Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem"— Transkript prezentace:

1 Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem
Mgr. Lukáš Máchal Mgr. Eva Brixová

2 Obecné rozdělení veřejných zakázek
Co je veřejná zakázka? „Zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejíž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací“ Transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace Rozdělení podle předmětu Dodávky Stavební práce Služby Výše předpokládané hodnoty Nadlimitní Podlimitní Malého rozsahu

3 Zadávací dokumentace Co je zadávací dokumentace? Kde ji získat?
Pozor na lhůty! Rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže !!! Zadavatel není oprávněn vyřadit nabídky dodavatelů, kteří zadavatele nepožádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo si zadávací dokumentaci nevyzvedli. !!! Zadavatel rovněž nemůže odmítnout nabídku dodavatele pouze z důvodu, že nebyl vyzván k jejímu podání. Systém Sledování Veřejných Zakázek

4 Obsah zadávací dokumentace
obchodní podmínky (platební podmínky) technické podmínky varianty nabídek způsob zpracování nabídkové ceny podmínky a požadavky na zpracování nabídky hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií jiné požadavky zadavatele

5 Kvalifikace Dělení Prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky! Subdodavatel Nesplnění kvalifikace Seznam kvalifikovaných dodavatelů Usnadnění procesu prokazování splnění kvalifikace v zadávacím řízení

6 Nabídka Co musí obsahovat Podávání nabídek Hodnocení nabídek
Rozhodnutí o výběru

7 Obrana při vyloučení Důvody vyloučení nabídky Úplnost nabídky
Rozpor se zákonnými požadavky a zadávacími podmínkami => povinnost vyřadit Prokázání kvalifikace Posouzení nabídek Nepřijatelná Nesplňuje zákonné a zadávací podmínky Mimořádně nízká nabídková cena Možnost doplnění

8 Obrana při vyloučení Podání námitek – kterýkoli dodavatel, který měl nebo má zájem na získání zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla újma Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace Náležitosti – kdo, proti čemu, újma, čeho se domáhá Podávají se - písemně, bez poplatku, zadavateli, do 15 dnů Nepodávají se - PO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VÍTĚZEM, u zakázek malého rozsahu

9 Obrana při vyloučení Zadavatel do 10 dnů od obdržení námitek rozhodne
kladně => náprava záporně => přezkoumání ÚOHS Podání návrhu ÚOHS do 10 dnů, nebo 25 dnů Kauce - 1% nabídkové ceny (50 tis. až 2 mil.) Proti veškerým úkonům zadavatele ve stejné věci Doručování - ÚOHS i zadavatel Předběžné opatření Rozhodnutí: „Nedodrží- li zadavatel postup stanovený pro zadání zakázky, přičemž tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.“

10 Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem
Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem"

Podobné prezentace


Reklamy Google