Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému"— Transkript prezentace:

1 Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému - 4. 9. 2014
Zakázkový systém TECHNICKÁ MAPA.CZ Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému Bc. Dušan Stránský

2 Jednotná technická mapa města Krnova („JTMO“)
Legislativní základy Koncepce vedení JTMO Obecně závazná vyhláška Provozní dokumentace JTMO Zakázkový systém JTMO

3 Dokumentace skutečného provedení stavby („DSPS“)
Legislativní základy Dokumentace skutečného provedení stavby („DSPS“) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb § 4 odst. 1 – rozsah DSPS stanoven přílohou č. 7 vyhlášky Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situační výkresy Výkresová dokumentace Geodetická část - Číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření stavby, polohopis s výškopisnými údaji, měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, a technická zpráva podle jiného právního předpisu. Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví („ZZ“) mj. uvádí: § 13 odst. 4 písm. g) – měření skutečného provedení stavby podléhá ověření dle ZZ § 13 odst. 5 písm. b) – zhotovení geodetické části DSPS podléhá ověření dle ZZ § 13 odst. 6 – polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb a zařízení se provádí vždy před zakrytím

4 Legislativní základy Technické mapy
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, § 4 odst. 1 písm. l) „Založení a vedení technických map obcí je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.“ Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce Standard technické mapy obce (TMO) Určení podkladů TMO Určení základního obsahu TMO Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, § 20 odst. 3 písm. l) – zmocnění obcí k vydání OZV Obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy obce Povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti

5 Legislativní základy Technické mapy
Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, § 121 odst. 1 …… Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce. Obecně závazná vyhláška o vedení TMO Vzorové znění schválené Ministerstvem vnitra ČR Stanovení obsahu TMO nad rámec vyhlášky o základním obsahu TMO Provozní dokumentace TMO – „provozní řád“ + datový model

6 Koncepce vedení JTMO Koncepce vedení JTMO
Minimalizovat dopady na MÚ (personální, pracovní náplň, administrativa) Vyhláška JTMO + provozní dokumentace JTMO Výkonný správce JTMO Zavedení zakázkového systému JTMO Evidence vstupů Výdej dat (projektant) Statistiky Přehled o stavu rozpracovanosti Výdeje akceptačních protokolů

7 Koncepce vedení JTMO

8 Obecně závazná vyhláška města Krnov
Dne schválena Zastupitelstvem města obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy obce č. 3/2014 Platnost od Vydání Provozní dokumentace a ceníku JTMO uveřejnění na stránkách města Krnova Založení zakázkového systému JTMO Zakázkový systém JTMO

9 Obecně závazná vyhláška města Krnov
Vymezení pojmů – změna obsahu TMO Stanovení obsahu TMO nad rámec základního obsahu – Příloha č. 1 OZV Stanovení ohlašovací povinnosti vlastníkům staveb Podmínky zpracování a předávání geodetické části DSPS

10 Provozní dokumentace JTMO
Provozní „řád“ JDTMO Dostupná na stránkách města Krnova a v zakázkovém systému JTMO Stanovení podmínek zpracování a předávání geodetické části DSPS 13 kapitol Ohlašovací povinnost změn obsahu JTMO Správa JTMO Zakázkový systém JTMO Podmínky zpracování a předávání GDSPS Obsah měření Poskytování dat Aktualizace ÚMPS Prostory velkých systematických chyb Revize ÚMPS JTMO - reambulace

11 Provozní dokumentace JTMO
Základní ustanovení Obsah JTMO – vyhláška č. 233/2010 Sb, příloha č. 1 OZV Dělení JTMO Účelová mapa povrchové situace („ÚMPS) Inženýrské sítě dopravní a technické infrastruktury („IS“) Veškeré podklady musí být ověřeny ÚOZI – viz vyhláška č. 31/1995 Sb. Zpracování GDSPS dle datového modelu JTMO – Příloha provozní dokumentace JTMO – přípustné zpracování dle směrnic správců TI

