Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení Brusel II Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení Brusel II Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti."— Transkript prezentace:

1 Nařízení Brusel II Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení č. 1347/2000

2 Historické souvislosti
Volný pohyb osob vedl ke zvýšení počtu mezinárodních manželství, nutnost vzájemného uznávání a výkonu rozhodnutí se zvýšila nejen v manželských věcech, ale také v záležitostech týkajících se péče o děti. Bruselská úmluva nereguluje manželské věci ---> vzájemná jednání členských států-----> návrh úmluvy – tzv. Bruselská úmluva II

3 Historické souvislosti
Mezitím– Amsterodamská smlouva– komunitarizace justiční spolupráce v soukromoprávních věcech– nebyla již potřeba ratifikovat mezinárodní úmluvu ----> připravený text Bruselské úmluvy II byl transformován do nařízení Rady č. 1347/2000 o příslušnosti soudů a uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů – tzv. nařízení Brusel II.

4 Historické souvislosti
Nařízení Brusel II z roku 2000– 46 článků – nezabývalo se všemi problémy, které vyvstaly– v roce 2002 Komise připravila návrh nového nařízení zabývajícího se danou oblastí (zejména za účelem rozšíření věcné působnosti nařízení) > návrh bly v listopadu 2003 přijat– Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení č. 1347/2000 – tzv. nařízení Brusel IIa nebo IIbis (dále jen jako nařízení Brusel II)

5 Nařízení Brusel II – obecná charakteristika
72 článků ( o 26 více než předcházející právní úprava) ) Rozděleny do sedmi kapitol: Oblast působnosti a definice Příslušnost Uznání a výkon rozhodnutí Spolupráce mezi ústředními orgány ve věcech rodičovské zodpovědnosti Vztah k jiným nástrojům Přechodná ustanovení Závěrečná ustanovení

6 Oblast působnosti Článek 1 nařízení - Toto nařízení se bez ohledu na druh soudu vztahuje na občanskoprávní věci týkající se a) rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné; b) přiznání, výkonu, převedení a úplného nebo částečného odnětí rodičovské zodpovědnosti.

7 Oblast působnosti Nařízení obsahuje řadu definic objasňujících důležité pojmy – článek 2 nařízení (např. soudce, soud, členský stát, rodičovská zodpovědnosti, právo péče o dítě apod.) Věci rodičovské zodpovědnosti jsou dále více objasněny v čl. 1 odst. 2.

8 Oblast působnosti Rozvod, rozluka nebo prohlášení manželství za neplatné; Je aplikovatelné také na řízení o tom, zda tu manželství je či není, Není aplikovatelné na registrované partnerství nebo jiné formy právem regulovaného svazku osob stejného pohlaví, Týká se pouze otázek osobního stavu, nikoli majetkových

9 Oblast působnosti Věci uvedené rodičovské odpovědnosti se mohou zejména týkat a) práva péče o dítě a práva na styk s dítětem; b) poručnictví, opatrovnictví a podobných institutů; c) určení osoby, orgánu nebo jiného subjektu odpovědných za dítě či jeho jmění nebo pověřených zastupováním dítěte či napomáháním dítěti a stanovení jejich úkolů, d) umístění dítěte do pěstounské rodiny nebo ústavní péče; e) opatření k ochraně dítěte spojených se správou, zachováním a nakládáním se jměním dítěte.

10 Oblast působnosti Negativní vymezení (čl. 1 odst. 3):
a) určení nebo popření rodičovství; b) rozhodnutí o osvojení, předadopční opatření nebo na neplatnost či zrušení osvojení; c) příjmení a jména dítěte; d) dosažení zletilosti; e) vyživovací povinnosti; f) správy jmění nebo dědictví; g) opatření přijatá v důsledku trestných činů spáchaných dětmi.

11 Oblast působnosti Oblast působnosti pro uznání a výkon rozhodnutí:
Rozhodnutí ve vecěch, jež spadají do oblast působnosti nařízení. Je rovněž aplikovatelné na veřejné listiny a dohody vykonatelné v členském státu původu.

12 Oblast působnosti Místní: na všechny členské státy s výjimkou Dánska
Časová – vstoupil v platnost , účinnost od


Stáhnout ppt "Nařízení Brusel II Nařízení Rady č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google