Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZD - změny, registrace Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZD - změny, registrace Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“"— Transkript prezentace:

1 ZD - změny, registrace Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“

2 Obsah Vyhlášené veřejné zakázky Změny vyhlášených veřejných zakázek Soulad nabídek s registrem poskytovatelů sociálních služeb

3 Vyhlášené zakázky Vyhlášeno 11 veřejných zakázek Předkládání nabídek do 14. června Otevírání obálek 16. června Doba plnění: srpen 2010 – červenec 2013

4 Vyhlášené zakázky U každé části veřejné zakázky Kapacita Počet uživatelů, kterým bude služby poskytnuta za dobu trvání projektu (36 měsíců)

5 Změny vyhlášených zakázek Azylové domy Azylové domy pro rodiny s dětmi Podpora samostatného bydlení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

6 Změny vyhlášených zakázek Předkládání nabídek do 9. července Otevírání obálek 12. července Doba plnění: říjen 2010 – září 2013 Specifické změny jednotlivých zakázek Změny budou zveřejněny v informačním systému VZ a na krajském webu

7 Soulad s registrem V rámci zakázek poptávány soc. služby poskytované dle zákona o soc. službách Nabídka musí odpovídat údajům v rozhodnutí o registraci Soulad údajů: místo poskytování, minimální časový rozsah poskytování, cílová skupina, kapacita

8 Soulad s registrem - místo Zakázky děleny na části – v každé části uvedeno místo poskytování (ZD, bod 7.1) Místo poskytování sociální služby v nabídce uchazeče musí odpovídat místu poskytování služby dle registrace (působnost služby, popis realizace – doplňkové údaje)

9 Soulad s registrem - č. rozsah Zakázky děleny na části – v každé části uveden minimální časový rozsah poskytování (ZD, bod 7.1) Minimální časový rozsah poskytování sociální služby v nabídce uchazeče musí odpovídat časovému rozsahu poskytování služby dle registrace (pracovní doba, popis realizace – doplňkové údaje)

10 Soulad s registrem - cíl. skup. Zakázky děleny na části – v každé části uvedeny cílové skupiny (ZD, bod 7.5) Cílové skupiny sociální služby v nabídce uchazeče musí odpovídat cílovým skupinám služby dle registrace (cílové skupiny, popis realizace – doplňkové údaje)

11 Soulad s registrem - cíl. skup. Osoby se zdravotním postižením Děti, mládež a mladí dospělí Osoby se zdravotním postižením Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

12 Soulad s registrem - cíl. skup. Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí Emigranti a azylanti Osoby bez přístřeší Etnické menšiny Emigranti a azylanti Osoby bez přístřeší

13 Soulad s registrem - cíl. skup. Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody Oběti trestné činnosti Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Oběti trestné činnosti

14 Soulad s registrem - cíl. skup. Oběti domácího násilí Oběti obchodu s lidmi Osoby komerčně zneužívané Osoby pečující o osobu blízkou Oběti domácího násilí Oběti obchodu s lidmi Osoby komerčně zneužívané Není alternativa (popis realizace sl.)

15 Soulad s registrem - kapacita Zakázky děleny na části – v každé části uvedena kapacita služby (ZD, bod 7.5) Kapacita sociální služby v nabídce uchazeče musí odpovídat kapacitě služby dle registrace (kapacita, popis realizace – doplňkové údaje)

16 Soulad s registrem - kapacita Azylové domy, azylové domy pro rodiny s dětmi a domy na půl cesty – jednotka kapacity = lůžko Terénní programy – jednotka kapacity = uživatel za rok Ostatní poptávané služby – jednotka kapacity = uživatel (kapacita – uživatelů za jeden den)

17 Soulad s registrem - kapacita Pokud jednotky kapacity neodpovídají registraci (např. poptáván určitý počet uživatelů a registrovaná kapacita je uvedena v intervencích) pak: Žádost o změnu registrace V nabídce uvést soulad mezi registrovanou a poptávanou kapacitou (např. 100 intervencí, což odpovídá 10 uživatelům) MUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI !!!

18 Děkuji za pozornost Mgr. Dalibor Hapl tel.: 377 195 162 e-mail: dalibor.hapl@plzensky-kraj.cz


Stáhnout ppt "ZD - změny, registrace Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google