Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: 18. století
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _14 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: České země za Marie Terezie Anotace: Žáci se seznámí s reformami Marie Terezie na našem území, s válkami o Slezsko, s pojmem raabizace. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

2 České země za Marie Terezie
VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

3 Válka o španělské dědictví (1700- 1714)
Po vymření rodu španělských Habsburků (Karel II.) se španělským králem měl stát Josef Ferdinand Bavorský, neškodný a schválený evropskými mocnostmi. Po jeho nečekané smrti (1699) byl zvolen syn římského císaře Leopolda I. Karel, ale po smrti jeho staršího bratra Josefa I. Hrozilo opětovné spojení Španělska a Rakouska pod jedním panovníkem. -> války o španělské dědictví VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

4 Válka o španělské dědictví
Habsburská monarchie, Holandsko, Anglie Francie, Savojsko, většina Španělska, Bavorsko Španělským králem se stal Filip z Anjou, vnuk Ludvíka XIV. VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

5 Karel VI. nejmladší syn císaře Leopolda I.
Po smrti svého bratra Josefa I. se stal: jako Karel III. králem španělským (1703–1711). jako Karel VI. císařem Svaté říše římské (1711–1740), jako Karel II. králem českým a arcivévodou rakouským (1711– 1740) jako Karel III. králem uherským (1711–1740). VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

6 1713 -Pragmatická sankce 1713 ve Vídni Karel VI. -> nedělitelnost habsburských držav a v případě vymření mužské linie Habsburků nástupnictví linie ženské Pragmatickou sankci uznaly: sněmy všech zemí habsburské monarchie španělský král Filip V. (poté co se Karel vzdal nároku na španělský trůn) Rusko Prusko Anglie Nizozemí Sasko VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

7 Války o dědictví rakouské
Nástup Marie Terezie Byla nejstarší dcerou císaře Karla VI., na základě Pragmatické sankce z roku nastoupila po smrti svého otce na trůn v roce 1740. Nárok na rakouské dědictví však navzdory Pragmatické sankce vznesly také Bavorsko, Sasko a Prusko (podporované Francií – věčným rivalem rakouských Habsburků) Války o dědictví rakouské VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

8 Války o rakouské dědictví
VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie Války o rakouské dědictví Nakonec se války zúžily na boj o Slezsko, proto je nazýváme válkami slezskými. Marie Terezie Fridrich II. Hlavními soupeři se stalo Prusko a Rakousko, ale do války se zamíchaly i ostatní evropské státy (Anglie, krátce Rusko, Francie, Sasko, Bavorsko, Nizozemí, Španělsko, Švédsko, Portugalsko).

9 Války slezské 1. a 2. slezská válka v letech 1740–1742 a 1744–1745 (války o korunu českou), v nichž se rozhodovalo o vládě Marie Terezie nad českými zeměmi, a tím i o udržení velmocenského postavení habsburské monarchie ve střední Evropě. Bavorský kurfiřt Karel VII. Albert usiloval o českou královskou korunu a o část Rakouska (nechal se částí šlechty korunovat ve Svatovítské katedrále na českého krále), pruský král Fridrich II. Veliký o Slezsko, saský kurfiřt a polský král August III. o Moravu (s titulem moravského krále), španělský král Filip V. o italské državy. VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

10 Války o rakouské dědictví
Sedmiletá válka v letech 1756 – 1763 přinesla jen další utrpení poddaným a potvrdila definitivní ztrátu Slezska, která trvá dodnes. Při trojím dělení Polska za Slezsko odškodněna Haličí. Po pruském vítězství u Chotusic v roce 1742 uzavřela Marie Terezie s Pruskem separátní vratislavský mír a odstoupila mu větší část Slezska a Kladsko. Ani v 2. slezské válce M. T. nic nezískala, přestože za ní stála Francie a Sasko, byla uzavřena drážďanským mírem s Pruskem. VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

11 Reformy Sjednocení české a rakouské dvorské kanceláře -> správa do rukou úředníků, ne stavů -> úředním jazykem němčina Podpora státních manufaktur (zaměstnanci ze zahraničí mohou vyznávat evangelickou víru, zbaveni vojenské povinnosti, po určitou dobu nemusí platit daně, monopol na určitou výrobu) 1749 – Tereziánský katastr rustikální -> pro lepší přehled k placení daní 1757 – Tereziánský katastr dominikální -> poprvé zdaněna půda šlechty, nižší daně než z rustikální půdy, dobré měření = trigonometrie Robotní patent -> robota upravena podle majetku -> čím bohatší, tím větší robota VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