12 Provozní dokumentace JTMO
Ohlašovací povinnost Změny obsahu JTMO výsledky výstavby objektů a sítí dopravní infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním, zahrnutých do obsahu technické mapy obce výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním, zahrnutých do obsahu technické mapy obce odstranění staveb Ohlašovací povinnost změn obsahu JTMO není splněna podáním ohlášení změn do katastru nemovitostí nebo řízením resp. oznámením učiněným před jakýmkoliv jiným správním orgánem. Lhůty předání – stanoveny OZV Doklad o převzetí změn – vydává Výkonný správce (zakázkový systém)

13 Provozní dokumentace JTMO
Správa JTMO Správce JTMO – Město Krnov Výkonný správce JTMO – GEOVAP, spol. s r.o. Spravuje datový sklad JTMO Provozuje zakázkový systém JTMO Zpracovává vstupy do JTMO – kontroly správnosti, vede informace o prvcích JTMO Poskytuje výstupy smluvním partnerům, geodetům, projektantům Ochrana dat JTMO Data uložena v datovém skladu (databázi) – autorizovaný přístup pracovníků Výkonného správce Výdej dat pouze za účely uvedenými v žádosti o výdej a na základě podmínek daných městem a smluvními partnery

14 Provozní dokumentace JTMO
Zakázkový systém JTMO krnov.technickamapa.cz Funkcionality zakázkového systému Registrace do systému Zadávání požadavků na výdej Předávání dat k akceptaci Výdej dokladů o převzetí změn obsahu JTMO Přehledy žádostí dle stavu rozpracovanosti Mapové okno FAQ, Podpora

15 Podmínky zpracování GDSPS
Provozní dokumentace JTMO Podmínky zpracování GDSPS Obecné podmínky mapování – S-JTSK, Bpv, býv. 3. tř. přesnosti … Geodet odpovídá za formální a věcnou úplnost předávaných podkladů Formát zpracovávaných dat – DGN, dle směrnic správců TI Členění předávaných dat – dle kategorií (ÚMPS, elektro, plyn atd.) Seznam souřadnic měřených bodů – TXT Technická zpráva Topologie kresby – viz provozní dokumentace

16 Provozní dokumentace JTMO
Obsah měření Změny obsahu JTMO se pořizují pouze formou přímého měření Převzaté linie (např. katastrální mapa) – odevzdávat zvlášť Náplň ÚMPS, IS – viz provozní dokumentace Povrchové znaky IS (šoupě, šachta, sloup atd.) – součást ÚMPS

17 Provozní dokumentace JTMO
Poskytování dat JTMO Každý výdej dat je kontrolován pracovníky výkonného správce (oprávněnost, rozsah, splnění podmínek města a smluvních partnerů) Výdej dat ÚMPS do 2 ha zdarma Výdej dat IS pouze na základě souhlasu jejich vlastníka/správce Zaměření GDSPS – povinná žádost o aktualizační výkres Pravidla poskytování dat – viz provozní dokumentace

18 Provozní dokumentace JTMO
Aktualizace ÚMPS Provádí pouze geodet – ověření ÚOZI Uvedení části ÚMPS v poskytnutém aktualizačním výkrese do souladu se stavem v terénu Doměření nových prvků JTMO Odmazání neexistujících prvků Napojení stávajících a nových prvků (topologie) Zaměření identických bodů – povinné (důvod k reklamaci) Topologické kontroly Postupy práce s poskytnutým výkresem – viz provozní dokumentace Technická zpráva – vzorová znění – viz provozní dokumentace

19 Prostory velkých systematických chyb Revize ÚMPS JTMO - reambulace
Provozní dokumentace JTMO Prostory velkých systematických chyb Zjištění odchylek na identických bodech Výkonný správce vede evidenci prostorů Řešení provádí Výkonný správce – komplexní oprava Doručení opravené zakázky Kontrolní měření dotčeného území Revize ÚMPS JTMO - reambulace Probíhá standardně jako aktualizace Odevzdání – zápisníky podrobného měření, výpočetní protokoly, přehledky PBPP

20 Zakázkový systém JTMO krnov.technickamapa.cz

21 krnov.technickamapa.cz


Stáhnout ppt "Jednotná technická mapa města Krnova Představení systému"

Podobné prezentace


Reklamy Google