Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetnictví I Ing. Josef Horák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetnictví I Ing. Josef Horák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Účetnictví I Ing. Josef Horák, Ph.D. josef.horak1@tul.cz
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Katedra financí a účetnictví Konzultační hodiny: ST: 9.00 – B108

2 Literatura KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. 19. vyd. Praha: Bova Polygon, s. ISBN HASPROVÁ, O. Základy účetnictví podnikatelských subjektů. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. ISBN ŠMÍDOVÁ, J. Příklady z účetnictví: základy. Liberec: TUL, s. ISBN Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. České účetní standardy.

3 Osnova předmětu 1. Úvod - charakteristika podniku,vnitřní a vnější toky podniku, koloběh hospodářských prostředků, ekonomický a finanční komentář koloběhu. 2. Účetní znázornění koloběhu hospodářských prostředků, podvojné účetnictví, jeho podstata, operace na účtech, jejich třídění. 3. Rozvaha – návaznost účtů a rozvahy, pohyb rozvahových položek, předvaha. 4. Výsledovka – návaznost účtů a výsledovky, cash flow, návaznost rozvahy, výsledovky a cash flow. 5. Účetní výkazy, postup zápisů v účetních výkazech, návaznost na účty. 6. Účtová třída 1 – účtování zásob. 7. Ocenění zásob, pořízení zásob, účtování metodou A a B.

4 Požadavky na zápočet: docházka – možno chybět max. 2x
zápočtová písemná práce 2x první test – cca listopad 2011 druhý test v zápočtovém týdnu min. 70 %, možnost jednou opakovat !!!!! bez uzavření předmětu Účetnictví I (zápočet, zkouška) nelze absolvovat předmět Účetnictví II.

5 E-learningový kurz: http://turbo.cdv.tul.cz Jak navštívit naše kurzy?
1. Nejprve je potřeba zaregistrovat se, tj. vytvořit si svůj účet - zde 2. Pokračujte v pokynech daných správcem stránek. Obdržíte (na Vámi uvedenou ovou adresu) s pokyny k dokončení registrace. 3. Po úspěšné registraci se dostáváte na stránku s nabídkou kurzů. Zvolíte námi nabízený kurz. 4. Kurz Vám bude zpřístupněn po uvedení klíče k zápisu. Klíč k zápisu ke všem našim kurzů zní: tulhfkfu .

6 Právní úprava a harmonizace
zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) prováděcí vyhláška pro podnikatele (č. 500/2002 Sb.) české účetní standardy pro podnikatele ostatní právní předpisy (obchodní, daňové, pracovně-právní …) mezinárodní účetní standardy.

7 Aktiva (majetek) dlouhodobý majetek (nad jeden rok):
nehmotný (patenty, licence, software …), hmotný (budovy, pozemky, stroje …), finanční (cenné papíry, účasti …). oběžný majetek (pod 1 rok): zásoby (materiál, zboží, výrobky …), pohledávky (obchodní, ostatní), finanční majetek (peníze, cenné papíry). ostatní přechodná aktiva náklady příštích období, příjmy příštích období dohadné účty aktivní

8

9 Pasiva (zdroje) vlastní kapitál: cizí kapitál:
základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledky hospodaření, cizí kapitál: rezervy, dlouhodobé závazky (obchodní, úvěry …), krátkodobé závazky (obchodní, úvěry …). ostatní přechodná pasiva výnosy příštích období, výdaje příštích období dohadné účty pasivní

10


Stáhnout ppt "Účetnictví I Ing. Josef Horák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google