Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014 Jiří JANEČEK poslanec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014 Jiří JANEČEK poslanec."— Transkript prezentace:

1 ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014 Jiří JANEČEK poslanec

2 Energetická politika Jiří Janeček poslanec K L Í Č O V Á H E S L A Energetika je strategické odvětví české ekonomiky, které velmi úzce souvisí s bezpečností tohoto státu.Energetika je strategické odvětví české ekonomiky, které velmi úzce souvisí s bezpečností tohoto státu. Energetická politika musí spočívat na vyváženém mixu využití všech dostupných domácích zdrojů (uhlí, uran, obnovitelné zdroje energie) s nezbytným dovozem zemního plynu a kapalných paliv.Energetická politika musí spočívat na vyváženém mixu využití všech dostupných domácích zdrojů (uhlí, uran, obnovitelné zdroje energie) s nezbytným dovozem zemního plynu a kapalných paliv. Energetická politika musí klást důraz na co největší možnou soběstačnost a snížení růstu závislosti na zahraničí.Energetická politika musí klást důraz na co největší možnou soběstačnost a snížení růstu závislosti na zahraničí. Energetická politika musí být v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.Energetická politika musí být v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Dostupnost tepla a elektřiny není automatická.Dostupnost tepla a elektřiny není automatická. Energetická legislativa musí být propojena s krizovými zákony.Energetická legislativa musí být propojena s krizovými zákony.

3 Energetická politika Jiří Janeček poslanec V energetické politice nemá smysl oddělovat „normální“ energetiku od „krizové“ energetiky.V energetické politice nemá smysl oddělovat „normální“ energetiku od „krizové“ energetiky. Bezpečnostní aspekt energetiky je pro stát stejně důležitý jako aspekt ekonomický.Bezpečnostní aspekt energetiky je pro stát stejně důležitý jako aspekt ekonomický. Státní energetická koncepce a další strategické dokumenty musí být v souladu s krizovým plánováním.Státní energetická koncepce a další strategické dokumenty musí být v souladu s krizovým plánováním. Jedině tak krizová energetika zajistí přežití obyvatelstva a ochranu jejich majetků za mimořádných situací, které představují reálnou hrozbu.Jedině tak krizová energetika zajistí přežití obyvatelstva a ochranu jejich majetků za mimořádných situací, které představují reálnou hrozbu.

4 Energetická politika Jiří Janeček poslanec ČR disponuje určitým surovinovým bohatstvím. Jak ho využije ve prospěch svých občanů a budoucích generací? Nezříkat se uhlí, investovat do rozvoje jaderné energetiky.Nezříkat se uhlí, investovat do rozvoje jaderné energetiky. Podpora OZE pouze s rozmyslem a uvážlivě (již žádná kauza „fotovoltaika“)Podpora OZE pouze s rozmyslem a uvážlivě (již žádná kauza „fotovoltaika“) Nepodporovat projekty vedoucí ke zvyšování závislosti ČR především na Rusku (př. výstavba velkých paroplynových elektráren)Nepodporovat projekty vedoucí ke zvyšování závislosti ČR především na Rusku (př. výstavba velkých paroplynových elektráren) Návrh aktualizace SEK z dílny MPO – návrh kvalitní, včetně důrazu na energetické úspory a snižování energetické náročnosti, investic do výzkumu, vědy a školství atd.Návrh aktualizace SEK z dílny MPO – návrh kvalitní, včetně důrazu na energetické úspory a snižování energetické náročnosti, investic do výzkumu, vědy a školství atd. Tzn.

5 Další opatření Zřízení funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, který zpracuje koncepci na další využití jádra a možné těžby uranu a bude spojovacím článkem mezi vládou a orgány státní správy, soukromým sektorem a samosprávami.Zřízení funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, který zpracuje koncepci na další využití jádra a možné těžby uranu a bude spojovacím článkem mezi vládou a orgány státní správy, soukromým sektorem a samosprávami. Zřízení funkce vládního zmocněnce pro uhelnou energetiku, který napomůže komunikaci mezi těžaři, výrobci energie, dotčenými obcemi a veřejností.Zřízení funkce vládního zmocněnce pro uhelnou energetiku, který napomůže komunikaci mezi těžaři, výrobci energie, dotčenými obcemi a veřejností. Energetická politika Jiří Janeček poslanec

6 Energetika a krizové řízení 1.Zohlednění požadavků integrovaného záchranného systému 2.Zohlednění požadavků a potřeb komunální sféry Energetická bezpečnost ČR SEKzačátekÚEKkonec

7 Energetická politika Jiří Janeček poslanec Přerušení dodávek energie a tepla na konci energetického řetězce Největší ohrožení života a zdraví občanů, ke ztrátám a škodám! Doména krajů, měst a obcí 1.Zajištění základních potřeb území začíná určením minimálních nouzových dodávek energie a definicí kritické infrastruktury. 2.Cílem je vytvoření energeticky stabilních územních celků = ostrovů pro případ krizových stavů, např. déletrvajícího blackoutu, tak, aby na území těchto celků byla zajištěna bezpečnost občanů a náhradní dodávky elektřiny a tepla. Každý region musí mít krizový plán dodávek, jakési záložní řešení.Každý region musí mít krizový plán dodávek, jakési záložní řešení. Toto záložní řešení není možné budovat pouze na OZE. U krizových stavů v popředí domácí zdroje energie, v podmínkách ČR především uhlí a uran.Toto záložní řešení není možné budovat pouze na OZE. U krizových stavů v popředí domácí zdroje energie, v podmínkách ČR především uhlí a uran.

