Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava účetnictví
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Právní úprava účetnictví

2 CZ.1.07/1.5.00/34.0266 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZiJ_UCS_4EL_01
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ZiJ_UCS_4EL_01 Autor Ing. Jiří Žídek Tematický celek Právní úprava účetnictví Ročník 4. Datum tvorby Anotace Prezentace slouží jako podpora při výuce v předmětu Seminář z účetnictví. Metodický pokyn Prezentace slouží jako podpora při výuce s použitím projektoru nebo programu typu Master Eye.

3 Právní normy Zákony Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví
České účetní standardy Vnitropodnikové směrnice

4 Právní normy - zákony Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů Další daňové zákony Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

5 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Vyhláška č. 501/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

6 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 503/2002 Sb. pro zdravotní pojišťovny
Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Vyhláška č. 410/2009 Sb. pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu

7 Část třetí - Směrná účtová osnova
Ukázka z vyhlášky č. 500/2002 Sb. Část třetí - Směrná účtová osnova § 45 Směrná účtová osnova je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce. § 46 (1) Při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy; při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž může uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis členění podrobnější. V účtovém rozvrhu je účetní jednotka povinna vycházet z označení a uspořádání účtových skupin směrné účtové osnovy. Účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64; členění přizpůsobí výkazu s přihlédnutím k povinnosti uvedené v § 39 odst. 8. (2) V rámci syntetických účtů účetní jednotky vytvářejí analytické účty, které zajišťují členění syntetických účtů například podle potřeb účetní závěrky, požadavků právních předpisů a případně dalších potřeb účetní jednotky. (3) Účetní jednotka, která poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze a není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank, uvede v účtovém rozvrhu samostatné účty, na kterých bude účtováno o této činnosti.

8 České účetní standardy
České účetní standardy jsou normu, vydanou za účelem docílení souladu při vedené účetnictví účetními jednotkami v ČR. Představují pravidla, jimiž se společnosti řídí při vedení finančního účetnictví a sestavování účetní závěrky. České účetní standardy tvoří souhrn více než 20 norem. Každá norma se zabývá jedním okruhem souvisejícím s vedením účetnictví.

9 České účetní standardy
Příklady ČÚS: ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na účtech ČÚS 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih ČÚS 015 – Zásoby  ČÚS 017 – Zúčtovací vztahy ČÚS 019 – Náklady a výnosy

10 České účetní standardy
Ukázka z ČÚS 015 zásoby: 3.2. Zásoby se oceňují podle § 25 zákona a § 49 vyhlášky pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami nebo u zásob vlastní výroby vlastními náklady, jejich úbytky lze oceňovat též cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo metodou "první do skladu - první ze skladu". 3.2. Vážený aritmetický průměr podle bodu 3.1. se v případě využití této metody počítá nejméně jednou za měsíc. 3.3. Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na cenu pořízení nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popřípadě odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou.

11 Vnitropodnikové směrnice
Vnitropodnikové směrnice vydává každá účetní jednotka. Jejich účelem je především zajištění jednotného postupu při řešení různých skutečností, které nastávají při vedení účetnictví v dané účetní jednotce.

12 Vnitropodnikové směrnice
Příklady: Účtový rozvrh Odpisový plán Kompetence a podpisové vzory Způsob oceňování majetku a závazků v cizí měně

13 Použité zdroje PAVEL ŠTOHL. Učebnice účetnictví 1. díl. Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko Znojmo. Rok vydání ISBN


Stáhnout ppt "Právní úprava účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google