Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nedostatky v BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nedostatky v BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních"— Transkript prezentace:

1 Nedostatky v BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních
Zjištěné při kontrole na místě

2 Oblast BOZ a BOZP Je řadou ředitelů odsunuta až na poslední místo v řadě řešených úkolů. Většinou na ní nezbývá čas ani prostředky. Je řešena, „až když se něco stane.“. Ředitel nemá vhodnou ruku při výběru osoby odborně způsobilé v prevenci rizik.

3 Nejčastější závady a nedostatky:
a) v dokumentaci BOZP a PO b) zjištěné fyzickou kontrolou

4 Závady v dokumentaci Používání dokumentace někoho jiného (včetně podpisu a razítka jiné školy/zařízení). Neevidování nebo chybná evidence pracovní (jeden zaměstnanec stihne v osmihodinové pracovní době dvě a více prací) doby, včetně přestávky na jídlo a oddech. Nepřizpůsobení dokumentace z jiného typu školy/školského zařízení.

5 Závady v dokumentaci (pokračování)
Chybí smlouvy s lékařem poskytujícím pracovně lékařské služby. Lékařský posudek nemá předepsané náležitosti (zejména chybí posudkový závěr s poučením o možnosti podat návrh na přezkoumání a platnost posudku).

6 Závady v dokumentaci (pokračování)
Je-li v jedné budově více zaměstnavatelů, zapomíná se ve smlouvách o pronájmu na řešení otázek BOZP a PO, včetně zajišťování revizí. V dokumentaci o rizicích je zapomínáno na děti, žáky, studenty a další osoby. Dokumentace není přizpůsobena rizikům vyskytujícím se ve škole/školském zařízení.

7 Závady v dokumentaci (pokračování)
Chybí opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí.Nácvik evakuace Není určen potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují první pomoc (proškolených a vybavených ve spolupráci s lékařem pracovně lékařské péče). V dokumentaci chybí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech.

8 Závady v dokumentaci (pokračování)
Osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP) nejsou poskytovány, zejména žákům, podle vlastního seznamu. Seznam OOPP nebývá zpracován na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Používání OOPP není prokazatelně kontrolováno.

9 Závady v dokumentaci (pokračování)
V Knize úrazů chybí zejména data narození zraněných, zda a kým byl úraz ošetřen, zapomíná se i na datum úrazu. Záznamy o úrazech nejsou zasílány nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zdravotní pojišťovně dítěte,žáka, studenta (zdrav.pojišťovna se zaměňuje s pojišťovnou, u které jsou škola nebo zařízení pojištěny pro případ odpovědnosti za škody) a České školní inspekci. Chybí aktualizace záznamů.

10 Závady v dokumentaci (pokračování)
Ředitel jako zaměstnavatel zapomíná organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích. Zjištěné nedostatky neodstraňuje! Zaměstnavatel, zaměstnávající 26 a více zaměstnanců, nezajišťuje plnění úkolů v prevenci rizik osobou odborně způsobilou v prevenci rizik.

11 Závady zjištěné kontrolou na místě
Podlahy nejsou rovné a odolné proti poškození. Na schodištích (3 a více schodišťových stupňů) chybí ochranná zařízení (madla). Na zdech (stropech) je plíseň. Schodišťové rameno začíná bezprostředně za dveřmi. Okraje ramp (školní jídelny) nejsou vybaveny vhodným ochranným zařízením proti pádu.

12 Záchod na jednu nohu „Tři v jednom“ Koloběžka v MŠ

13 Závady zjištěné kontrolou na místě (pokračování)
Zahradní prvky (průlezky, kolotoče, houpačky, lavičky, pískoviště) vykazují řadu závad. Chybí oplocení. Případně je oplocení poškozeno. Opadává omítka vně i vni budov. Na zahradě jsou keře s jedovatými plody. Hřiště mají poškozený povrch. Kanály nejsou zapuštěny, tvoří nerovnosti podlahy.

14 Závady zjištěné kontrolou na místě (pokračování)
Poškozené herní prvky Třída pro výuku hry na flétnu V době výuky žáci vytrhávali parkety

15 Závady zjištěné kontrolou na místě (pokračování)
Nevhodně naprojektované zásuvky. Poškozené vedení. Trvale jsou využívány prodlužovací přívody. Elektrické přívody u PC nejsou vedeny v tzv.„husích krcích“, ale změť šňůr leží na zemi. Chybí ochranné kryty na strojích.

16 Závady zjištěné kontrolou na místě (pokračování)
Chybí žárovky, zářivky a ochranné kryty na osvětlení. Chybí tzv. „záslepky“ v zásuvkách ve školách a zařízeních, kde jsou malé děti. Prodlužovací přívody jsou užívány trvale. Nikdo neřeší řády pro chov, očkování, případně alergické reakce při chovu zvířat.

17 Závady zjištěné kontrolou na místě

18 a doufám, že bude někdy lépe i v oblasti BOZ a BOZP.
Děkuji za pozornost a doufám, že bude někdy lépe i v oblasti BOZ a BOZP. Šárka Seifertová, Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik


Stáhnout ppt "Nedostatky v BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních"

Podobné prezentace


Reklamy Google