Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 SOUČASNÉ TRENDY V SOCIÁLNÍ PĚČI
Současné trendy v sociální péči ve vybraných evropských zemích. V rámci různých modelů sociálních států a tím i odlišností mezi jednotlivými typy sociálních států existuje vytvořená koncepce a uspořádání sociální péče a sociálních služeb. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Anglosaský model – Velká Británie
za sociální péči o staré lidi a děti včetně sociálních služeb zodpovídá místní veřejná samospráva, financování je ze státního rozpočtu místní orgány zajišťují domácí péči, dovoz jídla, zvláštní pomůcky a denní stacionáře v rámci systému quasi-markets zajišťují sociální služby také nestátní neziskové organizace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 z dlouhodobého hlediska se vyžaduje, aby stát v poskytování sociálních služeb hrál roli garanta, to znamená, aby nejenom dohlížel na kvalitu poskytování sociálních služeb a hospodaření s veřejnými prostředky, ale hlavně aby zajistil dostupnost sociálních služeb, které občané vyžadují a potřebují Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Skandinávský model – Dánsko
skandinávský model sociálního státu patří k nejštědřejším, ale zároveň k nejnákladnějším významným činitelem v rozvoji sociálních služeb ve Skandinávii je vliv místních samospráv, které začaly poskytovat velmi brzy sociální služby, především se zaměřením na ústavní péči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 v současné době jsou místní samosprávy považovány za nejdůležitější poskytovatele a zároveň provozovatele sociálních služeb, které jsou financovány z místních daní a ze státního rozpočtu skandinávské země se v oblasti rozvoje sociálních služeb zařazují k těm nejpokrokovějším Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 sociální služby jsou zabezpečovány veřejným sektorem, kde je většina služeb zajišťována v domácím prostředí, mimo ústavní zařízení v rámci domácí péče, která je v současné době nejvíce využívána, jsou nabízeny především služby související s osobní hygienou, pomoc s domácími pracemi, rehabilitace atd. jestliže se o nemocného starají doma rodinní příslušníci, lze ze zákona poskytovat i respitní služby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 v Dánsku je všem klientům, kteří vyžadují 24hodinovou péči, nabízena forma osobní asistence bez nutnosti využít služeb ústavní péče velmi široká nabídka služeb je poskytována také rodinám s dětmi, kdy záleží na rodičích, zda se budou o dítě starat sami, nebo využijí služeb jeslí, školky, nebo se dohodnou s dalšími rodinami s dětmi ve svém okolí na střídavé péči o skupinu dětí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 všechny služby jsou hrazeny ze státního rozpočtu, jejich příjemce si přispívá na jejich úhradu
většina sociálních služeb je zajišťována a financována místními správními orgány, ale je provozována také nestátními organizacemi, i když v omezeném počtu Skandinávie je považována za oblast, kde byla zahájena reforma sociálních služeb vedoucí k deinstitucionalizaci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 země, které využívají tento model, se řadí ke špičce světového vývoje v poskytování sociálních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 Korporativní model – Německo
jestliže někdo vyžaduje péči, může si zvolit, zda přijme péči neprofesionální, nebo profesionální, neprofesionální péče je zabezpečována rodinnými příslušníky, pokud nastane tato situace, dostává dávku pojištění pro péči ten, kdo se o nemocného stará, ale ve snížené výši Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 pokud je zvolena profesionální péče, hradí se náklady na poskytnutí služby z pojištění na péči přímo poskytovateli na poskytování sociálních služeb na straně poskytovatele se podílí jak veřejný, tak i soukromý sektor v soukromém sektoru má významné zastoupení šest hlavních spolků, které sdružují nestátní poskytovatele sociálních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 systém financování sociálních služeb, vyjma úhrady samotného klienta, který na ně získává prostředky z pojištění na péči, je v Německu složitý, pokud je služba poskytována státem nebo zemí, tj. veřejným sektorem, služba se financuje ze státního nebo zemského rozpočtu, obce financují služby, které jsou zabezpečeny z vlastních prostředků, kraje financují své služby z příspěvků měst, obcí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 v současné době jsou sociální služby poskytované nestátními subjekty založeny na smluvním principu, smlouvu o poskytování sociálních služeb uzavírá s uživatelem zejména obec, která pak dohlíží nad plněním smluvních ustanovení nestátní poskytovatelé sociálních služeb hradí své sociální služby z příspěvků státu, zemí, obcí, nadregionálních poskytovatelů, z plateb za služby, z členských příspěvků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 církve financují sociální služby z církevních daní, dalšími zdroji jsou sponzoring, sbírky, loterie, výnosy z majetku a úroky nebo příjmy z pronájmu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Vzájemnostní model – Francie
v dřívějších dobách byla sociální politika zaměřena na podporu rodin s dětmi, ve srovnání s péčí o děti byla ve Francii péče o seniory zanedbána v současné době spadají sociální služby do systému sociální a zdravotní péče, která je postavena na čtyřech hlavních úrovních: národní, regionální, departementální a obecní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 sociální služby jsou zakotveny a upraveny v zákoníku sociálního zabezpečení a v zákoně o sociální činnosti a rodině je uzákoněno povinné sociální pojištění na péči a je součástí důchodového pojištění, na tuto dávku mají nárok jedinci, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod, z dávky na nepřetržitou pomoc ze strany třetí osoby se hradí služba, která je takovým způsobem zajišťována Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 vlastní poskytovatelé služeb jsou obce, jedná se o centra sociálních činností, která rozvíjí informační a poradenskou činnost starosta, který má ve své kompetenci dohlížet na řešení tíživých a naléhavých případů, může nařídit, aby osobě, která se vyskytuje v tísni, byly poskytnuty ústavní péče, ošetření, finanční prostředky nebo pomoc přímo v její domácnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 V oblasti sociálních služeb byly cíle stanoveny následovně:
zajištění univerzálního přístupu k vysoké kvalitě péče zajištění záchranné sociální sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Členské státy se v této souvislosti dohodly, že:
zajistí všem jedincům vysokou úroveň péče, která bude vycházet z jejich potřeb zajistí finanční a fyzickou dostupnost pečovatelských systémů handicapovaným jedincům nabídne speciální péči seniorům sníží regionální rozdíly v zabezpečování sociálních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 rozvine infrastrukturu a podporu růstu odborně připravených osob, které budou veškeré služby poskytovat Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Současné trendy v sociální péči v ČR
v roce 2006 došlo k výrazné reformě systému sociální pomoci – zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. zavedení příspěvku na péči vícezdrojové financování – z obecních rozpočtů, dotací, sponzoringu, z úhrad od příjemců, popřípadě od rodiny propojení zdravotních a sociálních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 služba jde za uživatelem – pečovatelská služba, osobní asistent
zkvalitnění sociálních služeb – standardy kvality sociálních služeb rozvoj a zkvalitnění hospicové péče snaha o integraci zdravotně handicapovaných nárůst sociálních služeb reagujících na potřeby klientů, např. krizová centra, nízkoprahová zařízení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 zavedení regulačních poplatků ve zdravotnictví
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google