Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA"— Transkript prezentace:

1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava
STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava březen 2012 Prezentuje: Ph. Dr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph. D., zástupce vedoucího katedry

3 Studijní obor veřejná ekonomika a správa
Studijní obor garantuje katedra veřejné ekonomiky vedoucí katedry a garant oboru VES: Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.

4 bakalářské studium (Bc., 3 roky)
Studijní obor veřejná ekonomika a správa lze studovat na všech úrovních studia (v akademickém roce 2011/2012 studuje obor přes 600 studentů) bakalářské studium (Bc., 3 roky) navazující magisterské studium (Ing., 2 roky) doktorské studium (Ph. D.)

5 kombinovaná forma (v Ostravě a v Šumperku)
Studijní obor veřejná ekonomika a správa lze studovat ve dvou formách studia prezenční forma (v Ostravě) kombinovaná forma (v Ostravě a v Šumperku)

6 Obsahové zaměření studia oboru veřejná ekonomika a správa
široký ekonomický základ (základy managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, práva, atd.) mechanismy financování veřejného sektoru a hospodaření neziskových organizací organizace a nástroje uplatňované ve veřejné správě v ČR i v EU, základ státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, využívání územních a správních informačních systémů teorie a praxe veřejných financí, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, sportu, bydlení, politiky zaměstnanosti, obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku, apod.

7 Stěžejní předměty bakalářského studia oboru veřejná ekonomika a správa
veřejné finance příjmy veřejných rozpočtů hospodaření krajů a obcí sociální politika v EU veřejná správa ekonomika veřejného sektoru ekonomika neziskových organizací oceňování majetku

8 Stěžejní předměty magisterského studia oboru veřejná ekonomika a správa
veřejné finance daňové teorie rozhodování ve veřejném sektoru veřejná politika ekonomika sociálního zabezpečení ekonomika zdravotnictví ekonomika vzdělání a kultury ekonomika výzkumu , vývoje a ekonomika sportu ekonomika bydlení ekonomika technické infrastruktury a správa majetku ekonomika obrany, bezpečnosti a veř. pořádku ekonomika veřejné správy kvalita ve veřejné správě oceňování majetku

9 Sféry uplatnění absolventů oboru veřejná ekonomika a správa
v orgánech státní správy v orgánech územní a zájmové samosprávy v institucích a organizacích veřejného a soukromého sektoru

10 Příklady uplatnění absolventů oboru veřejná ekonomika a správa v praxi
obecní, městské a krajské úřady ministerstva finanční úřady policie ČR celní úřady Úřad práce ČR Česká správy sociálního zabezpečení zdravotní pojišťovny

11 Další příklady uplatnění absolventů oboru veřejná ekonomika a správa v praxi
školy, nemocnice, kulturní zařízení, masmédia podniky dopravní a technické infrastruktury občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti agentury, poradenské a výzkumné firmy zajišťující koexistenci a koordinaci veřejných a soukromých subjektů a aktivit v území

12 Vzdělávací činnost oborové katedry oboru veřejná ekonomika a správa katedry veřejné ekonomiky (katedra byla založená v roce 1993) na EkF VŠB-TUO garant oboru VES podíl na výuce dalších studijních oborů výuka v kurzech celoživotního vzdělávání mimo EkF VŠB-TU Ostrava spolupráce s jinými vysokými školami (členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, v oborových a vědeckých radách) vzdělávání pracovníků ve veřejné správě

13 Vědecko - výzkumná činnost katedry veřejné ekonomiky v rámci oblasti veřejné ekonomiky a správy
pro Ministerstvo vnitra pro Ministerstvo financí pro Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Grantové agentury ČR v rámci spolupráce s dalšími institucemi jako jsou rozvojové agentury, výzkumné instituce, vysoké školy organizace mezinárodních konferencí „Veřejná ekonomika a správa“ k aktuálním otázkám teorie i praxe

14 Kontakty na katedru veřejné ekonomiky a informace o oboru veřejná ekonomika správa
Garant oboru a vedoucí katedry: Doc. Ing. Petr Tománek, CSc., Zástupce vedoucího katedry: Ph.Dr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D., Sídlo katedry: budova A, 6. patro, sekretariát A 710 Další informace:

15 Děkuji za pozornost Ostrava


Stáhnout ppt "VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google