Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpisy účetnictví NO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpisy účetnictví NO"— Transkript prezentace:

1 Předpisy účetnictví NO
Předpisy, které upravují účetnictví NO: z. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání č vyhláška č.507/2002 Sb., pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví (je zrušena, ale některé NNO se jí nadále mohou řídit podle znění § 38a ZOÚ) - od r.2003 vyhláška č.383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků vyhláška č. 410/2009 Sb., pro účetní jednotky, která jsou územními samosprávními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové org., kraje a obce, státní fondy, organizační složky státu) ČÚS pro ÚSC, PO,SF a OSS č 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu, státních fondu, ÚSC,DSO,RRRS

2 Účetní předpisy, konkrétně vyhlášky, definují
hlavní činnost jako vše, co je definováno ve zřizovacích listinách, statutech nebo stanovách. Hospodářskou činností rozumíme činnosti vykonávané v souladu se zvláštním právním předpisem nebo činnosti zakladatelem vyjmenované ve statutu, zřizovací či zakládací listině. ZoÚ se vztahuje na PO, které mají sídlo na území ČR atd. - všechny vyjmenované subjekty jsou pro účely ZoÚ účetní jednotky. Účetní období: kalendářní rok nebo hospodářský rok ZoÚ ukládá účetním jednotkám vést přednostně účetnictví v plném rozsahu. Pro některé vyjmenované v §9 odst.3 ZoÚ je dána možnost zjednodušeného rozsahu (o.p.s., církve, honební společenstva, nadační fondy, SVJ, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, příspěvkové org.na základě rozhodnutí zřizovatele, spolky) Zjednodušený rozsah znamená §13a ZoÚ: účtový rozvrh je členěný jenom na účtové skupiny, pokud to nevyžaduje zvláštní zákon, spojení účtování v deníku s hlavní knihou, neúčtuje se o časovém rozlišení, opravných položkách, rezervách, účtuje se o odpisech, ZoR se může využít pro zjištění základu daně z příjmů, jsou-li k tomu zákonné

3 důvody (rezervy+oprav
důvody (rezervy+oprav.položky), rozsah účetní závěrky určí příslušný prováděcí předpis, nemusí se využívat analytické ani podrozvahové účty. Pokud se účetní jednotka rozhodne zvolit plný rozsah, musí to schválit orgán, který je k tomu oprávněn ( zřizovatel, valná hromada,..) Jednoduché účetnictví: pro církve, honební společenstva, spolky do 3 mil Kč za poslední účetní období. Stále je možnost dobrovolného přechodu na účetnictví. JÚ nelze zaměňovat s daňovou evidenci, která je platná jenom pro FO-podnikatele dle § 7 ZDP. Řádná (k poslednímu dni účetního období), mimořádná (dochází např. ke změně zřizovatele), mezitímní účetní závěrka (pro subjekty napojené na veřejné rozpočty). Použití kurzu § 24 ZoÚ: Vnitřní předpis na předem stanovenou dobu ne delší jak jedno účetní období. V případě devalvace a revalvace se pevný kurz mění vždy. Pevný kurz, denní kurz; postupné platby (může být až na konci roku), při nákupu a prodeji cizí měny-lze kurz banky. Povinný audit-nadace-nadační kapitál nebo obrat nad 5 mil, ústav nad 10 mil, ops- celkový objem dotací nad 1mil Kč nebo čistý obrat nad10 mil-jsou povinny sestavit závěrku v plném rozsahu. 

4 Vyhláška 504/2002 Sb. Vyhláškou se řídí:
politické strany a politická hnutí (z.č.424/1991 Sb.) Spolky (NOZ) zájmová sdružení PO (z.č.40/1964 Sb.) církve a náboženské společnosti (z.č.3/20002 Sb.) obecně prospěšné společnosti (z.č.248/1995 Sb.) nadace a nadační fondy (NOZ) organizace s mezinárodním prvkem (NOZ) společenství vlastníků jednotek (NOZ) veřejné VŠ (z.č.111/1998 Sb.) jiné účetní jednotky, které nebyly založené za účelem podnikání, s výjimkou obchodních společností (např. komory)


Stáhnout ppt "Předpisy účetnictví NO"

Podobné prezentace


Reklamy Google