Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor 28 - Účetnictví a audit Rámec základních legislativních změn Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha, 19. 8. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor 28 - Účetnictví a audit Rámec základních legislativních změn Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha, 19. 8. 2008."— Transkript prezentace:

1 Odbor 28 - Účetnictví a audit Rámec základních legislativních změn Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha, 19. 8. 2008

2 Odbor 28 - Účetnictví a audit Obecně k legislativnímu návrhu Zákonem o účetnictví musí být vytvořen prostor pro vytvoření účetnictví státu, tj. –legislativní prostředí –technické prostředí –personální zajištění –metodické řízení Právní prostředí –zákon o účetnictví –prováděcí vyhlášky –České účetní standardy

3 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Rozšíření okruhu právních vztahů upravených zákonem o účetnictví o soubor činností směřující –ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu a –sestavení účetních výkazů za Českou republiku Soubor těchto právních vztahů je nazván „zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu“ a je základním legislativním kamenem účetnictví státu

4 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Pověření Ministerstva financí k –Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů za ČR –Správou centrálního systému účetních informací státu V této souvislosti byl novelizován též zákon č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

5 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Vyjmenování vybraných účetních jednotek v § 1 odst. 3 zákona Vybranými účetními jednotkami jsou –Organizační složky státu –Státní fondy, včetně Pozemkového fondu ČR –Územní samosprávné celky (obce a kraje) –Dobrovolné svazky obcí –Regionální rady regionů soudržnosti –Příspěvkové organizace (ať už je jejich zřizovatelem organizační složka státu nebo územně samosprávný celek) –Zdravotní pojišťovny

6 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Rozšíření zmocnění pro vydávání prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví –toto rozšíření zmocnění se týká 3 nových vyhlášek Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

7 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Stanovení povinnosti vybraným účetním jednotkám uvést v příloze účetní závěrky informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Zrušení vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro –Organizační složky státu –Územní samosprávné celky a –Dobrovolné svazky obcí

8 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Rozšíření směrné účtové osnovy o možnost závazně stanovit vybraným účetním jednotkám uspořádání a označení –analytických účtů a –podrozvahových účtů

9 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Vymezení účetních výkazů za Českou republiku zákonem a jejich členění na tyto části –Souhrnný výkaz majetku a závazků státu –Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu –Výkaz peněžních toků –Přílohu Stanovení povinnosti součinnosti účetním jednotkám zahrnutým do konsolidačního celku nebo do dílčích konsolidačních celků s účetní jednotkou sestavující konsolidované účetní výkazy

10 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Výslovná úprava oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv na podrozvahových účtech, a to předpokládanou výší ocenění této složky majetku či jiného aktiva nebo závazku či jiného pasiva Stanovení povinnosti vybraným účetním jednotkám postupovat vždy (bezvýjimečně) podle Českých účetních standardů, když podnikatelé se mohou i nadále od těchto standardů odchýlit, pokud tímto naplní věrný a poctivý obraz účetnictví

11 Odbor 28 - Účetnictví a audit Základní legislativní změny Stanovení nové metody ocenění – „fiktivní cenou“ ve výši 1 Kč - u vybraného druhu majetku pokud není známa jeho pořizovací cena, a to u –kulturních památek –sbírek muzejní povahy –předmětů kulturní hodnoty –církevních staveb

12 Odbor 28 - Účetnictví a audit Stávající stav vybraných účetních metod – ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU Reálná hodnotaNe EkvivalenceNe Opravné položkyNe Odpisy majetkuNe RezervyNe Časové rozlišeníNe Metody konsolidaceNe Kursové rozdílyAno

13 Odbor 28 - Účetnictví a audit Stávající stav vybraných účetních metod – STÁTNÍ FONDY Reálná hodnotaNe EkvivalenceNe Opravné položkyNe Odpisy majetkuNe RezervyNe Časové rozlišeníNe Metody konsolidaceNe Kursové rozdílyAno

14 Odbor 28 - Účetnictví a audit Stávající stav vybraných účetních metod – ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Reálná hodnotaAno EkvivalenceAno Opravné položkyPouze hospodářská činnost Odpisy majetkuPouze hospodářská činnost RezervyPouze hospodářská činnost Časové rozlišeníNe Metody konsolidaceNe Kursové rozdílyAno

15 Odbor 28 - Účetnictví a audit Příspěvkové organizace Reálná hodnotaNe EkvivalenceNe Opravné položkyPouze hospodářská činnost Odpisy majetkuAno RezervyPouze hospodářská činnost Časové rozlišeníAno Metody konsolidaceNe Kursové rozdílyAno

16 Odbor 28 - Účetnictví a audit Cílový stav k 1. 1. 2010 Reálná hodnotaAno EkvivalenceAno v rámci konsol. úč. Výkazů ČR Opravné položkyAno Odpisy majetkuAno RezervyAno Časové rozlišeníAno Metody konsolidaceAno v rámci konsol. úč. Výkazů ČR Kursové rozdílyAno

17 Odbor 28 - Účetnictví a audit Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost Sekce 05 - Odbor 28 účetnictví a audit Bauer, Piffl, Plesnivý


Stáhnout ppt "Odbor 28 - Účetnictví a audit Rámec základních legislativních změn Ministerstvo financí Odbor Účetnictví a audit Praha, 19. 8. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google