Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Manželství Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:prosinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Manželství Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:prosinec."— Transkript prezentace:

1 Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Manželství Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:prosinec 2012 Název:VY_32_INOVACE_16.1.11.OBN Anotace: Pojem a účel manželství, formy uzavření manželství, okolnosti vylučující uzavření manželství, práva a povinnosti manželů, zánik manželství, zánik manželství rozvodem. Digitální materiál je určen pro žáky technických oborů. Využití multimediálních prostředků usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků. Metodický pokyn: Materiál je určen k výuce a opakování, je možné využít jej i k samostudiu. Prezentace primárně slouží pro výklad a ověřování znalostí v hodině. Kontrolní otázky na konci tématu ověřují, jak žáci zvládli danou problematiku, a po vytištění je lze použít i pro ověření znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 MANŽELSTVÍ

3 Pojem a účel manželství manželství je trvalé společenství muže a ženy založené způsobem stanoveným Zákonem o rodině účel manželství: – založení rodiny – řádná výchova dětí

4 Formy uzavření manželství - dle zákona o rodině občanský – před orgánem státu církevní – před orgánem církve

5 Okolnosti vylučující uzavření manželství překážka bigamie (ženatý muž, provdaná žena) překážka příbuzenství (blízcí příbuzní) překážka duševní choroby (duševní choroba) překážka nezletilosti (mladší 18 let, soud může povolit sňatek od 16 let)

6 Práva manželů stejná práva ke společnému jmění stejná práva k věcem ve společném nájmu právo rozhodovat o záležitostech rodiny právo vzájemně se zastupovat v běžných věcech, apod.

7 Nejdůležitější povinnosti manželů stejné povinnosti ke společnému jmění stejné povinnosti k věcem ve společném nájmu vzájemná vyživovací povinnost povinnost uspokojovat potřeby rodiny pečovat o společnou domácnost a děti nést odpovědnost za jednání druhého, apod.

8 Zánik manželství rozvodem manželství smrtí jednoho z manželů prohlášením jednoho z manželů za mrtvého (soudem)

9 Zánik manželství rozvodem o rozvodu manželství rozhoduje na návrh jednoho z manželů soud musí být splněny podmínky, které stanoví zákon: – ukončení společného soužití – vypořádání majetkových záležitostí – určena práva a povinnosti rodičů k nezletilým dětem (např. komu bude svěřeno dítě do výchovy, úprava styku rodičů s dítětem)

10 Kontrolní otázky Jaká práva a povinnosti mají manželé? V jakých případech manželství zaniká? V jakých případech není možné manželství uzavřít?

11 Odpovědi např. právo a povinnost ke společnému jmění, vytvářet zdravé rodinné prostředí, společně rozhodovat o podstatných záležitostech rozvodem manželství, smrtí jednoho z manželů, prohlášením jednoho z manželů za mrtvého (soudem) překážka bigamie, překážka příbuzenství, překážka duševní choroby, překážka nezletilosti

12 Použité zdroje Cliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2003 viz http://explore.live.com/microsoft-servi...cz&CTT=114)http://explore.live.com/microsoft-servi...cz&CTT=114 na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ VALENTA, Milan. Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1999. ISBN 80-7235-080-3 DUDÁK, Vladislav a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2005. ISBN 80-7235-233-4 EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-65-5


Stáhnout ppt "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Manželství Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:prosinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google