Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace nákladů."— Transkript prezentace:

1 Kalkulace nákladů

2 Kalkulace nákladů je výpočet nákladů na jednu kalkulační jednici nebo na kalkulační úsek do kalkulace můžeme zahrnout buď všechny nákladové položky, nebo pouze určitou část podle rozsahu zachycených položek pak rozeznáváme: kalkulaci úplných nákladů kalkulaci neúplných nákladů

3 1) Kalkulace úplných nákladů
zpravidla souvisí s členěním nákladů na náklady přímé a nepřímé jednotlivé složky nákladů se při ní vyčíslují v kalkulačních položkách doporučené kalkulační položky obsahuje tzv. kalkulační vzorec

4 Kalkulační vzorec 1. PŘÍMÝ MATERIÁL 2. PŘÍMÉ MZDY
3. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY 4. VÝROBNÍ REŽIE _ _______ VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 5. SPRÁVNÍ REŽIE ________ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 6. ODBYTOVÁ REŽIE_________________ ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 7. ZISK______________________________ PRODEJNÍ CENA

5 Rozvrhování nepřímých nákladů
nepřímé náklady se stanovují na jednotlivé výkony pomocí rozvrhových základen, kterými může být jak reálně existující ekonomická veličina, tak uměle vytvořená měrná jednotka, kterou lze vyjádřit celkový rozsah prováděných výkonů zvolená rozvrhová základna může být vyjádřena v naturální i peněžní podobě mezi nejčastěji používané peněžní základny patří přímé mzdy, přímý materiál a přímé náklady

6 Rozvrhování nepřímých nákladů
dělením prostým s poměrovými čísly stupňovitě přirážkou

7 2) Kalkulace neúplných nákladů
při kalkulaci neúplných nákladů se předpokládá, že na úsek nebo na jednotku produkce lze přesně stanovit pouze část celkových nákladů podle zvoleného členění nákladů lze rozlišit dvě nejčastěji používané kalkulace neúplných nákladů: kalkulace příspěvku na úhradu fixních nákladů kalkulace hrubého rozpětí

8 Kalkulace příspěvku na úhradu
tato ekonomická kategorie souvisí s rozčleněním nákladů na náklady variabilní a na náklady fixní metoda příspěvku na úhradu kalkuluje na výrobky pouze variabilní náklady fixní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění chodu podniku do nákladů nepromítá, ale zahrnuje je do celkového výsledku daného období za základ tvorby výsledku hospodaření považuje rozdíl prodejní ceny výrobku a jeho variabilních nákladů, tzv. příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku

9 Výpočet příspěvku na úhradu
Příspěvek na úhradu (PÚ) můžeme počítat: za podnik jako celek za celý úsek či skupinu výrobků za jednotlivý výrobek PÚ = tržní cena – variabilní náklady PÚ = fixní náklady + zisk (popřípadě ztráta)

10 Zisk (ztrátu) celého podniku lze vyjádřit následovně:
celkové tržby (výnosy, výkony) - variabilní náklady všech výrobků = celkový příspěvek na úhradu - fixní náklady________________ = zisk (ztráta podniku)


Stáhnout ppt "Kalkulace nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google