Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení ústavní a ochranné výchovy - Činnost resortu vnitra v oblasti práce s rizikovými a ohroženými dětmi a mladými lidmi. - Pohled na téma v kontextu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení ústavní a ochranné výchovy - Činnost resortu vnitra v oblasti práce s rizikovými a ohroženými dětmi a mladými lidmi. - Pohled na téma v kontextu."— Transkript prezentace:

1 Oddělení ústavní a ochranné výchovy - Činnost resortu vnitra v oblasti práce s rizikovými a ohroženými dětmi a mladými lidmi. - Pohled na téma v kontextu Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti.

2 Činnost resortu vnitra  Ministerstvo vnitra Účast v pracovních skupinách k problematice ohrožených nebo rizikových dětí Legislativa  Připomínky k zákonům Oblast vnitřní bezpečnosti státu  Sledování systému péče o rizikové a ohrožené děti a mladé lidi  V tomto kontextu zpracovávání zpráv pro vládu ČR (4 od roku 1999)

3 Činnost resortu vnitra  Ministerstvo vnitra Oblast prevence kriminality  Dlouhodobá pozornost věnována ohroženým a rizikovým dětem a mladým lidem  Zaměřeno zejména na předcházení umisťování dětí do institucionální péče  Komplexní podpora obcím a městům v oblasti prevence kriminality dětí a mladých lidí – dotace  Systematická spolupráce zejména v Republikovém výboru pro prevenci kriminality

4 Činnost resortu vnitra  Policie ČR Činnost zejména v oblasti zadržování a navracení dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou, které jsou na útěku ze zařízení Analytická činnost Podíl na přípravě zpráv pro vládu ČR Podíl na přípravě nebo změnách legoslativy

5 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti  Ministru práce a sociálních věcí bylo uloženo vládou usnesením č. 293 předložit vládě do 31. prosince 2008 návrh opatření k transformaci a sloučení systému péče o ohrožené děti ve smyslu nedostatků tohoto systému vyplývajících z jeho meziresortní roztříštěnosti a ustanovit za účelem zpracování návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti meziresortní koordinační skupinu.  Je založena na následujícím východisku:  Dětství má nárok na zvláštní péči, pomoc, právní ochranu.  Rodina jako přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů musí mít nárok na potřebnou ochranu a pomoc.  V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění (z preambule Úmluvy OSN o právech dítěte).

6 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti  MOTTO 5: Dítě má vyrůstat v biologické rodině, pokud to není v rozporu s jeho zájmem  Všechny formy ústavní péče by měly být nejzazším alternativním a dočasným řešením pro ohrožené děti.  Klíčovým nástrojem je prevence a účinná sanace rodiny.  A dále také podpora pěstounské péče.

7 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti  Těžiště péče o ohrožené dítě spočívá v současné době často v oblasti řešení následků krizových stavů rodiny a dítěte.  Při řešení krizového stavu rodiny a dítěte často chybí respekt k názoru dítěte a není brán dostatečný ohled na hlas jeho rodiny. Osud dítěte je přizpůsoben zaběhnutým stereotypům.  Absence služeb se projevuje v oblasti prevence i v oblasti institucionální péče, kde je vnímán nedostatek nízkokapacitních a specializovaných zařízení (např. pro drogově závislé děti plnící povinnou školní docházku, děti závislé na alkoholu apod.), nedostatek krizových pracovišť některé kraje nemají dostatek respitních a ambulantních zařízení pro děti s kombinovaným postižením.

8 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti  Cílový stav po transformaci co nejvíce dětí vyrůstá ve vlastní rodině, co nejvíce ohrožených dětí je zachyceno ve stadiu prevence, co nejméně dětí žije v ústavní výchově, pokud je dítě umístěno v ústavní výchově, zkrátí se doba jeho pobytu na minimum a dítě se vrátí do vlastní nebo bude umístěno do náhradní rodiny s kontinuitou podporovaného kontaktu s rodinou.

9 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti  Prevence a náhradní ústavní výchova vytvoření systému efektivní prevence snížení počtů dětí v ústavní výchově snížení celkového rozsahu institucionalizované péče, průběžné posilování alternativních modelů péče, důraz na odborné a profesionální zajištění a podporu

10 Závěr  Aktivity resortu vnitra jsou v souladu s principy Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti.  Současný stav obtížně dovoluje důsledné oddělení výkonu ústavní a ochranné výchovy.  Pokud bude dosaženo cílů Transformace tak, jak jsou definovány, významně ubude dětí s nařízenou ústavní výchovou.  Pak bude možně důsledně oba druhy opatření v praxi oddělit.

11 Děkuji za pozornost,… Mgr. Ferdinand Raditsch Odbor prevence kriminality MV raditsch@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Oddělení ústavní a ochranné výchovy - Činnost resortu vnitra v oblasti práce s rizikovými a ohroženými dětmi a mladými lidmi. - Pohled na téma v kontextu."

Podobné prezentace


Reklamy Google