Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín."— Transkript prezentace:

1 MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a stručný úvod do projektové problematiky Zlín, květen 2005 Kontakty: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, tel.: 571 412143, e-mail: hgajduskova@mvk.cz, mpokorna@mvk.cz, kjanoskova@mvk.cz

2 Představení Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Statistické údaje za rok 2004 počet čtenářů: 4 959 počet návštěvníků: 104 000 počet výpůjček: 341 046 počet akcí pro veřejnost: 355 (pro dospělé 38, mládež 45, děti do 14 let 271)

3 Jak vznikala v MVK myšlenka realizovat komunitní aktivity a napsat projekt? nevyhovující prostory nové trendy problematická sociální situace v regionu potřeba koncentrace komunitních aktivit ve městě nedostatek financí

4 Předchozí zkušenosti knihovny Zkušenosti s cílovými skupinami: vzdělávací akce pro: –nezaměstnané –rodiče s malými dětmi –děti Zkušenosti s projektovou činností: partnerství v projektech města drobné projekty – Ministerstvo kultury ČR, město Vsetín literární soutěže, podpora a předávání tradic v regionu

5 informační uzel profesionální tým pracovníků knihovny civilní, neformální prostředí praxe a možnost procvičení získaných znalostí širší nabídka ideální pro sociální integraci finanční dostupnost Proč knihovna?

6 Principy důraz na osobnost a lidskou důstojnost důvěryhodnost individuální přístup zkvalitnění přístupu ke vzdělávání preferování kvality před kvantitou

7 Co je projekt? projekt je řada aktivit se stanovenými cíli, které vedou ke konkrétnímu výsledku v daném časovém rámci program je řada projektů, jejichž cíle přispívají ke společnému celkovému cíli na úrovni regionu, sektoru, země nebo více zemí

8 Fáze projektu příprava projektu realizace projektu vyhodnocení projektu a jeho pokračování

9 Cíle projektu – Proč? realizací projektu musíme vyřešit definovaný problém popis situace po vyřešení problému cíle projektu musí korespondovat s cíly programů ze kterých jsou financovány – ideový soulad

10 Příprava projektu – co zvážit? identifikace a analýza problému identifikace cíle ideový záměr – soulad s prioritami a opatřeními programů identifikace účastníků: cílových skupin, partnerů, příjemců, investorů popsání výsledku, co bude vyřešeno jakými aktivitami toho dosáhnu zjistit zdroje, možnosti financování – Strukturální fondy EU, ministerstva ČR, kraje

11 Partnerství zásadní důležitost zjistit možnosti spolupráce místních organizací

12 Kapacity Administrativně technické zázemí: kde a jakými technickými prostředky bude uskutečňována příprava, realizace, vyhodnocení a pokračování projektu Personální zajištění: nutnost sestavit tým Finanční zajištění: –financování přípravy: odborníci, příprava podkladů pro zpracování žádosti, vzdělávání –otázka spolufinancování ve fázi realizace, předfinancování projektu, finanční plán –z jakých zdrojů bude financováno hodnocení a pokračování - udržitelnost

13 Možnosti financování ze strukturálních fondů EU v oblasti lidských zdrojů operační program Rozvoj lidských zdrojů podporuje vysokou a kvalitní úroveň zaměstnanosti založenou na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, včetně integrace ohrožených skupin sociální exkluzí, rovné příležitosti pro muže a ženy, rozvoj celoživotního učení a adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a technologických podmínek Společný regionální operační program – Priorita 3 – rozvoj lidských zdrojů v regionech Info: www.strukturalni-fondy.cz www.mpsv.cz www.mmr.cz

14 Co jsme udělali ve spolupráci s Městem Vsetín pro realizaci komunitní knihovny? účast Masarykovy veřejné knihovny v projektu Neziskové organizace na cestě do Evropské unie, Zdravé město Vsetín, Equal, apod. vytvoření pracovní skupiny – zástupci města, MVK, zástupci partnerů vybudování komunitní knihovny bylo zakotveno do priorit Akčního plánu města monitorování informací o evropských programech, které by pomohly myšlenku komunitní knihovny financovat Současná knihovnaPlánovaná knihovna

15 Výsledná podoba projektu investiční projekt neinvestiční projekt –všeobecný cíl projektu –cílové skupiny –aktivity

16 název: „Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“ operační program: SROP priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech opatření 3.1 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Investiční projekt

17 název: Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně grantové schéma Zlínského kraje podporující sociální integraci v souladu se SROP, prioritou 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech opatření 3.2 Podpora podáno zkušenosti Neinvestiční projekt

18 Všeobecným cílem projektu je reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity, k pracovnímu uplatnění a snížení jejich sociální izolace prostřednictvím kompatibilní nabídky celoživotního vzdělávání v komunitní knihovně ve Vsetíně. Cíl projektu

19 Nezaměstnaní –dlouhodobě nezaměstnaní –matky (rodiče) s malými dětmi –osoby s nízkou kvalifikací Děti a mládež ohrožené sociální exkluzí Cílové skupiny projektu

20 Vzdělávací semináře a kurzy zaměřené na informační gramotnost a motivaci Vzdělávací bloky pro děti: –příprava na budoucí profesi –komunitní programy pro volný čas Aktivity pro cílové skupiny

21 Partnerství v projektu Město Vsetín Úřad práce Vsetín Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Speciální školy Vsetín Společnost pro komunitní práci Vsetín

22 Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně Cíl: V rekonstruované budově bude pod jednou střechou realizován projekt komunitní knihovny, který propojí činnosti knihovnické s činnostmi podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob Otevřenost – důvěryhodnost - partnerství – spokojenost

23 Závěr „ Pokud chceš vědět, jak to dělat, musíš nejprve pocítit opravdovou touhu to dělat. Potom běž za spřízněnými dušemi – ostatními, kteří to chtějí dělat také tak a studuj jejich metody a prostředky, pouč se z jejich nezdarů a přidej svůj díl.“ Chaim Potok


Stáhnout ppt "MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektu Masarykovy veřejné knihovny Vsetín."

Podobné prezentace


Reklamy Google