Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí učiva raného středověku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí učiva raného středověku"— Transkript prezentace:

1 Shrnutí učiva raného středověku

2 Barbaři a antické dědictví
antika barbarům latina a latinka církev a křesťanství zákony barbaři antice úpadek významu měst venkovský život a hospodářství pokles produkce pokles gramotnosti

3 Frankové a Merovejci germánský kmen
přerod kmenového zřízení ve státní útvar říše s vlastní dynastií králové, majordomové střety se Slovany, Araby a Vikingy

4 Vnitřní uspořádání feudálního systému
zjednodušený systém pozdní římské říše hrabství a markrabství lenní systém trojí lid

5 Byzanc a Justinián návaznost na východořímskou říši křesťanská kultura
kodifikace zákonů (zákoník) úsilí o stabilizaci společnosti

6 Ota II. Syn Oty I. Spoluvládce Svaté říše římské od r.961 967 - císař
Zemřel roku 983 v Římě

7 Slované v raném středověku
příchod Slovanů do střední Evropy způsob života – zemědělci hlavní plodiny a domácí zvířata pozvolný rozklad rodové kmenové společnosti

8 Sámova říše střety Slovanů a Avarů osobnost kupce Sáma velká střetnutí
historický význam „Sámovy říše“

9 Velká Morava první slovanský státní útvar okolnosti vzniku
Velká Morava a dva proudy křesťanství cyrilometodějská misie vnitřní spory vnější ohrožení zánik

10 Arabové původ na Arabském poloostrově
hospodářský rozkvět – obchodní vazby Mekka Mohammed islám výboje arabská říše

11 Vikingové původ ve Skandinávii okolnosti počátků výboje
hlavní skupiny Vikingů a hlavní směry výbojů Vikingové a Anglie Francie Rusko jižní Evropa

12 Kyjevská Rus vztah Slované – Vikingové (Varjagové)
první obchodní města ruští Slované a křesťanství vnitřní vývoj

13 Vznik Anglie vztah Keltové – Germáni - Vikingové první státní útvary
vztah Normandie - Anglie kultura a jazyk

14 Svatá říše římská východofranská říše a její následný vývoj
maďarské vpády utváření státu otonská dynastie – cíle a realita

15 Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Shrnutí učiva raného středověku"

Podobné prezentace


Reklamy Google