Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sítě 2000 Okresní úřad Hodonín geografický informační systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sítě 2000 Okresní úřad Hodonín geografický informační systém."— Transkript prezentace:

1 Sítě 2000 Okresní úřad Hodonín geografický informační systém

2 hlavní myšlenka projektu sjednocení digitálního polohopisu vytvoření centrálního archivu vytvoření lokalizačního a informačního systému vytvoření DTM Okresní úřad Hodonín geografický informační systém

3 Okresní úřad Hodonín geografický informační systém F – subjekty provádějící jednotlivá zaměření Okresní úřad Hodonín Geodetická firma Katastrální úřad Městské úřady Pověřené stavební úřady Správci sítí F F F F I I I I – investoři schéma spolupráce

4 rozsah působností jednotlivých složek OkÚ Hodonín - GIS organizační zajištění projektu koordinace spolupráce správců sítí s městy shromažďování zaměřených dat pro aktualizaci zajišťování podkladu a spolupráce při zaměřování nových území zajištění koordinace financování projektu získání mapových podkladů z katastrálního úřadu spolupráce s geodetickou firmou na aktualizaci polohopisu Okresní úřad Hodonín geografický informační systém

5 rozsah působností jednotlivých složek geodetická firma aktualizace polohopisu archiv dat v referenční databázi kontrola kvality zaměření polohopisu a průběhu sítí případné doměření části polohopisu Okresní úřad Hodonín geografický informační systém

6 rozsah působností jednotlivých složek správci inženýrských sítí poskytnout digitálně zaměřené průběhy sítí převzít polohopis jako jednotný podklad pro zaměřování finanční podíl na rozšiřování polohopisu v novém zájmovém území poskytovat aktualizace vlastních sítí Okresní úřad Hodonín geografický informační systém

7 vlastnické vztahy vlastníkem polohopisu ve formě uličních front bude OkÚ Hodonín vlastníkem digitálního zaměření sítí budou jejich správci vlastníkem informačního a lokalizačního systému bude jeho pořizovatel Okresní úřad Hodonín geografický informační systém

8 financování projektu Okresní úřad Hodonín geografický informační systém aktualizaci bude provádět geodetická firma financování zaměření nového zájmového území bude prováděno spoluúčastí správců sítí a příslušné obce financování aktualizace polohopisu bude prováděna z prostředků dotčených správců sítí a OkÚ Hodonín Okresní úřad Hodonín Geodetická firma Finanční prostředky schválené Okresním shromážděním Správci sítí Platby za aktualizaci polohopisu, vedení archivu a nový polohopis Platby za aktualizaci sítí, vedení archivu a nový polohopis Jednorázová platba za pořízení polohopisu

9 smluvní zajištění Okresní úřad Hodonín geografický informační systém zajistit sběr dat z investičních činností prostřednictvím stavebních úřadů Okresní úřad Hodonín Geodetická firma Obce Správci sítí o správě polohopisu a vedení archivu o aktualizaci polohopisu a jeho poskytování správcům sítí o aktualizaci a správě sítí o poskytování dat OkÚ o poskytování dat třetí osobě SMLOUVA Geodetické firmy provádějící zaměření metodika pro tvorbu jednotného polohopisu o vzájemném poskytování dat SMLOUVA

10 výchozí podklady Okresní úřad Hodonín geografický informační systém zmapováno 670 km uličních front 80 % obcí okresu Hodonín z toho vlastní zhruba - 20 % obce - 80 % správci sítí a geodetické firmy hardwarová připravenost obcí je přibližně 70 % finanční prostředky schválené Okresním shromážděním finanční spoluúčast správců inženýrských sítí

11 softwarové řešení Okresní úřad Hodonín geografický informační systém pro archivaci dat bude použita relační databáze Geoarchiv firmy Geovap Pardubice pro prezentaci dat na Internetu (pouze pro omezený okruh účastníků – obce, stavební úřady) se uvažuje aplikace GS-Web poskytování dat geodetickým firmám ve formátu.dgn

12 využití získaných dat Okresní úřad Hodonín geografický informační systém okamžitá informovanost o průběhu inženýrských sítí při správních řízeních přesné informace při řešení krizových situací (živelné pohromy …) jednotný podklad pro vytvoření lokalizačního systému pro IZS okamžitý přehled o investiční připravenosti daného území úspora finančních prostředků pro obce při investičních akcích

13 změna v legislativě Okresní úřad Hodonín geografický informační systém §79 zákona č. 50/1976 Sb. v úplném znění zákona č. 197/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (kolaudace stavby) §30 odst.2b Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.132/1998 (souborné zpracování geodetických prací) §13 odst.5a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 k zákonu č.200/1994 Sb. (číselné zpracování ???) CÍL: Upravit ustanovení zákona

14 předpokládaný průběh Okresní úřad Hodonín geografický informační systém pořízení stávajících polohopisných dat (předmět výběrového řízení) analýza dat převedení do jednotného formátu, datového modelu a vytvoření archivu návrh harmonogramu aktualizace polohopisu jednotlivých území poskytnutí digitálních průběhů sítí obcím (Internet příp. CD-ROM)

15 děkujeme za pozornost … Okresní úřad Hodonín geografický informační systém … a přejeme příjemný zbytek dne


Stáhnout ppt "Sítě 2000 Okresní úřad Hodonín geografický informační systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google