných v letech Tematické okruhy programu v rámci působnosti MZ ČR 1. Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoje dobrovolnických aktivit ve zdravotnických zařízeních, zejména podpořit spolupráci organizací občanů se zdravotním postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče. 2. Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb občanů se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.

11 3. a) Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit
o problematice občanů se zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost. b) Vytvářet informační materiály pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské a informační služby jsou dostupné pro jednotlivé typy zdravotního postižení. c) Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou veřejnost v rámci sekundární prevence prohloubení zdravotního postižení. 4. Podporovat na komunitní úrovni specializovaná centra (např. komunitní centra pro osoby postižené demencí a jejich rodiny) a zdravotnická zařízení pro pacienty s chronickým onemocněním, pacienty se zdravotním postižením a pacienty v terminálních stavech. 5. Podporovat rehabilitační oddělení, zaměřená na specializovanou péči pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.

12 Specifické podmínky donátorů
. různé druhy aktivit . odlišné formuláře(jednoduché/MZ/, Benefit 7) . jiné přílohy(doložení subjektivity, výroční zpráva apod.) závěrečné zprávy(doložení vyúčtování – dochází k vrácení peněz a někdy i k zániku dotovaného subjektu) . nutná řádná evidence průběhu projektu(monitorovací zprávy) . a další

13 Strýček Skrblík – donátor?

14 Sociální firma - staro-nový způsob financování sociálních služeb
- podnikatelský subjekt založený na podporu financování sociálních služeb(o.p.s., s.r.o., družstva apod.) - dotační tituly MPSV, MMR a další zdroje z EU - konkurence schopný podnikatelský subjekt zaměstnávající více jak 50% osob se zdravotním postižením

15 Objevíme „Nový Svět“ financování svépomocných aktivit?

16 Otázky a diskuze Děkuji za pozornost Kontakt: Jan Jaroš o.s.KOLUMBUS


Stáhnout ppt "Finanční možností svépomocných skupin"

Podobné prezentace


Reklamy Google