Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační schůzka k připravovanému projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“ Dne: 9. 4. 2014 Kde: Budova Krajského úřadu Plzeňského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační schůzka k připravovanému projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“ Dne: 9. 4. 2014 Kde: Budova Krajského úřadu Plzeňského."— Transkript prezentace:

1 Informační schůzka k připravovanému projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“ Dne: 9. 4. 2014 Kde: Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje 1. patro č. dveří 174 - Sál Zastupitelstva Plzeňského kraje

2 Seznámení s novým individuálním projektem na základě výzvy č. 5 k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje, mimo hlavního města Prahy připravil Plzeňský kraj žádost o finanční podporu na projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“ z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje prioritní osy 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

3 V případě schválení projektu Podpora od ledna 2015 do září 2015 na území Plzeňského kraje. Na zbytek roku 2015 bude nutné požádat o dotace na MPSV!

4 Podpořené budou následující služby azylové domy azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty intervenční centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podpora samostatného bydlení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace terénní programy

5 Sociální služby a ORP Azylové domy –ORP Plzeň – obvod Plzeň 2, ORP Plzeň – obvod Plzeň 3, ORP Domažlice Azylové domy pro rodiny s dětmi –ORP Plzeň – obvod Plzeň 1, ORP Plzeň – obvod Plzeň 3, ORP Klatovy, ORP Domažlice Domy na půl cesty –ORP Klatovy a ORP Plzeň Intervenční centra –ORP Plzeň Nízkoprahová denní centra –ORP Plzeň a Tachov Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež –ORP Domažlice, ORP Horažďovice, ORP Klatovy – Klatovy 1, ORP Klatovy – mimo Klatovy 1, ORP Plzeň – obvod Plzeň 1, ORP Plzeň – obvod Plzeň 3, ORP Plzeň – obvod Plzeň 4, ORP Rokycany, ORP Stod, ORP Stříbro a ORP Tachov

6 Podpora samostatného bydlení –ORP Plzeň Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi –ORP Horažďovice, ORP Klatovy, ORP Kralovice, ORP Nýřany, ORP Plzeň – obvod Plzeň 1, ORP Plzeň – obvod Plzeň 2, ORP Plzeň – obvod Plzeň 3, ORP Plzeň – obvod Plzeň 4, ORP Rokycany, ORP Stod, ORP Stříbro, ORP Sušice a 2x ORP Tachov Sociálně terapeutické dílny –v ORP Plzeň, ORP Stříbro a ORP Rokycany Sociální rehabilitace –ORP Plzeň – obvod Plzeň 1, ORP Plzeň – obvod Plzeň 2, ORP Plzeň – obvod Plzeň 3, ORP Plzeň – obvod Plzeň 4, ORP Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy, Stříbro a Tachov; ORP Nýřany, ORP Horšovský Týn, ORP Blovice, Kralovice, Nýřany, Přeštice, Rokycany a Stod; Plzeňský kraj Terénní programy –ORP Blovice, 2x ORP Domažlice, ORP Horšovský Týn, ORP Klatovy, ORP Nepomuk, ORP Nýřany, 5x ORP Plzeň, ORP Přeštice, ORP Rokycany, 2x ORP Stříbro a ORP Tachov

7 Cílové skupiny osoby se zdravotním postižením děti, mládež a mladí dospělí etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí emigranti a azylanti osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody oběti trestné činnosti oběti domácího násilí oběti obchodu s lidmi osoby komerčně zneužívané osoby pečující o osobu blízkou

8 Předpokládaný harmonogram zhruba 16.4.2014 podání projektové žádosti na MPSV květen - předpokládaný termín schválení projektové žádosti červen – vyhlášení veřejných zakázek srpen – vyhlášení výsledků veřejných zakázek září – podpis Smluv o zajištění sociálních služeb veškeré informace budou vyvěšeny na portále Plzeňského kraje

9 Veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu –limit do 2.000.000 Kč bez DPH podlimitní veřejná zakázka –limit od 2.000.000 Kč bez DPH do 5.244.000 Kč bez DPH nadlimitní veřejná zakázka –limit od 5.244.000 Kč bez DPH

10 Rizika při podávání nabídek VZ je nutné, aby byly podány nejméně dvě kompletní a formálně správné nabídky – jinak bude veřejná zakázka zrušena povinnost zadavatele zrušit VZ v případě, že byla podána pouze jedna nabídka nebo po posouzení nabídek zbyla pouze jedna nabídky (§ 84 odst. 1 písm. e)) pokud dojde ke zrušení VZ je riziko, že se nestihne vyhlásit podruhé

11 Opakované vyhlašování VZ po nabytí účinnosti Zákonného opatření Senátu nemusí zadavatel veřejnou zakázku, při podání pouze jedné nabídky na VZ, rušit dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e), pokud splnil podmínky uvedené v § 71 odst. 6 písm. c) zákona Splnění podmínek: –zrušil předchozí zadávací řízení s obdobným předmětem podle § 84 odst. 1 písm. e) ZVZ (tj. z důvodu, že obdržel v předchozím vyhlášení pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek pouze jedna zbyla), –v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení identifikoval předchozí zadávací řízení, –v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení označil změny zadávacích podmínek.

12 Náležitosti VZ malého rozsahu kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán čestné prohlášení (dále jen ČP) o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČP o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ rozhodnutí o registraci sociální služby, případně podanou žádost o registraci sociální služby, která bude odpovídat požadované zakázce

13 krycí list nabídky obsah nabídky podepsaný návrh Smlouvy o zajištění sociálních služeb seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prácí, které budou zajišťovat v případě společné nabídky: smlouva mezi poskytovateli případně další přílohy a doplnění nabídky Uvedené náležitosti jsou pouze orientační - rozhodující náležitosti pro splnění formálních podmínek veřejné zakázky budou uvedeny v zadávací dokumentaci!

14 Náležitosti podlimitní VZ kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ČP prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – k) součástí nabídky musí být rovněž seznam statutárních orgánů, kteří v posledních tří letech byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. ČP uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou Vz rozhodnutí o registraci sociální služby, případně podanou žádost o registraci sociální služby, která bude odpovídat požadované zakázce

15 ČP o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ krycí list nabídky obsah nabídky podepsaný návrh Smlouvy o zajištění sociálních služeb seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat v případě společné nabídky: smlouvu mezi dodavateli případné další přílohy a doplnění nabídky Uvedené náležitosti jsou pouze orientační. rozhodující náležitosti pro splnění formálních podmínek veřejné zakázky budou uvedeny v zadávací dokumentaci!

16 Náležitosti nadlimitní VZ Stejné náležitosti jako u podlimitní veřejné zakázky ČP prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1. písm. c) – e), g), i) – k) výpis z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1. písm. a), b)) potvrzení Finančního úřadu (§ 53 odst. 1 písm. f)) potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h)) Uvedené náležitosti jsou pouze orientační. rozhodující náležitosti pro splnění formálních podmínek veřejné zakázky budou uvedeny v zadávací dokumentaci!

17 Důležité upozornění nutné včas podat žádost o dotaci na MPSV na sociální služby pro výherce veřejných zakázek bude v listopadu/prosinci 2014 pořádán úvodní seminář sledovat aktuální informace na portále Plzeňského kraje → sociální věci → sociální služby → Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa

18 Mgr. Simona Hájková tel.: 377 195 166 mob.: 777 353 658 email: simona.hajkova@plzensky-kraj.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Informační schůzka k připravovanému projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“ Dne: 9. 4. 2014 Kde: Budova Krajského úřadu Plzeňského."

Podobné prezentace


Reklamy Google