Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČETNÍ SYSTÉM PODNIKU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČETNÍ SYSTÉM PODNIKU."— Transkript prezentace:

1 ÚČETNÍ SYSTÉM PODNIKU

2 Osnova Co je účetnictví? Složky účetního systému Funkce účetnictví
Základní charakteristiky účetnictví

3 1. Co je účetnictví? Účel účetnictví: poskytovat ekonomické informace, které umožňují jejich uživatelům přijímat správná rozhodnutí

4 Uživatelé účetního systému
Vlastníci Věřitelé Dodavatelé zboží a služeb Vedení podniku Zákazníci Zaměstnanci Vlády Veřejnost Konkurence

5 2. Složky účetního systému

6 Finanční účetnictví Zachycuje hospodářskou činnost firmy jako celku.
Je zaměřeno na externí vztahy firmy. Poskytuje informace o celkovém stavu majetku a jeho zdrojích financování, o celkových nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření firmy jako celku.

7 Manažerské účetnictví
Je systém, který zobrazuje a zkoumá ekonomickou realitu - eviduje, třídí, seskupuje, analyzuje a uspořádává informace o podnikatelské činnosti do přehledů, výkazů a jiných podkladů, ústících do návrhů či opatření, která mají napomoci řídícím pracovníkům při jejich rozhodování a řízení.

8 Rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím
Faktor Manažerské účetnictví Finanční účetnictví Uživatelé interní externí Systém volný předepsaný Časové zaměření minulost / budoucnost minulost Zprávy a výstupy podrobné sumarizované Periodicita pružnost (podle potřeby) roční Měrné jednotky podle potřeby peněžní

9 3. Funkce účetnictví Informační Registrační
Důkazní prostředek při vedení sporů Základ pro vyměření daňových povinností Prostředek, kterým manažeři „skládají účty“ vlastníkům podniku Poskytuje informace pro podnikové i vnitropodnikové rozhodovací procesy

10 4. Základní charakteristiky účetnictví
Účetní jednotka Předmět účetnictví Účetní období

11 Účetní jednotky (1) Právnické osoby (PO), které mají sídlo na území ČR
Zahraniční PO a zahraniční jednotky, které na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů

12 Účetní jednotky (2) Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku Do obchodního rejstříku se FO zapisují: na základě vlastní žádosti; dosáhla-li výše jejich výnosů nebo příjmů v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 mil. Kč

13 Účetní jednotky (3) Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí a další (viz zákon o účetnictví)

14 Předmět účetnictví = stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, náklady a výnosy a výsledek hospodaření

15 Účetní období Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem (tj. účetní období, které začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden).

16 Základní charakteristiky účetnictví
Účetnictví je třeba vést jedno za účetní jednotku jako celek. Účetnictví je třeba vést v peněžních jednotkách české měny. Účetnictví je třeba vést v českém jazyce; účetní doklady mohou být vyhotoveny v cizím jazyce pouze tehdy, je-li splněna podmínka srozumitelnosti.

17 Základní charakteristiky účetnictví
Účetní jednotky mohou pověřit vedením účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pověřením se však účetní jednotka nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví.

18 Základní charakteristiky účetnictví
Účetnictví musí podávat věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zobrazení je věrné, pokud odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami (podle zákona). Zobrazení je poctivé, když jsou použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.


Stáhnout ppt "ÚČETNÍ SYSTÉM PODNIKU."

Podobné prezentace


Reklamy Google