Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje"— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje
Návrh konsolidační vyhlášky státu (KVS) a návrh novely technické vyhlášky Zlín, 3. října 2013 Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje

2 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky aktuální stav legislativy
návrhy obou vyhlášek byly podepsány panem ministrem pro předložení pracovním komisím Legislativní rady vlády další postup dle legislativních pravidel vlády – např. pracovní komise sdělí své stanovisko nejpozději do 45 dnů ode dne, v němž jí byl návrh vyhlášky předložen … informace zástupců odboru 54 – Ekonomické informace je, že se neočekává odložení konsolidační vyhlášky a předpokládá se účinnost ještě v roce 2013

3 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky zásadní připomínky Zlínského kraje
Zlínský kraj v rámci vnějšího připomínkového řízení uplatnil zásadní připomínky k oběma návrhům vyhlášek, koncepční a nejdůležitější připomínky, kterým nebylo vyhověno a jsou předmětem rozporu : odložit účinnost konsolidační vyhlášky alespoň do roku 2017 a tento čas věnovat úpravě konsolidační vyhlášky státu s cílem minimalizace povinností konsolidační vyhláškou ukládaných m dopracovat konsolidační manuál a poté konsolidační vyhlášku opětovně předložit do připomínkového řízení

4 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky smysl konsolidace
sestavení účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu Usnesení vlády České republiky č. 868 ze dne 28. listopadu 2012

5 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky způsob předávání účetních záznamů
pro účely konsolidace budou účetní jednotky předávat do CSÚIS Pomocný analytický přehled (PAP) nebo Pomocný konsolidační přehled (PKP) účetní jednotky, které předávají PAP, nepředávají PKP (§12, odst. 1 návrhu konsolidační vyhlášky) účetní jednotky, které nepředávají PAP (např. obchodní společnosti, malé obce), sestavují a předávají do CSÚIS pomocný konsolidační přehled (§12, odst. 2, písm. a, b návrhu vyhlášky o konsolidaci) dle výčtu zveřejněného MF novela technické vyhlášky bude obsahovat novou přílohu – PKP a rozšíření stávající přílohy - PAP

6 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky dílčí konsolidační celky státu
dílčími konsolidačními celky státu se rozumí: dílčí konsolidační celky státu vládní část, dílčí konsolidační celky státu kraj, dílčí konsolidační celky státu obec, dílčí konsolidační celky státu městská část hlavního města Prahy a dílčí konsolidační celky státu dobrovolný svazek obcí (DKCS DSO) dílčí konsolidační celek státu obec (DKCSO) je tvořen spravující jednotkou DKCSO a příslušnými účetními jednotkami, u nichž plní tato obec funkci zřizovatele, nebo zakladatele, zejména PO, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce a OPS, obchodními společnostmi a dalšími účetními jednotkami, v nichž má obec vliv, zahraničními právnickými osobami a dalšími zahraničními subjekty, v nichž má obec vliv a DKCS DSO, jehož je obec členem

