Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: 18. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: 18. století"— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: 18. století
Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _12 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 8. ročník Téma: Vznik Pruska Anotace: Žáci se seznámí s politickou, hospodářskou , kulturní situací v pruském království. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 8. A, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

2 Od Braniborska k Prusku
Vznik Pruska Od Braniborska k Prusku Motiv ostnatého drátu VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

3 Území Pruska patřilo původně k Svaté říši římské
Jak vznikla Svatá říše římská? Po rozpadu Východofranské říše před r. 900 na území dnešního Německa fungují samostatná knížectví, která v 10. st. sjednotil Ota I. -) vzniká tak nový státní útvar složený z částečně samostatných knížectví podřízených římskému císaři Název tohoto útvaru se vyvíjí, zpočátku pomyslně navazuje na starověkou římskou říši, od 12. st. se nazývá Svatá říše římská, od 15. st. se rozšiřuje na Svatou říši římskou národa německého (poté, co se titul římského císaře opakovaně ocital v rukou německy hovořících panovníků). VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

4 Svatá říše římská po třicetileté válce
Po třicetileté válce měla Svatá říše římská o 11 mil. obyvatel (60%) méně než před válkou. Říše byla rozdrobena na několik set státečků. V čele: římský císař z rodu Habsburků Mezi větší státy patřilo Sasko, Bavorsko, habsburská monarchie a Braniborsko. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

5 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Braniborsko Braniborské markrabství bylo od roku 1157 nezávislým státem, od 13. st. markrabě braniborský volil jako jeden ze 7 kurfiřtů římského krále. Od 15. st. zde vládnou Hohenzollernové. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

6 Území východního Pruska
Braniborští kurfiřti spravovali od roku 1568 také pruské vévodství, tzv. východní Prusko, které vyvázali z lenní závislosti na Polsku v roce 1660. Co je to léno? Léno – půda s poddanými darována nejčastěji panovníkem leníkovi Šlo o bývalé území řádu německých rytířů. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

7 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
První pruský král Za vojenskou pomoc císaři získal Fridrich I. v roce 1701 titul pruského krále. Byl poslední pruský vévoda ( ) a první pruský král ( ), braniborský kurfiřt a markrabě jako Fridrich III. ( ). VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

8 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Pruské království Hlavním městem východního Pruska býval Královec (Königsberg), po vzniku království král přesídlil do nového sídelního města Berlína v Braniborsku. Braniborská brána, významná dominanta Berlína, nechal ji postavit na konci 18. st. pruský král Fridrich Vilém II. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

9 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Vláda Fridricha I. Během své vlády se opíral o šlechtu vlastnící velkostatky. Na nich pěstované obilí se výhodně vyváželo do západní Evropy. Panovník se snažil zvýšit prestiž svého království, a proto vedl nákladný dvůr, zahájil velkolepou přestavbu sídelního města Berlína a podporoval vědy a umění. Založil i univerzitu v Halle (1694), akademii umění a společnost věd. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

10 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Pro podporu absolutismu bylo v Prusku utužováno nevolnictví a robota. Vysvětli pojmy absolutismus, nevolnictví a robota. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

11 Fridrich Vilém I. (vládl 1713 – 1740)
Byl reformátorem státní moci a armády. Povahou byl absolutista, spořivý, náladový, hrubý, přesný a vychovaný v duchu kalvinismu a merkantilismu se silným smyslem pro povinnost. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

12 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Pruská armáda Příslušníci pruské šlechty získávali v armádě vysoké důstojnické hodnosti, vojáci byli najímáni násilím a za neuposlechnutí rozkazu je čekaly tvrdé tresty (např. probíhání uličkou z vojáků, kteří provinilce bili lískovkou.) VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

13 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Pruská armáda Drastické omezení státních výdajů a zrušení přebytečných byrokratických funkcí přineslo dostatek peněz ve státní pokladně. Více než 80 procent státních příjmů věnoval své jediné opravdové lásce - armádě. Její stav se během jeho vlády zdvojnásobil a dosáhl počtu mužů (při 2,5 milionu obyvatel Pruska). Pruská armáda patřila početně na čtvrté místo v Evropě, byla však nejlépe vycvičená a nejdisciplinovanější. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

14 Fridrich II. Veliký (vládl 1740 – 1786)
pruský král, braniborský kurfiřt a neuchâtelský kníže z rodu Hohenzollernů a jeden z největších vojevůdců 18. st. Pozvedl Prusko na úroveň velmoci. Jeho heslo znělo: „Jsem první služebník svého státu.“ VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

15 Rozvoj Pruska v duchu merkantilismu
Dodržuje zásady merkantilismu. Vysvětli pojem merkantilismus. Buduje manufaktury, staví silnice, průplavy, podporuje vzdělání, umění, posiluje státní aparát. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

16 Přátelství s Voltairem
Fridrich si psal s Voltairem a vícekrát ho přijal v Postupimi. Kdo to byl Voltaire? Byl to osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

17 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Zámek Sanssouci Na rozdíl od svého otce, který žil poměrně spartánsky, se Fridrich II. velmi zajímal o umění. Sám například navrhl základní osnovu svého zámku Sanssouci v Postupimi, měl obstojnou sbírku obrazů a dobře hrál na příčnou flétnu, přičemž sám komponoval na dosti vysoké úrovni. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

18 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Stýkal se také s umělci osobně, roku 1747 přijal v Sanssouci mezi jinými i skladatele Johanna Sebastiana Bacha. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

19 Fridrich II. rozšiřuje Prusko
Král rozšířil území Pruska o Slezsko, získané v bojích s Rakouskem ve válkách o dědictví rakouské. Východní Frísko připojil k Prusku po vymření tamního rodu Cirksenů. Při prvním dělení Polska získal i část tohoto území. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

20 Války o rakouské dědictví
Války byly svedeny o nástupnictví na trůnu Habsburské monarchie mezi Marií Terezií a jejími sousedy – Pruskem, Bavorskem a Francií v letech 1740 až 1748. Důvodem války bylo odmítnutí nástupnictví Marie Terezie a Pragmatické sankce a územní nároky pruského krále Fridricha II. ve Slezsku. VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

21 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Trojí dělení Polska Dělení Polska probíhalo v letech 1772–1795, přičemž tato zem byla rozdělena mezi Prusko, Rakousko a Rusko. 1772 – První dělení Polska 1793 – Druhé dělení Polska 1795 – Třetí dělení Polska VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

22 VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska
Vznik Pruska zápis Po třicetileté válce se Svatá říše římská skládala z velkého množství státečků, v čele stál římský císař z rodu Habsburků. Jedním z mocných států bylo také Braniborsko, jehož panovník (markrabě) spravoval i Pruské vévodství -> ->1701 za pomoc císaři povýšen Fridrich I. na pruského krále -) vznik Pruska Fridrich Vilém I. – silná armáda Fridrich II. – ve válkách o rakouské dědictví získal na Marii Terezii Habsburské Slezsko, rozvoj umění a vědy -> osvícený panovník VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska

23 Sova http://www.clker.com/clipart-cartoon-owl-1.html
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Sova Král Braniborská brána Nevolník Vojáci Fridrich II. Průplav Voltaire Zámek Sanssouci Bach Královna Zkřížené meče Varšava mapa VY_32_INOVACE_12_Vznik Pruska


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: 18. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google