Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středisko náhradní rodinné péče o. s. Závěry zahraničního výzkumu Projekt Centrum podpory NRP je realizován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středisko náhradní rodinné péče o. s. Závěry zahraničního výzkumu Projekt Centrum podpory NRP je realizován."— Transkript prezentace:

1 Středisko náhradní rodinné péče o. s. Závěry zahraničního výzkumu www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz

2 I. Výsledky omnibusového šetření www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz II. Závěry zahraničního výzkumu

3 I. Výsledky omnibusového šetření www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz vnímání pěstounské péče ve vybraných zemích

4 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Stručné shrnutí výzkumu •Omnibusové šetření na reprezentativním vzorku populace 18–65 let –Anglie a Wales, počet dotazníků N = 500 –ČR, počet dotazníků N = 500 –Dánsko, počet dotazníků N = 500 –Polsko, počet dotazníků N = 500 –Slovensko, počet dotazníků N = 500 –Celkem N = 2 500 dotazníků •Online panel agentury IPSOS •Termín sběru dat: od 13. 5. do 21. 5. 2013 Cíl výzkumu •Zjistit vnímání pěstounské péče v jednotlivých zemích.

5 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Představte si, že byste Vy chtěl/a přijmout dítě do pěstounské péče. Máte podle Vašeho mínění dostatek informací o této problematice? Statisticky významný rozdíl

6 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Uvažoval/a jste již někdy o tom, že byste si vzal/a dítě do pěstounské péče? Statisticky významný rozdíl

7 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Jaký byl hlavní důvod, proč jste o přijetí dítěte do pěstounské péče uvažoval/a? Statisticky významný rozdíl

8 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Vadilo by Vám, kdyby dítě bylo: Statisticky významný rozdíl oproti všem ostatním zemím pouze některým zemím

9 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Jaký je podle Vás nejčastější důvod, kvůli kterému si lidé berou do pěstounské péče děti? Statisticky významný rozdíl

10 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

11 II. Závěry zahraničního výzkumu www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz

12 Obecný rámec změny systému náhradní péče o děti www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz •Přijetí zcela nové právní úpravy reflektující zásadní změnu v pohledu na náhradní péči o děti (ne jen novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí) •Komplexnost právní úpravy (vše zahrnuto pouze v jednom zákonu) – fáze péče (od podpory biologické rodině po dospívání dítěte v náhradní péči), aktéři v systému náhradní péče a jejich role atd., stanovení jedné zodpovědné instituce •Flexibilita systému, mezioborový a meziinstitucionální přístup, důraz na komunikaci a spolupráci mezi aktéry

13 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Deinstitucionalizace •Pokračování procesu deinstitucionalizace •Transformace současných ústavních zařízení (zařízení s malou kapacitou na přechodný pobyt, síť zařízení pro respitní a terapeutické služby, …) •Zavedení širšího spektra typů péče včetně „otevřeného osvojení“, podpora pěstounské péče osob dítěti blízkých a příbuzenské pěstounské péče a typů péče naplňující specifické potřeby (např. komunální místní pěstounská péče) Obecný rámec změny systému náhradní péče o děti

14 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Obecný rámec změny systému náhradní péče o děti Deinstitucionalizace Dostupnost služeb rodině a jejich standardy •Poskytování průběžné odborné pomoci a podpory pěstounům, trvalé vzdělávání, poradenské služky apod. •Vytvoření dostatečné sítě terapeutických a podpůrných služeb pro děti a náhradní rodiny •Podpora sdílení s ostatními pěstounskými rodinami, sebepodpůrný systém pěstounů •Umožnění respitní péče pěstounům v podobě institutu „pomocných rodin“ •Rovné podmínky pro finanční podporu různých typů pěstounské péče •Podpora osvojitelských rodin •Vytvoření národních standardů pro všechny typy institucí a organizací •Otevření systému pro různé formy organizací (státní, nestátní, ziskové i neziskové)

15 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Dostupnost služeb a standardy Prevence, zapojení rodiny a práce s dítětem •Podpora biologické rodiny •Zapojení dítěte a všech aktérů do procesu rozhodování při řešení situace ohroženého dítěte •Využívání a vyhodnocování individuálních plánů a zavádění nových metod (rodinné konference atd.) •Stanovení časových limitů pro řešení situace ohroženého dítěte Obecný rámec změny systému náhradní péče o děti Deinstitucionalizace

16 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Prevence, zapojení rodiny a práce s dítětem Získávání nových pěstounů •Kampaně, oslovování veřejnosti, využívání nových technologií •Zavedení studijního oboru specializovaného na náhradní rodinnou péči •Zabezpečení pěstounů (finanční, sociálně-právní, terapeutické aj.) •Vzdělávání pěstounů, příprava a posuzování přímo v rodinách Dostupnost služeb a standardy Obecný rámec změny systému náhradní péče o děti Deinstitucionalizace

17 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Změna vnímání pěstounské péče ve společnosti •Komunikace, osvěta (porozumění systému péče a především roli pěstounské péče) Prevence, zapojení rodiny a práce s dítětem Dostupnost služeb a standardy Obecný rámec změny systému náhradní péče o děti Deinstitucionalizace Získávání nových pěstounů

18 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Prevence, zapojení rodiny a práce s dítětem Dostupnost služeb a standardy Obecný rámec změny systému náhradní péče o děti Deinstitucionalizace Získávání nových pěstounů Změna vnímání pěstounské péče

19 www.nahradnirodina.cz info@nahradnirodina.cz Projekt Centrum podpory NRP je realizován za podpory Nadace Siriusinfo@nahradnirodina.cz Středisko náhradní rodinné péče o. s. Mgr. Ondřej Novák Adresa: Jelení 91,118 00 Praha 1 Tel./fax: +420 233 355 309 Tel.: +420 233 356 701 E-mail: info@nahradnirodina.cz Web: www.nahradnirodina.cz


Stáhnout ppt "Středisko náhradní rodinné péče o. s. Závěry zahraničního výzkumu Projekt Centrum podpory NRP je realizován."

Podobné prezentace


Reklamy Google