Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Presentation Title. Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku Josef Votruba ENVIROS, s.r.o Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Presentation Title. Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku Josef Votruba ENVIROS, s.r.o Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku."— Transkript prezentace:

1 Presentation Title

2 Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku Josef Votruba ENVIROS, s.r.o Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku

3 Zdroje pro udržitelný rozvoj – energetický mix Se základní cílem, tj. potřebou snižování emisí CO2 se shodují Vize 2050 sestavená WBCSD, Road Map to 2050 od EU a konečně i SEK pro ČR. Zdá se, že v nízkouhlíkovém hospodářství bude hlavní roli hrát elektřina. Výhledově by mohla nahradit i fosilní paliva ve vytápění a dopravě. Pracovní skupina by se měla zabývat jednotlivými energetickými zdroji vhodnými pro udržitelný rozvoj, jejich energetickým mixem vhodným pro ČR ve všech souvislostech od výzkumu až po komerční výstavbu, provoz a konečnou likvidaci. Významně se na snížení emisí skleníkových plynů musí podílet také doprava a to cestou zlepšení energetické účinnosti vozidel ve všech druzích a typech dopravy a rozvojem a využitím udržitelných paliv a pohonných systémů. Prolomit se musí závislost na ropě. Odhaduje se, že s postupem dekarbonizace bude stoupat cena ropy.

4 Zdroje pro udržitelný rozvoj – energetický mix Zdroje pro udržitelný rozvoj obecně znamenají - úspory energie, - obnovitelné zdroje energie, - jaderné energetické zdroje, - zdroje na plynná paliva, - clean coal technology, CCS, Ve Vizi 2050, což je projekt WBCSD, se v podstatě zdroje na uhlí, kapalná paliva, biopaliva, plyn a jádro podílejí na energetickém mixu stejným dílem v rozmezí 15 % až 20 %. Nižší podíl připadá na velké vodní elektrárny. V národních energetických politikách se úloha jednotlivých zdrojů může diametrálně lišit.

5 Energetický plán EU do roku 2050

6 Státní energetická koncepce ČR Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku

7 Přehodnocování cesty k dosažení cílů r. 2050 Pracovní skupina nemůže ale opomenout současný stav v energetice EU, popsaný třeba ve studii EURELECTRIC nazvané Power Choices Reloaded 2013, která přezkoumává závěry obdobné studie z roku 2009. Konstatuje, že dříve nebo později budou cíle roku 2050 vyžadovat zreformování celého rámce EU a rámců národních, týkajících se nízkouhlíkové energetické politiky. Poukazuje na to, že dokud nebudou odstraněny současné protiklady a nesrovnalosti, budou se investoři vyhýbat evropskému energetickému trhu. Pokud se bude otálet s řešením, dojde k ohrožení bezpečnosti dodávek energie, ohrožen bude i cíl dostupnost energie pro všechny podle Vize 2050. Přehodnocování Power Choices 2009 podle Power Choices Reloaded 2013 study je zapřičiněno: –pomalým postupem mezinárodní spolupráce v oblasti klimatických změn, –finanční krizí a recesemi, –malým pokrokem ve vytváření energetického trhu v Evropě a v rozvoji potřebné energetické infrastruktury, –rychlými změnami v národních energetických politikách a na globálním energetickém trhu, –pomalejším poklesem cen energetického technologického zařízení, zvláště OZE, než bylo předpovězeno. Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku

8 Závěry V České Vizi 2050 chybí pilíř „Energetika“ a k němu navrhuji doplnit tuto vizi CBCDS: Energetika = Bezpečnost dodávek energie, konkurenceschopnost a sociální přijatelnost, udržitelný rozvoj. Existuje shoda názorů na aspirace obsažené ve Vizi 2050. K dosažení cílů, však vedou různé cesty, jak to charakterizoval slovy nedávno Hans ten Berge, generální sekretář Unie EURELECTRIC: „Chceme se dostat do Říma, obrazně řečeno, cesty tam vedou všechny, ale jen některé jsou významně nákladově efektivnější, než ty druhé“. Presentation Title

9 Děkuji za pozornost! Ing. Josef Votruba ENVIROS, s.r.o. josef.votruba@enviros.cz


Stáhnout ppt "Presentation Title. Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku Josef Votruba ENVIROS, s.r.o Pracovní skupina Czech BCSD pro energetiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google