7 KONSOLIDAČNÍ CELEK ČR VYŠŠÍ DKCS VLÁDNÍ ČÁST VYŠŠÍ DKCS
MUNICIPÁLNÍ ČÁST ČESKÝ ROZHLAS ČESKÁ TELEVIZE ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY SPRAVUJÍCÍ JEDNOTKA VYŠŠÍHO DÍLČÍHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU STÁTU VLÁDNÍ ČÁST = JEDNOTKA ČÁSTI ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ MF, GFŘ a GŘC (mimo příjmy a výdaje kapitoly SR 312-MF) = kapitola SR 396, kapitola SR 397, kapitola SR 398 VYŠŠÍ DKCS KRAJ REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Státní fondy DKCS OBEC DKCS MĚSTSKÁ ČÁST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DKCS KRAJ DKCS hl. m. PRAHA SPRAVUJÍCÍ JEDNOTKA DKCS OBEC MĚSTSKÁ ČÁST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SPRAVUJÍCÍ JEDNOTKA DKCS KRAJ / PRAHA DKCS VLÁDNÍ ČÁST SPRAVUJÍCÍ JEDNOTKA DKCS VLÁDNÍ ČÁST = správce kapitoly SR KONSOLIDOVANÉ JEDNOTKY STÁTU • založené obcí • zřízené obcí MAJETKOVÉ ÚČASTI OBCE • OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI • DRUŽSTVA A DALŠÍ ÚJ s vlivem obce za podmínek významnosti podle § 9 konsolidační vyhlášky státu KONSOLIDOVANÉ JEDNOTKY STÁTU • založené krajem, hl. městem Prahou • zřízené krajem, MAJETKOVÉ ÚČASTI KRAJE • OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI • DRUŽSTVA A DALŠÍ ÚJ s vlivem kraje za podmínek významnosti podle § 9 konsolidační vyhlášky státu KONSOLIDOVANÉ JEDNOTKY STÁTU • založené správcem kapitoly SR • zřízené správcem kapitoly SR • v působnosti správce kapitoly SR MAJETKOVÉ ÚČASTI STÁTU • OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DALŠÍ ÚJ s vlivem spravující jednotky DKCS vládní část za podmínek významnosti podle § 9 konsolidační vyhlášky státu DKCS Dobrovolný svazek obcí SPRAVUJÍCÍ JEDNOTKA DKCS DSO KONSOLIDOVANÉ JEDNOTKY STÁTU • zřízené DSO MAJETKOVÉ ÚČASTI DSO • OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI • DRUŽSTVA A DALŠÍ ÚJ s vlivem DSO za podmínek významnosti podle § 9 konsolidační vyhlášky státu

8 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky seznam účetních jednotek patřících do DKCS
spravující jednotkou dílčího konsolidačního celku státu obec je účetní jednotka, která je obcí (§3, písm. e návrhu konsolidační vyhlášky státu) spravující jednotka má povinnost zasílat konsolidující jednotce státu (MF) – do CSÚIS – seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (§11, odst. 1 návrhu konsolidační vyhlášky státu) obec poprvé předává seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu ve stavu k 30. září 2013, a to ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti vyhlášky (bod 4. přechodných ustanovení návrhu novely vyhlášky č. 383/2009 Sb.) dále vždy ve stavu k předchozího roku do běžného roku

9 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky informační povinnosti (§11 návrhu KVS)
spravující jednotka – např. obec – předává seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (seznam) do běžného roku (poprvé do 20 dnů ode dne účinnosti vyhlášky na ve stavu k – soubor xls) spravující jednotka – např. obec - v případě změny v posledním zaslaném seznamu, seznam do 8 pracovních dnů ode dne účinnosti změny MF na základě seznamů stanoví a zveřejní výčet konsolidovaných jednotek státu, které jsou zahrnuty do DKCS do 8. dne následujícího měsíce po zaslání seznamu spravující jednotka – např. obec – informuje příslušnou konsolidovanou jednotu státu o jejím zahrnutí do DKCS do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výčtu

10 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky termíny předávání PAP a PKP
PKP budou předávat účetní jednotky do CSÚIS ročně ve stavu k do následujícího roku (příloha č. 3 návrhu novely technické vyhlášky) PKP za roky 2014 a 2015 budou předávat účetní jednotky do CSÚIS ročně ve stavu k do následujícího roku (bod 3. přechodných ustanovení návrhu novely technické vyhlášky) PAP předávají účetní jednotky do CSÚIS čtvrtletně ve stavu k a do 30. dne následujícího měsíce PAP předávají účetní jednotky do CSÚIS ročně ve stavu k do následujícího roku (příloha č. 2b technické vyhlášky č. 383/2009 Sb.)

11 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky užitečné odkazy
Informace na stránkách Ministerstva financí : HOME > Veřejný sektor > Regulace > Účetní reforma veřejných financí > Účetní výkaznictví státu

12 Návrh KVS a návrh novely technické vyhlášky vybrané odkazy na účetní předpisy
§4, odst. 8, písm. písm. k, l, p a t zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - …. Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé skupiny účetních jednotek upraví postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku, vymezení vybraných účetních jednotek a stanovení, které z nich předávají do centrálního systému účetních informací státu pouze účetní záznamy pro sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu rozsah a způsob sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu metody konsolidace a jejich použití při sestavování účetních výkazů za českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu

13 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Leona Kočařová Odbor ekonomický Krajského úřadu Zlínského kraje ,


Stáhnout ppt "Pracovní setkání s účetními obcí Zlínského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google