Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Grantové schéma Zlínského kraje SROP 3.2 Karlovy Vary,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Grantové schéma Zlínského kraje SROP 3.2 Karlovy Vary,"— Transkript prezentace:

1 MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Grantové schéma Zlínského kraje SROP 3.2 Karlovy Vary, březen 2006 Helena Gajdušková

2 Město Vsetín •„srdce Valašska“ (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem •30.000 obyvatel •aktivní předkladatel mnoha projektů (Čistá Bečva, Podnikatelský inkubátor Vsetín, Logistické centrum, projekty do OP RLZ, SROP) •podporuje občanskou společnost, neziskové organizace (dofinancování grantů)

3 Masarykova veřejná knihovna Vsetín •počet čtenářů: 4 959 •počet návštěvníků: 104.000 •počet výpůjček: 341 046 •počet akcí pro veřejnost za rok: 355 •(pro dospělé 38, pro děti a mládež 317)

4

5 Jak vznikala myšlenka realizovat komunitní a vzdělávací aktivity a napsat projekt? •nevyhovující prostory •nové trendy •nedostatek financí •problematická sociální situace v regionu •potřeba koncentrace komunitních aktivit ve městě

6 Proč knihovna? •informační uzel •znalost místa a lidí •důvěryhodnost •individuální přístup •rovný přístup pro všechny •zkušenosti s poskytováním služeb •image neutrální instituce – civilní a neformální prostředí •ideální prostředí pro sociální integraci

7 Předchozí zkušenosti knihovny •zkušenosti s cílovými skupinami -široká veřejnost -děti -nezaměstnaní -rodiče s malými dětmi -Senioři -NNO •zkušenosti s projektovou činností •

8

9 Geneze projektu •ideový záměr projektu „Cesta knihovny ke komunitnímu a vzdělávacímu centru regionu“ uspěl v programu Open Society Fund, projekty Zdravé město, Equal atd. •vybudování komunitní knihovny bylo zakotveno do priorit Akčního plánu zdraví města •monitorování informací o evropských programech, které by pomohly myšlenku komunitní knihovny financovat

10 Průběh přípravy projektu •Společný regionální operační program (SROP) •zaměření projektových aktivit na sociální exkluzi v regionu •rozdělení projektu na investiční a neinvestiční •zúžení a specifikace cílových skupin projektu

11 (předkladatel město Vsetín) •název: „Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“ •operační program: SROP •priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech •opatření 3.1 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Investiční projekt

12 současnost budoucnost

13 •název: Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně •grantové schéma Zlínského kraje podporující sociální integraci v souladu se SROP, prioritou 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech •opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Neinvestiční projekt

14 Všeobecným cílem projektu je reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity, k pracovnímu uplatnění a snížení jejich sociální izolace prostřednictvím kompatibilní nabídky celoživotního vzdělávání v komunitní knihovně ve Vsetíně Cíl projektu

15 •Vzdělávací semináře a kurzy zaměřené na informační gramotnost a motivaci pro: –nezaměstnané, zejména dlouhodobě nezaměstnané –matky (rodiče) s malými dětmi •Vzdělávací bloky pro děti a mládež ohrožené sociální exkluzí: –příprava na budoucí profesi –komunitní programy pro volný čas Aktivity pro cílové skupiny projektu:

16

17 Partnerství v projektu •Město Vsetín •Úřad práce Vsetín •Rodinné a mateřské centrum Sluníčko •Speciální školy Vsetín •Společnost pro komunitní práci Vsetín

18 Průběh přípravy projektu první kroky •jednání s partnery - analýza cílových skupin, zajištění předfinancování, dofinancování, udržitelnost pracovních míst •pečlivé nastudování „Pokynů pro žadatele“ •sestavení rozpočtu - finanční i časový plán •sestavení logického rámce - formulace cílů a výstupů •projektová dokumentace •ELZA •včasné zajištění povinných příloh

19 Zkušenosti – úskalí •zřizovatel -finanční mantinely -změna politické vůle •partneři - poptávka cílových skupin •vyhlašovatelé výzev a řídící orgány - zpočátku neustálé změny, nyní výborná spolupráce, ale přílišná byrokracie

20 Úspěšnost •investiční projekt (SROP 3.1) schválen, v březnu 2005 podepsána smlouva s MMR •neinvestiční projekt (SROP 3.2) schválen v srpnu 2005 –realizační fáze začala v lednu 2006 –přijetí nových zaměstnanců –nákup vybavení a zařízení –příprava a realizace jednotlivých vzdělávacích akcí –duben 2006: 1. monitorovací zpráva projektu

21 Udržitelnost •město Vsetín –udržitelnost pracovních míst po dobu 3 let –podpora aktivit do dalších let •předjednání další spolupráce s partnery po ukončení projektu •předpoklad využití dalších programů EU, zejména OP RLZ po ukončení projektu

22 Závěr: Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně V rekonstruované budově bude pod jednou střechou realizován projekt komunitní knihovny, který propojí činnosti knihovnické s činnostmi podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob Otevřenost – důvěryhodnost – partnerství – spokojenost

23 Děkuji za pozornost Kontakty: PhDr. Helena Gajdušková hgajduskova@mvk.cz Marie Pokorná mpokorna@mvk.cz Kateřina Janošková kjanoskova@mvk.cz Masarykova veřejná knihovna Vsetín tel.: 571 412143 Tento projekt je financován ESF, Zlínským krajem a městem Vsetín


Stáhnout ppt "MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Grantové schéma Zlínského kraje SROP 3.2 Karlovy Vary,"

Podobné prezentace


Reklamy Google