Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla výběru dodavatelů při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla výběru dodavatelů při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Pravidla výběru dodavatelů při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Pravidla při výběru dodavatelů jsou vymezena 2 základními dokumenty:  1) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  2) Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (str. 79 – 102)

3 Druhy zadavatelů Veřejným zadavatelem je: a)ČR (ministerstva), b)státní příspěvkové organizace (muzea, galerie) c)územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává ÚSC d)jiná právnická osoba Dotovaný zadavatel – může nastat pouze u nadlimitních VZ na stavební práce Sektorový zadavatel – osoba vykonávající některou z relevantních činností uvedenou v § 4 ZVZ - např. dodávka pitné vody, výroba el. energie, poskytování poštovních služeb

4 Dělění VZ dle předmětu  VZ na dodávky – předmětem je pořízení věci (zboží), a to zejména formou koupě, koupě na splátky, leasingu; součástí může být umístění, montáž či uvedení do provozu, proškolení personálu, …  VZ na stavební práce – stavební činnosti uvedené v příloze č. 3 k ZVZ, může obsahovat i dodávky či služby nezbytné k provedení VZ  VZ na služby – negativně vymezeny; není VZ na dodávky ani na stavební práce – nákup software, školení, zpracování projektových žádostí, poradenství, tiskařské služby, …  kombinované VZ – rozhoduje princip těžiště

5 Dělení VZ dle předpokládané hodnoty  Nadlimitní VZ: stavební práce – více než 146.447.000 Kč bez DPH dodávky či služby – více než 5.857.000 Kč bez DPH  Podlimitní VZ: stavební práce – více než 6.000.000 Kč bez DPH dodávky či služby – více než 2.000.000 Kč bez DPH  Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR): stavební práce – do 6.000.000 Kč bez DPH dodávky či služby – do 2.000.000 Kč bez DPH

6 Stanovení předpokládané hodnoty  předpokládanou hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění zakázky  uvádí se vždy bez DPH  na základě vlastních zkušeností s realizací obdobných zakázek, zkušenosti jiných subjektů, průzkum trhu, …  zákaz účelového dělení předpokládané hodnoty zakázky tak, aby zadavatel dosáhl snížení její předpokládané hodnoty  povinnost sečíst dodávky či služby min. za 1 účetní období (výjimka = PHM, potraviny, …)

7 Zásady postupu zadavatele  Transparentnost zajištění co největší průhlednosti řízení, která umožní jeho přezkoumatelnost a možnost kontroly postupu zadavatele  Rovné zacházení přistupovat ke všem uchazečům (dodavatelům) stejným způsobem  Zákaz diskriminace v celém průběhu zadávání zakázky postupovat tak, aby nedošlo k diskriminaci žádného z uchazečů

8 Veřejné zakázky malého rozsahu  nejsou“ upraveny v ZVZ  nutné respektovat jen základní zásady uvedené v § 6 ZVZ  uplatňuje se Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK  v rámci OP VK jsou VZMR rozděleny do 3 kategorií: a)0 – 100.000 Kč bez DPH b)100.000 – 500.000 Kč bez DPH c)500.000 – 2.000.000 Kč bez DPH

9 0 – 100.000 Kč  nemusí být prováděno výběrové řízení; stačí zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli  netřeba uzavírat písemnou smlouvu  postupovat hospodárně; cena v místě a čase obvyklá  v případě nákupu drobných položek (do 10.000 Kč) stačí doložit paragon

10 100.000 – 500.000 Kč  k podání nabídky písemně vyzvat min. 3 dodavatele (kteří jsou požadované plnění schopni dodat)  lhůta pro podání nabídek minimálně 9 kalendářních dnů od odeslání výzvy  nutné požadovat alespoň splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 ZVZ - VOR)  o výběru nejvhodnější nabídky může rozhodovat pověřená osoba zadavatele (ČP o nepodjatosti)  protokol / zápis o posouzení a hodnocení nabídek  nutno uzavřít písemnou smlouvu

11 500.000 – 2.000.000 Kč  k podání nabídky písemně vyzvat min. 5 dodavatelů + uveřejnit výzvu na www.msmt.cz nebo na webových stránkáchwww.msmt.cz  lhůta pro podání nabídek min. 10 kalendářních dnů  nutné požadovat alespoň splnění základních (§ 53 ZVZ – čestné prohlášení) a profesních (§ 54 ZVZ - VOR) kvalifikačních předpokladů  o výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje min. 3 členná hodnotící komise => čestné prohlášení o nepodjatosti  protokol / zápis o posouzení a hodnocení nabídek  nutno uzavřít písemnou smlouvu  písemně informovat o výsledku všechny uchazeče

12 DĚKUJEME ZA POZORNOST e-mail: jmeno.prijmeni@kraj-lbc.czjmeno.prijmeni@kraj-lbc.cz Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Věra Chládková, Tomáš Kysilka, Lenka Šulanová Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jana Antošová a Miloslava Richtrová Odbor investic a správy majetku Lukáš Mocek


Stáhnout ppt "Pravidla výběru dodavatelů při pořizování zboží a služeb z prostředků finanční podpory OP VK Tyto globální granty jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google