Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr.Dana Kuklová, CSc. Státní zdravotní ústav Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr.Dana Kuklová, CSc. Státní zdravotní ústav Praha"— Transkript prezentace:

1 MUDr.Dana Kuklová, CSc. Státní zdravotní ústav Praha
Vývoj a nové trendy ve zdravotní péči se zaměřením na dopady pro zaměstnavatele MUDr.Dana Kuklová, CSc. Státní zdravotní ústav Praha

2 cíle zaměstnavatele poskytovat kvalitní služby při minimálních nákladech nástroje kvalitní management, správná organizace práce kvalitní vstupy, efektivní výrobní proces, nástroje … kvalitní zaměstnanci odborná způsobilost praxe = zkušenost = stabilizovaný kolektiv sociálně zdravotní program péče o zdraví zaměstnanců

3 péče o zdraví zaměstnanců
cíl snížit nemocnost prodloužit produktivní čas zvýšit pracovní potenciál nástroje ochrana zdraví podpora zdraví

4 ochrana zdraví zaměstnanců
opatření zamezující škodám na zdraví, které lze předpokládat povinnost zaměstnavatele povinnost zaměstnance úhrada z nákladů (výdajů) // příspěvku zřizovatele instituty bezpečnost práce závodní preventivní péče // pracovnělékařeká péče

5 závodní preventivní péče // pracovnělékařská péče
věcný obsah zdravotní péče v rozsahu Úmluvy o závodních zdravotních službách MOP č.161 (vyhl.č.145/1998 Sb.) právní vymezení závodní preventivní péče definována § 18a a § 35a zákona č. 20/1966 Sb., bez výslovné odezvy v zákoníku práce pracovnělékařská péče právně nedefinovaná, výslovně podmiňuje některé zásadní pracovně právní úkony zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění

6 pracovnělékařská péče – předpoklady dalšího vývoje 1
obsah totožný se závodní preventivní péčí (Úmluva MOP č. 161) minimální rozsah stanoven obecně závazným předpisem poskytování základní pracovnělékařská péče zajišťující zaměstnavateli přímý výkon této péče, kterou poskytují odborní pracovníci zařízení pracovně lékařské péče, práce kategorie druhé až čtvrté obligatorně zařízení PL péče práce kategorie prvé s výjimkou prací s bezpečnostním rizikem zařízení PL péče fakultativně registrující praktický lékař z pověření zaměstnavatele povinně ze zákona nebo sekundární pracovnělékařská péče zajišťující specializované služby pro výkon základní pracovnělékařské péče. Sekundární pracovnělékařská péče poskytovaná centry pracovního lékařství – zdravotními ústavy a odbornými pracovišti zdravotnických zařízení

7 pracovnělékařská péče – předpoklady dalšího vývoje 2
úhrada vyňata z veřejného zdravotního pojištění zaměstnavatel hradí u zaměstnanců obligatorně u osob ucházejících se o práci fakultativně jako náklady (výdaje) odborná způsobilost lékaře praktický lékař praktický lékař s prohloubenou specializací pracovní lékař kvalita zdravotnického zařízení pracovnělékařské péče akreditace

8 podmínky posudkové péče
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby k práci nebo k službě vydává pouze posuzující lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli základní pracovně lékařskou péči, a to na základě výsledku preventivní pracovně lékařské prohlídky každý ošetřující lékař, který má důvodné podezření, že u ošetřované osoby došlo ke změně zdravotní způsobilosti k práci, je povinen odeslat pacienta k posuzujícímu lékaři základní pracovně lékařské péče; přičemž zaměstnanec má povinnost sdělit adresu zdravotnického zařízení poskytujícího zaměstnavateli základní pracovně lékařskou péči

9 podpora zdraví opatření k upevnění zdraví a jeho pozitivní rozvoj
dobrovolná aktivita zaměstnavatele dobrovolná aktivita zaměstnance úhrada ze zisku, dotací, FKSP …… instituty preventivní programy noční sanatoria očkování zotavovací pobyty, preventivní lázně, příspěvkové lázně

10 povede se ???


Stáhnout ppt "MUDr.Dana Kuklová, CSc. Státní zdravotní ústav Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google