Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Terezie Pemová NIDAR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Terezie Pemová NIDAR"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Terezie Pemová NIDAR
Zařízení péče o předškolní děti pro vysokoškolská a výzkumná pracoviště Mgr. Terezie Pemová NIDAR

2 Typologie zařízení pro předškolní děti
Zařízení péče o předškolní děti Dětské skupiny (dle zákona o Službách péče o děti) Mateřské školy (dle Školského zákona) Zařízení provozovaná na základě živnostenského oprávnění (péče o děti do 3 let formou vázané živnosti, péče o děti starší 3 let formou volné živnosti) Způsob provozování zařízení Přímo zaměstnavatelem Dodavatelem služeb (např. pobočka MŠ zapsané do školského rejstříku, outcoursing) Finanční podpora rodičů při využívání externích služeb

3 Mateřské školy – výhody/nevýhody
Jasné legislativní ukotvení (provozní i personální normy) Zařízení je součástí školského systému (záchyt speciálních potřeb dětí, příprava do školy, atp.) Zařízení využívají dotaci na provoz (normativ na dítě) Kvalita péče je kontrolovaná Českou školní inspekcí Nevýhody Vysoké nároky na prostorové a hygienické podmínky Zařízení přijímají děti „zpravidla ve věku 3 let“ Administrativní zátěž (povinné vedení matriky, ŠVP, atp.)

4 Dětské skupiny výhody/nevýhody
Mírnější provozní a personální normy – flexibilnější ve vztahu k potřebám zaměstnavatele (pro zařízení do kapacity 12) Možnost přijímat děti od 1 roku věku Zařízení s menší kapacitou (individuálnější péče, možnost poskytovat péči v AJ) Nižší administrativní zátěž Nevýhody Není a nebude poskytována státní dotace na provoz zařízení Nejedná se o zařízení školského systému, ale druh sociální služby

5 Způsob provozování – zaměstnavatelem
Výhody: možnost ovlivnit způsob poskytování služeb s ohledem na potřeby zaměstnavatele, dohled nad kvalitou poskytovaných služeb, není hrazen zisky/náklady dodavatele Nevýhody vyšší vstupní náklady, nutnost vytvořit tým, který se vybudováním/provozem zařízení zabývá, začíná se od „nuly“

6 Způsob provozování - dodavatelem
Výhody nižší vstupní náklady, odpovědnost za budování a provoz zařízení je na jiném subjektu, možnost využít know-how existujícího subjektu Nevýhody vyšší provozní náklady (hradí se i náklady/zisk dodavatele), v případě, že dodavatel financuje vstupní investici, jsou tyto náklady „rozpuštěny“ do průběžných plateb za služby, mezičlánek mezi potřebami zaměstnanců, zaměstnavatele a provozovatele zařízení

7 Obecná doporučení pro způsob provozování
KDY SAMI Máte-li vlastní vhodné prostory Máte-li tým, který se může věnovat budování zařízení Máte-li možnost čerpat veřejné prostředky KDY EXTERNĚ Najdete-li dodavatele, který již provozuje zařízení zapsané do školského rejstříku Nemáte (nebo si nejste jisti, zda máte) vhodné prostorové podmínky Nemáte personální kapacitu věnovat se problematice v celém jejím spektru

8 Průzkum zájmu mezi zaměstnanci
Existence relevantní skupiny (komu budou služby určeny – zaměstnancům, studentům, zahraničním expertům) Poptáváte potřebu, která ještě nenastala (zařízení pravděpodobně chcete provozovat v delším časovém horizontu, tzn. budujete službu i pro děti, které se ještě nenarodily) Očekávání rodičů od rozsahu a kvality poskytovaných služeb (provozní doba, služby, kvalifikace personálu, atp.) Očekávání a možnosti rodičů v oblasti financování péče

9 Výstupy průzkumu Typ zařízení (dětská skupina x mateřská škola)
Kapacita zařízení (minimálně x maximálně) Preferované služby Specifické požadavky (např. víkendový provoz u výzkumných pracovišť) Finanční možnosti rodičů (míra spolufinancování zaměstnavatele) Způsob provozování (vlastní x dodavatelsky)

10 Podíl zaměstnavatele na provozu
Poskytnutí prostor Poskytnutí technicko-administrativního zázemí (ISIS, vedení účetnictví, atp.) Využívání dalších prostor zaměstnavatele (např. tělocvična, bazén, skleník) Propojení provozu školky a činnosti zaměstnavatele (ČVUT, Mendelu, SZÚ) Financování mezd, atp.

11 Podpora projektů zařízení péče o předškolní děti z veřejných zdrojů
EU projekty na podporu slaďování rodinných a profesních rolí EU projekty v oblasti zaměstnanosti, výzkumu (doplňkové aktivity formou přímé podpory) Daňová uznatelnost nákladů na vybudování a provozování zařízení péče o předškolní děti pro zaměstnavatele Daňová uznatelnost nákladů spojených s docházkou dítěte do předškolního zařízení pro zaměstnance/rodiče Dotační normativ na dítě v MŠ

12 Náklady na provoz zařízení – příspěvky rodičů
MŠ i dětské skupiny jsou ze své podstaty neziskové , platby za služby slouží k pokrytí nákladů nikoliv zisku Náklady na provoz jsou fixní – nejvyšší náklady činí mzdy, dále pak náklady na provoz prostor, energie, úklid, atp.) Ceny pro rodiče mohou být rozdílné dle využívaných služeb (jen některé dny, jen dopolední program) Za jakých podmínek jsou rodiče tuto službu hradit: Flexibilita služeb a potřeb (např. provozní doba, víkendový provoz) Zařízení pečuje o děti mladší 3 let Zařízení poskytuje individuální péči (menší skupiny, plán péče) Služby využívají rodiče, jejichž děti nemohou do veřejně školky (podmínka trvalého bydliště, cizinci, atp. )

13 Kapacita zařízení Kapacita MŠ (dle školského zákona)
V jedné třídě minimálně 13, maximálně 24 dětí Zařízení může mít více tříd Kapacita dětských skupin Pro skupiny do kapacity 12 dětí mírnější hygienické i provozní podmínky Pro zařízení pro dětí stejné podmínky jako v MŠ Využitelnost Do zařízení je možno umožnit docházku dalším dětem (individuálně i formou dohody s jiným zaměstnavatelem) Rizikovější je spíše situace naplnění zařízení jednou generací dětí, která „zazátkuje“ kapacitu

14 Další informace

15 DĚKUJI ZA POZORNOST! KONTAKT: Telefon:


Stáhnout ppt "Mgr. Terezie Pemová NIDAR"

Podobné prezentace


Reklamy Google