12 Raabizace – pokus o zrušení roboty(nazvána podle poradce Raaba) -> dominikální půda rozdělena na menší pozemky a pronajaty poddaným (vyzkoušeno na půdě zabavené církevním řádům) - > vyzkoušeno i u pokrokových šlechticů v S Čechách (hrabě Kinský) Sčítání obyvatel Pravidelná sčítání lidu byla stanovena reskriptem, který 13. října 1753 vydala Marie Terezie, na jehož základě byl první konskript (soupis) proveden v roce 1754 (první svého druhu v Evropě). V roce 1770 vydala patent nařizující provádění soupisu lidu, tažného dobytka a domů v českých, dolnorakouských a vnitřních rakouských dědičných zemích. VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

13 Zrušeno mučení v soudnictví Zavedena jednotná soustava měr a vah
Zavedení čísel domů (do té doby domovní znamení) -> nutné pro zavedení daně z komínů Zrušeno mučení v soudnictví Zavedena jednotná soustava měr a vah Zrušeny celní hranice mezi jednotlivými habsburskými zeměmi VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

14 Povinná školní docházka
Na českém území školní docházku dětí od 6 do 12 let zavedl roku 1774 Všeobecný školní řád Marie Terezie. Panovnice použila větu: "Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku let do škol posílali." Povinnou školní docházku zavedl 11. srpna 1805 císař František II./I. na popud své manželky Marie Terezie Neapolské (vnučka Marie Terezie Habsburské). Jednalo se o docházku chlapců, dívky začaly docházet do školy až v roce 1780. VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

15 Povinná školní docházka
Na základě reformy z roku 1775 vznikly školy triviální, kde se žáci učili číst, psát a počítat. Děti ale mohly být příslušnou dobu vzdělávány i doma, pak se ale musely dvakrát ročně dostavit do školy k přezkoušení. VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

16 Vedle triviálních škol existovaly školy hlavní, kde se navíc vyučoval dějepis, zeměpis, matematika a fyzika. Pouze v hlavních městech země byly ještě zřízeny tzv. školy normální, kde se vyučovalo totéž v rozšířené podobě. Užívaný vyučovací jazyk na základních typech škol se řídil podle převládajícího jazyka té které oblasti. Pro studium na gymnáziu však byla potřebná znalost němčiny - v roce 1781 byla němčina zavedena jako vyučovací jazyk ve všech gymnazijních třídách a ve všech předmětech. Teprve od 60. let 19. století se jako vyučovací jazyk na všech typech škol plně prosadila čeština. VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

17 Postavení učitelů Postavení učitelů nebylo z hlediska finančního ohodnocení nijak dobré. Mnoho učitelů si muselo přivydělávat různými dalšími činnostmi, službou v kostele, písařinou nebo jako hudebníci. Na konci 18. století byl stanoven maximální výnos učitelské služby, ale mnozí učitelé se ho nedomohli. Pevné platy podle počtu odpracovaných let a nárok na penzi získali až ve 2. polovině 19. st. Pro učitelky platil až do roku 1819 celibát, takže vyučovat mohly pouze svobodné nebo vdovy. VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

18 České země za Marie Terezie zápis
1713 – Pragmatická sankce – listina zajišťující nedělitelnost habsburských zemí a dědičnost v ženské linii Marie Terezie (1740 – 1780) po svém nástupu na trůn musí bojovat o zděděná území - > války o dědictví rakouské -> slezské války (1740 – 1745) a válka sedmiletá (1756 – 1763) -> ztráta Slezska a Kladska Reformy: povinná školní docházka, sčítání obyvatel, jednotná soustava měr a vah, zrušeno mučení, zdaněna i šlechtická půda, podpora státních manufaktur Raabizace – pokus o zrušení roboty a rozdělení půdy do pronájmu na zabavené církevní půdě VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie

19 Sova http://www.clker.com/clipart-cartoon-owl-1.html
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Sova Korida Král Listina Lidé Váhy Hlásící se žáci Sedící žáci Učitel VY_32_INOVACE_14_České země za Marie Terezie


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google