Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služba péče o děti v dětské skupině

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služba péče o děti v dětské skupině"— Transkript prezentace:

1 Služba péče o děti v dětské skupině
Věcný návrh zákona o dětské skupině MPSV

2 Služba péče o děti v dětské skupině je poskytována v rámci obecných právních předpisů -nespadá pod školská zařízení -nespadá pod provozovny péče o děti v rámci živnostenského podnikání -nevykazuje znaky podnikání ani neposkytuje vzdělání -konkrétní podmínky nejsou doposud stanoveny žádným právním předpisem

3 Provozovatelé telévateleéP
Fyzické osoby jakožto zaměstnavatelé Právnické osoby jakožto zaměstnavatelé, obce,kraje,o.s.,církevní právnické osoby,o.p.s. Stát,organizační složky státu jakožto zaměstnavatelé Služba je poskytována na nekomerčním základě, jejím účelem není generování zisku Úhradu platí rodiče,zaměstnavatel maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů

4 Povinnosti vatele: Pojistná smlouva
Vnitřní pravidla pro provoz a poskytování služby Koncept výchovy a péče Písemná smlouva s rodiči o poskytování služby Vedení průběžné evidence dětí, kterým je služba poskytována Další specifické podmínky pro dětské skupiny

5 Pečující osoby jící osoby
Úplná způsobilost k právním úkonům Zdravotní způsobilost k práci s dětmi Bezúhonnost Odborná způsobilost: Zdravotnické vzdělání,sociální vzdělání Pedagogické vzdělání pro práci v MŠ a na 1.stupni ZŠ Profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení školní docházky

6 Služba péče o děti v dětské skupině
Pravidelná péče o děti ve věku od šesti měsíců do zahájení školní docházky mimo domov, v kolektivu dětí,kde dítěti bude poskytována výchovná péče zaměřena na rozvoj schopností a jeho hygienických a kulturních návyků. Nejmenší počet dětí jsou 4 Na jednu osobu max. 6 dětí 7-24 dětí min. 2 pečující osoby (s dětmi pod 2 roky + další pečující osoba)

7 Provoz y Při minimálním počtu
Minimální standard hygienických požadavků (byt, nebo obytná místnost). Dostupnost,osvětlení mikroklimatické podmínky Denní úklid Možnost pobytu v přírodě, nebo na dětském hřišti K dispozici musí být lékárnička

8 Stravování dětí ování dětí
Zajišťuje poskytovatel,nebo rodič dítěte Poskytovatel zajišťuje pitný režim Poskytovatel ručí za zákaz kouření ve všech místnostech poskytování péče o děti Zákaz vstupu osob pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek Rodiče zajišťují povinné očkování

9 Další opatření elnost Daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců. Sleva na dani z příjmů rodičů při zajištění služby péče o děti v souvislosti s návratem na trh práce. Registrace na MPSV Umožnění kontroly

10 Cíle opatření: Ccíle Programové prohlášení vlády
Zlepšení podmínek k rozvoji pro-rodinné politiky a péče o děti s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny Posílení zapojení obou rodičů do péče Podpořit rozvoj alternativních služeb péče o děti Zvýšit cenovou i místní dostupnost péče o děti Usnadnění kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě Postupný návrat na trh práce s ohledem na vlastní strategii v oblasti slaďování pracovního a rodinného života Snížení rizika ohrožení chudobou a nedostatku příjmu v případě, že rodič je delší dobu mimo pracovní trh.

11 Příklady: raxe: Od Dětská skupina pro zaměstnance na MPSV- podpora flexibilních forem pracovní doby Od Medová školka- modelové pracoviště v Centru pro rodinu M.E.D. Semily- Prostor pro rodinu,o.s – v rámci projektu OPLZZ

12 Medová školka ová školka

13 Medová školka ová školka

14 Medová školka lka ka školka dová školka

15 Zdroje: droje: MPSV http://www.mpsv.cz/cs/13500
Prostor pro rodinu,o.s.

16 La Dovedete si představit provoz dětské skupiny u vašeho zaměstnavatele, ve vaší společnosti? Děkuji Vám za pozornost Mgr. Karolina Nedělová


Stáhnout ppt "Služba péče o děti v dětské skupině"

Podobné prezentace


Reklamy Google