8 Energetická politika musí být v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.Energetická politika musí být v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. 3 pilíře udržitelného rozvoje:3 pilíře udržitelného rozvoje: 1.Ochrana životního prostředí 2.Ekonomický 3.Sociální Ani jeden z nich nesmí být na úkor toho druhého.Ani jeden z nich nesmí být na úkor toho druhého. Je třeba odmítat návrhy, které by ohrozily konkurenceschopnost české ekonomiky! Energetická politika Jiří Janeček poslanec

9 Příklad č. 1 - návrh Politiky ochrany klimatu a průběh SEA Z dílny MŽPZ dílny MŽP Vedle aktualizace SEK, Surovinové politiky a Bezpečnostní strategie ČR jeden ze strategických, koncepčních dokumentů tohoto státuVedle aktualizace SEK, Surovinové politiky a Bezpečnostní strategie ČR jeden ze strategických, koncepčních dokumentů tohoto státu Jedná se o dokumenty, od nichž by se měly odvíjet jednotlivé zákony, nikoli naopak!Jedná se o dokumenty, od nichž by se měly odvíjet jednotlivé zákony, nikoli naopak! Návrh aktualizace SEK a POK jsou v rozporuNávrh aktualizace SEK a POK jsou v rozporu Nutné sladit strategické dokumenty ČR! K POK nařízena SEA »Výsledek nulový a nepoužitelný »Výsledek ignorující principy udržitelného rozvoje Energetická politika Jiří Janeček poslanec

10 Pozoruhodný závěr šetření SEA k POK „Celkově pozitivní vlivy POK, avšak k variabilitě odhadů a vazeb mezi emisemi„Celkově pozitivní vlivy POK, avšak k variabilitě odhadů a vazeb mezi emisemi a změnami klimatu nelze vlivy POK na klima blíže specifikovat“. Návrhy řešení v příkladu č. 1 Proces SEA se v legislativní oblasti opírá o 2 zákony:Proces SEA se v legislativní oblasti opírá o 2 zákony: 1.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 2.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny I. Buď Iniciace legislativních změn v SEA v souladu s principy udržitelného rozvojeIniciace legislativních změn v SEA v souladu s principy udržitelného rozvoje II. Anebo Zřízení nezávislého týmu na úrovni Úřadu vlády s cílem posoudit nejen environmentální dopady, ale i dopady sociální a ekonomické.Zřízení nezávislého týmu na úrovni Úřadu vlády s cílem posoudit nejen environmentální dopady, ale i dopady sociální a ekonomické.

11 Energetická politika Jiří Janeček poslanec Příklad č. 2 – ukázka z lidové tvorby končící PSP: návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – aby ČR snížila do r. 2050 emise o 50% oproti roku 2010 Ignorace principů udržitelného rozvoje, důraz pouze na ochranu ŽP za každou cenu.Ignorace principů udržitelného rozvoje, důraz pouze na ochranu ŽP za každou cenu. Faktická likvidace domácí uhelné energetiky a těžkého průmyslu.Faktická likvidace domácí uhelné energetiky a těžkého průmyslu. Nevyčíslení nákladů na realizaci takového cíle – bez vymezení, jaké investice a v jakém finančním objemu by si uvedené snižování emisí vyžádalo, a jaká odvětví národní ekonomiky by to postihlo. Nebylo ani vyčísleno, jaký dopad by tento zákon měl nejen na ceny tepla a energie, nýbrž i na ceny produktů a služeb obecně.Nevyčíslení nákladů na realizaci takového cíle – bez vymezení, jaké investice a v jakém finančním objemu by si uvedené snižování emisí vyžádalo, a jaká odvětví národní ekonomiky by to postihlo. Nebylo ani vyčísleno, jaký dopad by tento zákon měl nejen na ceny tepla a energie, nýbrž i na ceny produktů a služeb obecně. Proti zásadám energetické bezpečnosti, protože navrhovaná opatření by vedla ke zvýšení dovozové závislosti na zemním plynu.Proti zásadám energetické bezpečnosti, protože navrhovaná opatření by vedla ke zvýšení dovozové závislosti na zemním plynu.

12 Energetická politika Jiří Janeček poslanec Návrh řešení obecně I.Trvat na RIA – hodnocení dopadů regulace 1.Usnesení vlády č. 816 z 18. 7. 2007 – povinná součást každého materiálu legislativní povahy předkládaného vládě ČR 2.Existuje metodika k provádění analýz dopadů připravované či novelizované regulace (závazné postupy při hodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů regulace) Naprosto se ignoruje, a to všeobecněNaprosto se ignoruje, a to všeobecně II. Zřízení meziresortního orgánu, který by její provádění a dodržování kontroloval. III. Aplikace procesu RIA i na dopady blokování domácích energetických projektů, tj. oddalování výstavby jaderných bloků a rozhodnutí o využití zásob hnědého a černého uhlí a těžby uranu.

13 Energetická politika Jiří Janeček poslanec JEDINĚ TAK NEBUDOU VZNIKAT LEGISLATIVNÍ ZMETKY S NEBLAHÝM DOPADEM NA OBČANY I PODNIKY! To je ono!

14 DĚKUJEME ZA POZORNOST. Jiří Janeček Pavla Jedličková


Stáhnout ppt "ENERGETICKÁ POLITIKA volební období 2010 – 2014 Jiří JANEČEK poslanec."

Podobné prezentace


Reklamy Google