Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZNIK STÁTŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZNIK STÁTŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ"— Transkript prezentace:

1 VZNIK STÁTŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ
SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ POLSKO

2 Vznik států v raném středověku:
Byzantská říše Sámova říše – století Velká Morava – – 10. století České knížectví Kyjevská Rus – 12. století Bulharské knížectví – 14. století Chorvatské království – 12. století Uhersko, Srbsko

3 Panovníci raně středověkých států
MICHAL III. OPILEC SÁMO MOJMÍROVCI PŘEMYSLOVCI RURIKOVCI SIMEON I. TOMISLAV

4 Církev v raném středověku
ZÁPADNÍ - římskokatolická VÝCHODNÍ – pravoslavná - silná - ohromný majetek - násilné šíření křesťanství mezi pohanským lidem Trojí lid: PANUJ A BOJUJ MODLI SE POSLOUCHEJ - rovnosti dosáhne člověk až po smrti v nebi

5 Křesťanství v raném středověku
Byzantská říše PRAVOSLAVNÉ křesťanství Velká Morava z Byzantské říše České knížectví - z Byzantské říše Kyjevská Rus z Byzantské říše Bulharské knížectví – z Byzant. ř. Chorvatské království – z Říma (latina) Srbsko z Byzantské říše Uhersko – z Říma (latina)

6 Rozdělení Franské říše v 9. století

7 Střední Evropa: Východofranská říše se před rokem 900 rozpadla na několik samostatných území. Bylo mezi nimi např. _______, Bavorsko a __________ . Zdejší knížata proti sobě neustále ____________ . Měli ale společný cíl: _________ proti maďarským kočovníkům a proti západním _________ .proto si zvolili _________. Král _______ I.v roce ________ porazil s pomocí knížete českého __________ I. Maďary na řece Lechu. Ota I. Napodobil císaře _______ _________ a nechal se v Římě korunovat na ________ . Jeho říše se začala nazývat ________ ______ ________ . Tím se stal pánem všech ____________ .ke Svaté říši římské se po celý středověk počítala území dnešní Východní _______ , severní ___ a dočasně i ______ ______ .Vládcové těchto zemí se říši nepodřizovali, jen císaře uznávali.

8 Svatá říše římská ROZPAD Východofranské říše
Potřeba obrany --- knížata si zvolila krále OTA I. 962 se nechal korunovat císařem vznik → Svaté říše římské císařové tím chtěli vyjádřit, že jsou pány všech křesťanů  papež spor skončil dohodou 1122 (konkordát wormský) ---- papež mohl ustanovit církevní hodnostáře navržené císařem

9 Mapa Svaté říše římské

10 Dvouhlavý orel jako symbol Svaté říše římské

11 Ota I.

12 Polsko - Piastovci Měšek manželka Doubravka = dcera Boleslava I.
syn Boleslav Chrabrý získal královský titul sídlo v Krakově vedl výboje i do českého státu ve 12. st. rozpad na několik knížectví

13 Měšek – první polský kníže

14 Boleslav Chrabrý

15 Vysvětli: Svatá říše římská OTA I. MĚŠEK Piastovci
Polabští a Pobaltští Slované Církevní hodnostáři Papež Korunovace Konkordát wormský roku 1122 feudalismus

16 Vznik států ve střední Evropě: Svatá říše římská, Polsko
Východofranská říše se před rokem 900 rozpadla na několik samostatných území. Jejich knížata si zvolili krále, který je ochránil proti nájezdům západních Slovanů a maďarských kočovníků. OTA I. se nechal korunovat na císaře v Římě,a jeho říše se začala nazývat Svatá říše římská.Měl spory s papežem v Římě, který se cítil být nadřazen i panovníkovi. Došlo k vleklým sporům, které byly vyřešeny roku 1122 konkordátem wormským = dohoda, kompromis mezi panovníkem (světská moc) a papežem (duchovní moc) o dosazování na trůn a papežskou stolici. Papež směl zvolit jen ty církevní hodnostáře, které mu císař navrhl. Německá knížata podnikali křesŤanské výpravy proti Pohanům (Polabským a Pobaltským Slovanům a poněmčovali je) Polsko se ubránilo vpádům německých knížat a stalo se suverénním státem. Vládnoucí rod Piastovců založil panovník MĚŠEK. Jeho manželkou byla Doubravka – sestra Boleslava I. Ukrutného. Nejvýznamnějším panovníkem byl BOLESLAV CHRABRÝ, který bojoval i na českém území.


Stáhnout ppt "VZNIK STÁTŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google